Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

I rok II st. Biologia Molekularna - sem. letni (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Biologii)

Jednostka: Wydział Biologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: I rok II st. Biologia Molekularna - sem. letni
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023
320-BS2-1ENZ brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zadaniem przedmiotu „Enzymologia” jest przyswojenie przez studentów szerszej wiedzy o biokatalizatorach odgrywających pierwszoplanowe role w organizmach żywych, w porównaniu z tą, która była podawana w ramach biochemii ogólnej. Dotyczy to zarówno zagadnień teoretycznych jak i umiejętności praktycznych. Przedmiot „Enzymologia” obejmuje następujące zagadnienia: budowa enzymów, mechanizmy ich działania, kinetyka enzymatyczna, mechanizmy regulacji aktywności enzymów, metody ich izolowania i badania.

Strona przedmiotu
320-BS2-1GEM brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z molekularnym podłożem dziedziczenia informacji genetycznej, strukturą i funkcjonowaniem genów. Student poznaje rolę genów w procesie nowotworzenia i dziedziczenia koloru skóry u człowieka. Omawiana jest rola wpływu czynników środowiskowych na zmiany materiału genetycznego.

Strona przedmiotu
320-BS2-1PSPII
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie i nauczenie studenta specjalistycznych technik i metod badawczych stosowanych w naukach biologicznych. W trakcie realizacji przedmiotu student, pod kierunkiem promotora lub opiekuna pracy dyplomowej planuje eksperymenty naukowe, prowadzi eksperymenty lub badania terenowe uczestnicząc w pracy badawczej zespołu (Katedry), w którym realizuje pracę dyplomową.

Strona przedmiotu
320-BS2-1PZW
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Praktyka - 80 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Praktyka - 80 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praktyki zawodowe odbywają się po I roku studiów na kierunku biologia II stopnia w okresie wakacyjnym, tj. od lipca do września. Czas trwania praktyki to 2 tygodnie (co stanowi 10 dni roboczych i 80 godzin zegarowych). Studenci odbywają praktyki zawodowe w wybranych przez siebie Zakładach Pracy lub innych Instytucjach spełniających warunki do zrealizowania praktyki, tj. takich, których działalność pokrywa się z treściami obejmującymi realizowany program studiów.

Strona przedmiotu
320-BS2-1SEMII
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do zaplanowania i przeprowadzenia projektu badawczego jakim jest praca magisterska:

sprecyzowanie tematu i celu pracy, poszerzenie wiadomości o najnowsze osiągnięcia w zakresie wybranej specjalizacji, co umożliwi właściwą dyskusję otrzymanych wyników. Student nabywa umiejętności przedstawienia prezentacji problemu badawczego w oparciu o wybrane opracowania naukowe publikowane w języku polskim i obcym, z uwzględnieniem roli i znaczenia ochrony własności intelektualnej.

Strona przedmiotu
320-BS2-1TMB brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest poznanie nowoczesnych, metod badawczych i analitycznych z zakresu biologii molekularnej, zdobycie pogłębionych umiejętności ich stosowania w celu badania polimorfizmów genetycznych, określenia genotypu osobnika, a także uzyskania i analizy sekwencji badanych odcinków DNA. Student poznaje także możliwości aplikacyjne poszczególnych technik analiz molekularnych oraz zdobywa praktyczne umiejętność ich wykonania wraz z obsługą niezbędnej do tego celu aparatury.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)