Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

I rok II st. Biologia z PP - semestr zimowy (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Biologii)

Jednostka: Wydział Biologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: I rok II st. Biologia z PP - semestr zimowy
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2020 - Rok akademicki 2020/21
2021 - Rok akademicki 2021/22
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2020 2021
320-PS2-1BGG
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest poznanie czynników kształtujących rozmieszczenie roślin i zwierząt na kuli ziemskiej teraz i w przeszłości. Przedmiot ukazuje współczesne rozmieszczenie gatunków na Ziemi w ujęciu ekologicznym (formacje, biomy), jak i w ujęciu chorologicznym (zasięgi, państwa roślinne, królestwa zwierzęce). Student poznaje zasady regionalizacji chorologicznych lądów i oceanów. Analizowane są czynniki kształtujące florę i faunę wysp w świetle teorii biogeografii wysp. Omawiane są także zagadnienia dotyczące

biogeografii Polski.

Strona przedmiotu
320-PS2-1MNP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Krótka historia poznania naukowego.

Współczesna metodologia nauk przyrodniczych w oparciu o próby falsyfikowania hipotez

Strona przedmiotu
320-PS2-1OWI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
320-PS2-1PEO
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest ogólne przygotowanie pedagogiczne obejmujące opanowanie podstawowej wiedzy, umiejętności i kompetencji z

zakresu pedagogiki. Studenci w ramach przedmiotu będą przygotowywani do realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych,

wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela.

Strona przedmiotu
320-PS2-1PPO
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
320-PS2-1PSPI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Laboratorium - 60 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie i nauczenie studenta specjalistycznych technik i metod badawczych stosowanych w naukach biologicznych. W trakcie realizacji przedmiotu student, pod kierunkiem promotora lub opiekuna pracy dyplomowej, planuje eksperymenty naukowe lub sposób opracowania i analizy danych opublikowanych (praca przeglądowa), prowadzi eksperymenty/ badania terenowe uczestnicząc w pracy badawczej zespołu (Katedry) lub gromadzi dane literaturowe i dokonuje analiz porównawczych, w tym

statystycznych na bazie danych opublikowanych lub zebranych przez innych członków zespołu badawczego, w którym realizuje pracę dyplomową (praca przeglądowa).

Strona przedmiotu
320-PS2-1PDW1 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
320-PS2-1PDW05
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Laboratorium - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach omawiana jest struktura i budowa pracy magisterskiej oraz artykułów naukowych. Studenci planują i przeprowadzają proste doświadczenia naukowe. Następnie muszą opracować statystycznie swoje wyniki i wyciągnąć wnioski. Na koniec prezentują swoje wyniki w formie mini pracy magisterskiej, która powinna mieć wszystkie cechy artykułu naukowego.

Strona przedmiotu
320-PS2-1PDW54 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs jest prowadzony według wytycznych zawartych w rozporządzeniu ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie szkoleń, praktyk i staży dla osób wykonujących czynności związane z wykorzystywaniem zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych

Strona przedmiotu
320-PS2-1PDW2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Zajęcia terenowe - 20 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Zajęcia terenowe - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia terenowe i laboratoryjne mają za zadanie zapoznanie studentów z praktycznymi podstawami pracy w terenie podczas nieinwazyjnego zbierania prób do analiz molekularnych oraz z wykorzystaniem technik molekularnych do analizy zebranych w terenie prób biologicznych.

Strona przedmiotu
320-PS2-1PRO
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
320-PS2-1SEMI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do zaplanowania i przeprowadzenia projektu badawczego jakim jest praca magisterska:

sprecyzowanie tematu i celu pracy, poszerzenie wiadomości o najnowsze osiągnięcia w zakresie wybranej specjalizacji, co umożliwi właściwą dyskusję otrzymanych wyników. Student nabywa umiejętności przedstawienia prezentacji problemu badawczego w oparciu o wybrane opracowania naukowe publikowane w języku polskim i obcym z uwzględnieniem roli i znaczenia ochrony własności intelektualnej.

Strona przedmiotu
320-PS2-1STA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu statystyki w zakresie rozszerzonym. Podczas realizacji przedmiotu student poznaje rachunek prawdopodobieństwa, metody statystyki opisowej i wnioskowania statystycznego (estymacja, testowanie hipotez) w zastosowaniach praktycznych.

Strona przedmiotu
320-PS2-1TIN
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Laboratorium - 10 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawami języka i środowiska R. Podczas realizacji przedmiotu student poznaje sposoby pozyskania i instalacji R, zapoznaje się z jego filozofią i strukturą, uczy się metod wprowadzania danych i zarządzania nimi oraz sposobów wykorzystania możliwości R w zakresie statystyki opisowej i analizy eksploracyjnej (miary rozkładu, wykresy, analiza skupień) oraz we wnioskowaniu statystycznym (estymacja, testy).

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)