Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

2L stac. II stopnia studia chemi kryminalistycznej i sądowej -przedm.obowiązkowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Chemii)

Jednostka: Wydział Chemii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: 2L stac. II stopnia studia chemi kryminalistycznej i sądowej -przedm.obowiązkowe
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023 2024
310-KS2-1ACH
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Seminarium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci uzyskują wiedzę w zakresie pojęć, mechanizmów i rozwiązań technicznych stosowanych w chromatografii cienkowarstwowej, gazowej, cieczowej i nadkrytycznej oraz technikach sprzężonych. Zapoznają się z metodami i procedurami chromatograficznymi stosowanymi współcześnie w analizie kryminalistycznej i sądowej.

Strona przedmiotu
310-KS2-1DNA brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z pojęciem markerów molekularnych oraz technik wykorzystywanych w kryminalistyce oraz

zasadnością i prawidłowością wykorzystania tych markerów w zależności od kontekstu zagadnienia w sprawie karnej. Przedstawione

zostaną markery stosowane w analizie genomu jądrowego (chromosomów autosomalnych i chromosomu X i Y), mitochondrialnego,

plastydowego.

Strona przedmiotu
310-KS2-1APR
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studenta z zjawiskiem podrabianiem towarów, regulacjami prawnymi i organizacyjnymi organów państwowych oraz metodami i procedurami stosowanymi współcześnie w badaniach autentyczności produktów.

Strona przedmiotu
310-KS2-1SAD
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Chemia sądowa zajmuje się praktycznym wykorzystaniem metod chemii analitycznej i instrumentalnej w badaniach rożnych typów próbek w różnorodnych matrycach. Tematyka zajęć obejmuje identyfikację nieznanych substancji znalezionych na miejscu zdarzenia.

Strona przedmiotu
310-KS2-1CKS brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z rodzajami śladów kryminalistycznych, specjalnościami chemicznymi, sposobem opisywania śladów i pobierania prób do badań oraz doborem odpowiednich technik badawczych, w tym analitycznych w zależności od kontekstu zagadnienia w sprawie karnej. Przedstawione zostaną zasady wnioskowania w oparciu o uzyskane wyniki oraz przygotowanie opinii na bazie praktycznych przykładów.

Strona przedmiotu
310-KS2-1DOB brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas konwersatorium dyskutowane będą zagadnienia dotyczące zasad i wymagań przy sporządzaniu opinii kryminalistycznych i ich znaczenia w procesie karnym. Omówione zostaną prawa i obowiązki biegłego. Na konkretnych przykładach zostaną omówione opinie chemiczne.

Strona przedmiotu
310-KS2-2HFA brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
310-KS2-1JEO brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Lektorat - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Lektorat - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa specjalistycznego z dziedziny chemii kryminalistycznej i sądowej.

Strona przedmiotu
310-KS2-2JEO brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa specjalistycznego z dziedziny chemii kryminalistycznej i sądowej.

Strona przedmiotu
310-KS2-1JOB brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa specjalistycznego z dziedziny chemii kryminalistycznej i sądowej.

Strona przedmiotu
310-KS2-2JOB
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa specjalistycznego z dziedziny chemii kryminalistycznej i sądowej.

Strona przedmiotu
310-KS2-1MIK1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zakres tematyczny obejmuje metody instrumentalne stosowane w badaniach śladów kryminalistycznych - podstawy teoretyczne i aspekty praktyczne.

Strona przedmiotu
310-KS2-1MIK2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zakres tematyczny obejmuje wybrane metody instrumentalne, ich charakterystykę i możliwości zastosowania w analizie kryminalistycznej.

Strona przedmiotu
310-KS2-2OWI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
310-KS2-1OMZ brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z rodzajami zdarzeń przestępczych, sposobem zabezpieczenia miejsca takiego zdarzenia, rozpoznanie na nim śladów kryminalistycznych, sposobem opisywania śladów i miejsca zdarzenia na odpowiednich formularzach i drukach procesowych. Przedstawione zostaną zasady wnioskowania w oparciu o zabezpieczone ślady kryminalistyczne oraz przygotowanie notatki pooględzinowej z właściwie wyciągniętymi wnioskami..

Strona przedmiotu
310-KS2-1PKP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studenta z celami i zasadami obowiązującymi w polskim procesie karnym. Studenci uzyskują rozszerzoną wiedzę w zakresie

pojęć stosowanych w procedurze karnej oraz w naukach związanych z prawem karnym.

