Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

2L stac. II stopnia studia chemiI kryminalistycznej i sądowej -przedm.fakultatywne (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Chemii)

Jednostka: Wydział Chemii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: 2L stac. II stopnia studia chemiI kryminalistycznej i sądowej -przedm.fakultatywne
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023 2024
310-KS2-1PDW7B brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studenta z problematyką dowodu z opinii biegłego w procesie karnym. Studenci uzyskują rozszerzoną wiedzę o czynnościach

procesowych biegłego i specjalisty na miejscu zdarzenia. Student zapozna się ze sposobem formowania opinii kryminalistycznych. Samodzielnie wykona projekt opinii kryminalistycznej z zakresu badań chemicznych.

Strona przedmiotu
310-KS2-1PDW1D brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z rodzajami zdarzeń masowych. Poznać zasady identyfikacji katastrof masowych zgodnych e standardami Interpolu, rekomendowane metody identyfikacji ofiar, sposoby opisywania formularzy post-mortem, ante-mortem oraz analizy i łączenia danych. Poznanie struktury i sposobu funkcjonowania Polskiego Zespołu DVI, dokumentacji działań identyfikacyjnych Polskiego Zespołu DVI, rekomedowanych metod identyfikacji w Polsce. Przedstawione zostaną zasady identyfikacji ofiar katastrof masowych na podstawie zebranych danych przedśmiertnych i pośmiertnych.

Strona przedmiotu
310-KS2-1PDW4B
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład składa się z następujących części:

1. Teoria dyfrakcji rentgenowskiej - definicje w tym prawo Bragga-Wulfa.

2. Metody pomiaru stosowane w dyfrakcji rentgenowskiej (krótkie omówienie) - metoda Lauego, obracanego kryształu, DSH, dyfraktometria proszkowa.

3. Budowa i działanie lampy rentgenowskiej.

4. Widmo ciągłe i charakterystyczne - omówienie.

5. Dyfraktometria proszkowa - dyfraktogramy i ich interpretacja.

6. Krótkie wyliczenia związane z dyfraktometrią proszkową.

7. Bazy danych wykorzystywane w dyfraktometrii proszkowej.

8. Filtry i monochromatory stosowane w dyfrakcji rentgenowskiej - krótkie omówienie.

9. Interpretacja dyfraktogramów wraz z występującymi problemami - przykłady.

10. Przykłady użycia metody dyfrakcji rentgenowskiej w chemicznych badaniach kryminalistycznych (narkotyki, dopalacze, materiały wybuchowe, gleby i materiały kamieniarskie).

11. Metoda fluorescencji rentgenowskiej - teoria, przykłady zastosowania w chemicznych badaniach kryminalistycznych.

Strona przedmiotu
310-KS2-1PDW8A
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie zajęć zostaną przedstawione zagadnienia związane z entomologią kryminalistyczną. Student pozna gatunki oraz cykle rozwojowe owadów przydatnych do ustalania czasu od momentu zgonu. Omówiony zostanie proces rozkładu zwłok oraz zjawiska mu towarzyszące. Przybliżone zostaną procedury pobierania prób ze zwłok z ich późniejszą analizą w laboratorium.

Strona przedmiotu
310-KS2-1PDW2A
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wprowadzenie do współczesnych problemów etyki kryminalistycznej i dyskusja nad dylematami moralnymi, z którymi mierzy się współczesna kryminalistyka. W szczególności omówione zostaną kwestie kary, kary śmierci, tortur czy nieposłuszeństwa obywatelskiego. Refleksji zostaną poddane także relacje społeczne i to, w jaki sposób odnosimy się do "innego" i jakie czynniki (psychologiczne, kulturowe, biologiczne czy neurologiczne) mają na to wpływ. Zastanowimy się również nad genezą zła, agresji, przemocy, okrucieństwa oraz moralności, dobra i empatii. Zaprezentowane zostaną także zagadnienia związane z etyką zawodową w kryminalistyce.

Strona przedmiotu
310-KS2-1PDW6B brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
310-KS2-1PDW5A brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studenta z celami i zasadami obowiązującymi w polskim procesie karnym.

Studenci uzyskują rozszerzoną wiedzę w zakresie pojęć stosowanych w naukach sądowych.

Strona przedmiotu
310-KS2-1PDW5C brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studenta z celami i zasadami obowiązującymi w polskim procesie karnym. Studenci uzyskują rozszerzoną wiedzę w zakresie

pojęć stosowanych w procedurze karnej oraz w naukach związanych z prawem karnym.

Strona przedmiotu
310-KS2-1PDW3A
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Omówione zostaną czynniki wpływające na toksyczność ksenobiotyków oraz procesy biotransformacji zachodzące w organizmie człowieka. Przedstawione zostaną związki chemiczne najbardziej istotne z punktu widzenia toksykologii środowiska, żywności, toksykologii przemysłowej oraz niektóre substancje uzależniające. Omówione zostaną także zagadnienia związane z toksycznością leków oraz możliwymi interakcjami leków przyjmowanych jednocześnie.

Strona przedmiotu
310-KS2-1PDW7C brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład obejmuje genezę przestępczości zorganizowanej w Polsce tworzącej się w latach 90-tych XX wieku. Omówione zostaną różne rodzaje przestępczości zorganizowanej zaczynając od przemytu alkoholu, poprzez przestępczość kryminalną po zorganizowaną przestępczość narkotykową. W ramach omawiania przestępczości narkotykowej przedstawione zostaną miejsca i metody produkcji narkotyków oraz metody ich przemytu przez zorganizowane grupy przestępcze. Jako podsumowanie przedstawione zostaną zadania i osiągnięcia Centralnego Biura Śledczego Policji.

Strona przedmiotu
310-KS2-1PDW6C brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas konwersatorium dyskutowane będą zagadnienia dotyczące standardów w badaniach chemicznych z uwzględnieniem różnych specjalności chemii kryminalistycznej oraz standardy obowiązujące w innych dziedzinach kryminalistyki wraz z przedstawianiem konkretnych przykładów zastosowań praktycznych.

Strona przedmiotu
310-KS2-1PDW1A brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)