Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia 1 stopień 1 rok Niestacjonarne lato (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Ekonomii i Finansów)

Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Ekonomia 1 stopień 1 rok Niestacjonarne lato
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023 2024
330-EN1-1DEM
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas wykładów i ćwiczeń zostaną poruszone tematy odnoszące się do głównych teorii demograficznych, struktury ludności, naturalnego ruchu ludności oraz migracji. Ponadto zostaną omówione metody i narzędzia analizy zjawisk i procesów demograficznych. Dodatkowo zostanie poruszony temat prognozowania zjawisk i procesów demograficznych w aspekcie rozwoju społeczno-gospodarczego.

Strona przedmiotu
330-EN1-1ESR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu „Ekonomia środowiska” jest przekazanie wiedzy z zakresu ekonomii środowiska, roli środowiska w procesach rozwoju gospodarczego, funkcjonowania przedsiębiorstw oraz kształtowania jakości życia społeczeństwa. Studenci poznają rolę rynku w efektywnym użytkowaniu zasobów naturalnych oraz problemy związane z zawodnością rynku, w tym zwłaszcza teorię kosztów zewnętrznych, metody ekonomicznej wyceny dóbr środowiskowych, problematykę dóbr publicznych w odniesieniu do ochrony środowiska.

Strona przedmiotu
330-EN1-1EWL brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 18 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład monograficzny ma przedstawiać literackie motywy pieniądza, złota, wartości materialnych, będących ważnymi, jednymi z najwyraźniejszych symboli szeroko pojętej ekonomii. W ramach wykładu studenci zapoznają się z kanonem arcydzieł literackich, począwszy od mitologii europejskich, po teksty współczesne. Dobór utworów został podporządkowany przewodniej problematyce, jednym z tematów jest zmaganie człowieka z żądzą bogactwa, ale też swego rodzaju waloryzowanie pozytywne człowieka posiadającego zdolności gromadzenia i pomnażania majątku. Interpretacja wybranych tekstów ma prowadzić do refleksji nad naturą człowieka, nad jego złożoną psychiką oraz nad niejednowymiarowym, podlegającym ciągłym przemianom świecie. Poprzez ukazanie rozlicznych, często odmiennych literackich przykładów obecności pieniądza w życiu człowieka, studenci poszerzą swoją wiedzę o człowieku i społeczeństwie, a także o prawach rządzących relacjami międzyludzkimi, w których złoto odgrywa często rolę zasadniczą.

Strona przedmiotu
330-EN1-1EGZ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przekazanie i opanowanie przez studentów wiedzy dotyczącej funkcjonowania gospodarki żywnościowej z uwzględnieniem jej poszczególnych ogniw (przemysł środków produkcji dla rolnictwa, rolnictwo, przetwórstwo rolno-spożywcze, sfera obrotu rolnego) oraz powiązań miedzy tymi ogniwami. .

Strona przedmiotu
330-EN1-1FIE brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 18 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie filozoficznego kontekstu ekonomii i problemów filozoficznych związanych z ekonomią jako nauką i gospodarką jako praktyką.

Przedmiot dotyczy pojęć i kategorii związanych z filozoficznym namysłem nad ekonomią: czym jest gospodarka, a czym ekonomia, jaki jest zakres badań ekonomicznych, czy istnieją uniwersalne prawa ekonomiczne, jak zmienia się rozumienie ekonomii w zależności od przekonań filozoficznych.. Ekonomia jest tu przedstawiona na tle podstawowych problemów filozofii, a więc pytań o naturę świata, człowieka, poznawalność świata, rolę państwa i prawa w życiu jednostek.

Strona przedmiotu
330-EN1-1GPZ
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot dotyczy problematyki przestrzennych uwarunkowań rozwoju społeczno-gospodarczego, z uwzględnieniem ekonomiczno-prawnych

podstaw polityki przestrzennej i planowania przestrzennego. W ramach przedmiotu omawiane są także wybrane elementy systemu zagospodarowania przestrzennego.

Strona przedmiotu
330-EN1-1ANG2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Lektorat - 27 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Lektorat - 27 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Lektorat - 27 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treścią przedmiotu są wybrane zagadnienia z języka angielskiego biznesowego i języka angielskiego ekonomicznego.

Strona przedmiotu
330-EN1-1ROS2 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Lektorat - 27 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Lektorat - 27 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
330-EN1-1MIK2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cel - zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi mechanizmu funkcjonowania gospodarki w skali mikroekonomicznej. Główny obszar rozważań dotyczy przedsiębiorstwa, konkurencji i produkcji. Celem zajęć jest zapoznanie studenta z: głównymi kategoriami ekonomicznymi dotyczącymi modelowego ujęcia przedsiębiorstwa.

Strona przedmiotu
330-EN1-1NIE brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 18 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zdobycie zaawansowanych umiejętności obsługi komputera związanych z zarządzaniem plikami, edycją dokumentów tekstowych, obsługą arkuszy kalkulacyjnych i Internetu. Wiedza zdobyta na zajęciach pozwoli w efektywny sposób zbierać i przechowywać informacje, analizować dane oraz wykorzystywać technologie informacyjne w procesie decyzyjnym.

Strona przedmiotu
330-EN1-1PFI brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie w zaawansowanym stopniu wiedzy dotyczącej problematyki finansów, charakterystyki podstawowych terminów związanych z finansami, m.in. w zakresie instytucjonalnym i przedmiotowym, co dotyczy rynku finansowego, jak też systemu finansowego gospodarki, w tym finansów publicznych.

Student, w zaawansowanym stopniu poznaje mechanizm funkcjonowania systemu finansowego w gospodarce, ze szczególnym uwzględnieniem finansów osobistych, finansów przedsiębiorstw, finansów publicznych, rynku finansowego oraz instrumentów finansowania działalności gospodarczej. Student zapoznaje się z relacjami charakterystycznymi dla systemu finansowego w państwie .

Strona przedmiotu
330-EN1-1SOE brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 18 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot dotyczy interdyscyplinarnej dziedziny badań, którą jest socjoekonomia.Przedmiot przedstawia pojęcia z zakresu socjologii. Zawiera opis rozwoju myśli socjologicznej, a także przedstawia gospodarkę z perspektywy socjologicznej (społecznej). Różni się ona od podejścia stricte ekonomicznego założeniem o wspólnotowej naturze człowieka.

Strona przedmiotu
330-EN1-1TEI1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zdobycie zaawansowanych umiejętności obsługi komputera związanych z zarządzaniem plikami, edycją dokumentów tekstowych, obsługą arkuszy kalkulacyjnych, baz danych i Internetu. Wiedza zdobyta na zajęciach pozwoli w efektywny sposób zbierać i przechowywać informacje, analizować dane oraz wykorzystywać technologie informacyjne w procesie decyzyjnym.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)