Strona przedmiotu
310-KS2-2PSP1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 120 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 120 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 135 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kształcenie umiejętności integrowania zdobytej na studiach wiedzy i wykorzystywania jej do rozwiązywania opracowywanego w ramach pracy magisterskiej problemu badawczego.

Poszerzenie i uporządkowanie wiedzy i doskonalenie umiejętności dobierania i stosowania właściwych metod do rozwiązania problemu badawczego, planowania i wykonywania badań, opracowania i interpretacji wyników oraz formułowania wniosków

Poszerzenie wiedzy o metodach zdobywania informacji naukowych oraz przygotowania i pisania pracy naukowej z poszanowaniem praw autorskich i własności intelektualnej.

Wpojenie potrzeby dokształcania się i systematycznego zapoznawania się z aktualną literaturą naukową i odpowiedzialnego przygotowania się do wykonywania pracy zawodowej.

Strona przedmiotu
310-KS2-2PSP2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 120 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 120 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 135 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poszerzenie i uporządkowanie wiedzy i doskonalenie umiejętności dobierania i stosowania właściwych metod do rozwiązania problemu

badawczego, planowania i wykonywania badań, opracowania i interpretacji wyników oraz formułowania wniosków

Poszerzenie wiedzy o metodach zdobywania informacji naukowych oraz przygotowania i pisania pracy naukowej z poszanowaniem praw

autorskich i własności intelektualnej.

Wpojenie potrzeby dokształcania się i systematycznego zapoznawania się z aktualną literaturą naukową i odpowiedzialnego

przygotowania się do wykonywania pracy zawodowej.

Strona przedmiotu
310-KS2-1PRZ
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Praktyka - 80 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Praktyka - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Praktyka - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
310-KS2-1ANI brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie się z podstawami spektroskopii IR, NMR oraz MS. Za szczególnym uwzględnieniem korelacji pomiędzy strukturą chemiczną

badanego związku a informacjami uzyskiwanymi x poszczególnych technik pomiarowych (IR, NMR, i MS).

Przygotowanie do samodzielnego interpretowania widm NMR od poziomu FID-u.

Strona przedmiotu
310-KS2-2PIN
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie się z podstawami przedsiębiorczości w warunkach globalizacji, sposobami planowania i realizacji przedsięwzięć globalnych.

Poruszane zagadnienia:

Podstawy planowania biznesowego.

Istota przedsiębiorczości.

Oblicza przedsiębiorczości.

Pomiar aktywności przedsiębiorczej – porównania międzynarodowe.

Przedsiębiorczość a zatrudnienie.

Przedsiębiorczość a innowacje.

Międzynarodowy wymiar przedsiębiorczości.

Czy i jak wspierać przedsiębiorczość?

Strona przedmiotu
310-KS2-2SMR2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kształcenia w obrębie tego modułu jest zaprezentowanie wyników pracy magisterskiej obejmującej etap zbierania literatury,

planowania, opracowania wyników oraz przedstawienie ich w kontekście dyskusji z danymi literaturowymi.

Strona przedmiotu
310-KS2-1TTK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Seminarium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z rodzajami zdarzeń kryminalnych, rozpoznanie na nim śladów kryminalistycznych, sposobem zabezpieczania technicznego i procesowego różnego rodzaju śladów∑ kryminalistycznych, sposobem opisu metryczki śladów.. Przedstawione zostaną zasady wnioskowania w oparciu o zabezpieczone ślady kryminalistyczne oraz przygotowanie notatki pooględzinowej z właściwie wyciągniętymi wnioskami..

Strona przedmiotu
310-KS2-1TOB
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 5 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 5 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 5 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć studenci zostaną zapoznani z najbardziej powszechnymi metodami obrazowania używanymi podczas badania śladów. Omówione zostaną konkretne przykłady wykorzystania nie tylko każdego typu mikroskopu w określonych przypadkach, ale również innych metod służących to generowania obrazów.

Strona przedmiotu
310-KS2-1TSB brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
310-KS2-1TIS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
310-KS2-1TOK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
310-KS2-1ZKS brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z rodzajami zdarzeń kryminalnych gdzie występują chemiczne ślady kryminalistyczne, rozpoznanie na nim śladów kryminalistycznych, sposobem zabezpieczania technicznego i procesowego chemicznych śladów∑ kryminalistycznych, sposobem opisu metryczki śladów.. Przedstawione zostaną zasady wnioskowania w oparciu o zabezpieczone chemicznych ślady kryminalistyczne oraz przygotowanie notatki pooględzinowej z wnioskami dotyczącymi zlecenia właściwych analiz chemicznych.

Strona przedmiotu
310-KS2-1ZJB brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
310-KS2-1ZJL brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)