Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

3L stac.studia ekonomiczne I st. - przedm.obowiązkowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Ekonomii i Zarządzania)

Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: 3L stac.studia ekonomiczne I st. - przedm.obowiązkowe
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022
330-ES1-3LEKL
Ekologistyka (od 2022-10-01)
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
  • Ćwiczenia - 30 godzin
  • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z:

1. Zagadnieniami dotyczącymi roli opakowań w obrocie towarowym, w tym najważniejszymi regulacjami, standardami i rozwiązaniami.

2. Problematyką recyrkulacji materiałów w gospodarce i z procesami gospodarowania odpadami.

Studenci zapoznają się z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi stosowania opakowań oraz możliwościami optymalizacji pakowania w kontekście technicznym, organizacyjnym i ekologicznym.

Studenci poznają organizację logistycznie zintegrowanych systemów postępowania z poszczególnymi strumieniami odpadów. Poznają też metody analizy i minimalizacji wpływu przepływów materialnych, w tym opakowań, na środowisko, takich jak ekologiczna analiza cyklu życia, ekobilansowanie i ekoprojektowanie.

Strona przedmiotu
330-ES1-3LOPT
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem zajęć z przedmiotu „Obciążenia fiskalne przedsiębiorstw transportowo-spedycyjnych” jest zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami dotyczącymi otoczenia podatkowego przedsiębiorcy. Podczas kursu student uzyska wiedzę na temat form organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw, pozna uwarunkowania proceduralne, które przedsiębiorca powinien wziąć pod uwagę decydując m.in. o formie opodatkowania dochodu. Student będzie świadomy istnienia obowiązkowych obciążeń finansowych nakładanych przez państwo oraz będzie potrafił podejmować decyzje optymalizacyjne. Analiza zagadnień poruszanych w trakcie przedmiotu zostanie zawężona do podmiotów sektora MŚP.

Strona przedmiotu
330-ES1-3LTIS
Transport i spedycja (od 2022-10-01)
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
  • Ćwiczenia - 15 godzin
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do pracy w firmach spedycyjnych, transportowych, logistycznych, etc. poprzez przekazanie wiedzy teoretycznej i rzeczywistych przykładów praktyki gospodarczej.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 00 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-2 (2022-08-11)