Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Vademecum studiów historycznych 350-HS1-1VSH
Reguły punktacji przedmiotu

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
ECTS
ECTS
2
(2019 - ...)
Punkty ECTS za przedmioty obowiązkowe
ECTS_OBOW
2
(2021 - ...)
Punkty ECTS za przedmioty specjalizacyjne
ECTS_SPEC
2
(2019 - 2020)
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)