Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

I rok II stopień Chemia Kryminalistyczna i Sądowa sem zimowy (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Chemii)

Jednostka: Wydział Chemii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: I rok II stopień Chemia Kryminalistyczna i Sądowa sem zimowy
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021 - Rok akademicki 2021/22
2022 - Rok akademicki 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021 2022
310-KS2-1ACH
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Seminarium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Seminarium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci uzyskują wiedzę w zakresie pojęć, mechanizmów i rozwiązań technicznych stosowanych w chromatografii cienkowarstwowej, gazowej, cieczowej i nadkrytycznej oraz technikach sprzężonych. Zapoznają się z metodami i procedurami chromatograficznymi stosowanymi współcześnie w analizie kryminalistycznej i sądowej.

Strona przedmiotu
310-KS2-1APR
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studenta z zjawiskiem podrabianiem towarów, regulacjami prawnymi i organizacyjnymi organów państwowych oraz metodami i procedurami stosowanymi współcześnie w badaniach autentyczności produktów.

Strona przedmiotu
310-KS2-1SAD
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Chemia sądowa zajmuje się praktycznym wykorzystaniem metod chemii analitycznej i instrumentalnej w badaniach rożnych typów próbek w różnorodnych matrycach. Tematyka zajęć obejmuje identyfikację nieznanych substancji znalezionych na miejscu zdarzenia.

Strona przedmiotu
310-KS2-1MIK1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zakres tematyczny obejmuje metody instrumentalne stosowane w badaniach śladów kryminalistycznych - podstawy teoretyczne i aspekty praktyczne.

Strona przedmiotu
310-KS2-1PRZ
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Praktyka - 80 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Praktyka - 80 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
310-KS2-1ANI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie się z podstawami spektroskopii IR, NMR oraz MS. Za szczególnym uwzględnieniem korelacji pomiędzy strukturą chemiczną

badanego związku a informacjami uzyskiwanymi x poszczególnych technik pomiarowych (IR, NMR, i MS).

Przygotowanie do samodzielnego interpretowania widm NMR od poziomu FID-u.

Strona przedmiotu
310-KS2-1PDW1A
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
310-KS2-1PDW2A
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wprowadzenie do współczesnych problemów etyki kryminalistycznej i dyskusja nad dylematami moralnymi, z którymi mierzy się współczesna kryminalistyka. W szczególności omówione zostaną kwestie kary, kary śmierci, tortur czy nieposłuszeństwa obywatelskiego. Refleksji zostaną poddane także relacje społeczne i to, w jaki sposób odnosimy się do "innego" i jakie czynniki (psychologiczne, kulturowe, biologiczne czy neurologiczne) mają na to wpływ. Zastanowimy się również nad genezą zła, agresji, przemocy, okrucieństwa oraz moralności, dobra i empatii. Zaprezentowane zostaną także zagadnienia związane z etyką zawodową w kryminalistyce.

Strona przedmiotu
310-KS2-1PDW3A
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
310-KS2-1PDW4B
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład składa się z następujących części:

1. Teoria dyfrakcji rentgenowskiej - definicje w tym prawo Bragga-Wulfa.

2. Metody pomiaru stosowane w dyfrakcji rentgenowskiej (krótkie omówienie) - metoda Lauego, obracanego kryształu, DSH, dyfraktometria proszkowa.

3. Budowa i działanie lampy rentgenowskiej.

4. Widmo ciągłe i charakterystyczne - omówienie.

5. Dyfraktometria proszkowa - dyfraktogramy i ich interpretacja.

6. Krótkie wyliczenia związane z dyfraktometrią proszkową.

7. Bazy danych wykorzystywane w dyfraktometrii proszkowej.

8. Filtry i monochromatory stosowane w dyfrakcji rentgenowskiej - krótkie omówienie.

9. Interpretacja dyfraktogramów wraz z występującymi problemami - przykłady.

10. Przykłady użycia metody dyfrakcji rentgenowskiej w chemicznych badaniach kryminalistycznych (narkotyki, dopalacze, materiały wybuchowe, gleby i materiały kamieniarskie).

11. Metoda fluorescencji rentgenowskiej - teoria, przykłady zastosowania w chemicznych badaniach kryminalistycznych.

Strona przedmiotu
310-KS2-1TTK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Seminarium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Seminarium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
310-KS2-1TOB
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium - 5 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 5 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć studenci zostaną zapoznani z najbardziej powszechnymi metodami obrazowania używanymi podczas badania śladów. Omówione zostaną konkretne przykłady wykorzystania nie tylko każdego typu mikroskopu w określonych przypadkach, ale również innych metod służących to generowania obrazów.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)