Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

II rok I stopień Chemia sem. letni (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Chemii)

Jednostka: Wydział Chemii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: II rok I stopień Chemia sem. letni
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023
310-CS1-2CHF1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład zawiera treści związane z podstawowymi definicjami i prawami

termodynamiki, stanami skupienia, równowagami fazowymi oraz strukturą i oddziaływaniem cząsteczek.

Laboratorium składa się z 8 ćwiczeń wykonywanych przez studentów w parach.

Konwersatorium zawiera treści związane z termodynamiką i termochemią, stanami skupienia ciał oraz równowagami fazowymi.

Strona przedmiotu
310-CS1-2CHOR1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładów i konwersatoriów jest zapoznanie studenta z podstawową wiedzą z zakresu chemii organicznej, pozwalającą na

omówienie budowy związków organicznych (uwzględniając ich budowę przestrzenną) i ich właściwości fizycznych i chemicznych oraz

wyjaśnienie mechanizmów podstawowych reakcji. Celem laboratoriów jest zapoznanie studenta z podstawowymi technikami izolacji i

oczyszczania związków organicznych oraz oznaczania wybranych właściwości fizykochemicznych. Student podczas zajęć powinien

opanować umiejętności manualne niezbędne w pracy laboratoryjnej, nauczyć się planowania i obserwacji eksperymentów, wyciągania z

nich wniosków oraz opracowania wyników w formie pisemnej, powinien zapoznać się z przepisami BHP, a w szczególności z zasadami

bezpiecznego posługiwania się chemikaliami oraz utylizacji odpadów chemicznych. Dodatkowo, zajęcia te powinny nauczyć

studenta planowania i organizowania własnego czasu pracy, samodzielnego rozwiązywania problemów, jak i pracy w grupie.

Strona przedmiotu
310-CS1-2JEO4
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Lektorat - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Lektorat - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie. Wiedza sprawdzana jest w formie testów pisemnych, wypowiedzi pisemnych oraz na podstawie prezentacji z wybranej dziedziny nauk chemicznych.

Strona przedmiotu
310-CS1-2MIA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot realizowany jest w formie wykładu oraz ćwiczeń laboratoryjnych. Dodatkowo treści programowe realizowane są w ramach konsultacji zarówno z wykładowcą, jak i prowadzącymi zajęcia laboratoryjne. W ramach wykładu studenci otrzymują przykładowe problemy analityczne do rozwiązania, które następnie są omawiane na wykładzie i podczas konsultacji.

Strona przedmiotu
310-CS1-2MSA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studenta z podstawami najważniejszych metod spektroskopowych, aparaturą pomiarową oraz interpretacją uzyskiwanych danych.

Strona przedmiotu
310-CS1-2MCH
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
310-CS1-2HUM-2 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
310-CS1-2OWI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie wiedzy z zakresu prawa prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej. Przedstawienie znaczenia własności intelektualnej w karierze naukowej i działalności gospodarczej.

Strona przedmiotu
310-CS1-2PRA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Praktyka - 80 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Praktyka - 80 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)