Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

3L stac.I st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty fakultatywne (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych)

Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: 3L stac.I st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty fakultatywne
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023
350-MS1-3HSM1 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
490-MS1-3HSM1 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmioty realizowane na zajęciach wprowadzają studenta w historię stosunków

międzynarodowych, w tym w wybranych regionach świata, ugruntowują wiedzę z historii

świata w XX w. i po II wojnie światowej oraz zapoznają z problematyką stosunków społeczno-

politycznych państw z wybranych regionów świata. Ugruntowują wiedzę z historii świata i Polski po II wojnie światowej.

Na podstawie wybranych regionów świata ukazuje przemiany polityczne i geopolityczne na przestrzeni lat.

Strona przedmiotu
350-MS1-3HSM2 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
490-MS1-3HSM2 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
490-MS1-3PF4 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie zagadnień dotyczących współpracy międzynarodowej poszczególnych organizacji i instytucji w obszarze nauk sądowych.

Strona przedmiotu
490-MS1-2PF1 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem zajęć jest szeroko pojęta działalność samorządów terytorialnych. Studenci na zajęciach praktycznych zdobywać będą wiedzę na temat m.in. działalności gmin oraz instytucji podległych gminom, międzynarodowej współpracy samorządów terytorialnych z państwami partnerskimi oraz dowiedzą się jak wygląda zaangażowanie samorządów we współprace międzynarodową w czasie pokoju i wojny. Druga część zajęć, to znaczy zajęcia terenowe mają na celu pokazanie jak wygląda i na czym polega praca konkretnych instytucji, m.in. Starostwa Powiatowego, Urzędu Marszałkowskiego i mającego nadzór nad gminami Urzędu Wojewódzkiego. Celem przedmiotu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy z tego zakresu.

Strona przedmiotu
490-MS1-2PF2 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z zagadnieniami dziejów pieniądza i banków na przestrzeni dziejów. Ukazanie, na wybranych problemach) zawiłości związanych z różnorodnością pieniądza i powstawania i działalności banków od czasów antycznych po współczesność.

Różnorodność tematyki przedstawiona będzie poprzez wprowadzenie od pieniądza pozamonetarnego po pieniądz globalny. Ukazane zostaną różnorodne elementy z dziejów pieniądza takie jak instytucja kolekcjonerstwa pieniądza, monet i banknotów i ich wkład w poznawanie dziejów. Sylwetki zasłużonych postaci mających wkład w poznawanie pieniądza metalowego i papierowego. Fałszowanie pieniądza i postacie z nimi związane. Powstanie Banku Polskiego S.A. i związane z tym problemy, itp.

Strona przedmiotu
490-MS1-3PF3 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
490-MS1-3PF1 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem konwersatorium jest zapoznanie słuchaczy z aktualnym stanem wiedzy na temat kreatywności i innowacyjności. W ramach kursu zostaną wykształcone umiejętności stymulowania własnej kreatywności i zespołu, motywowania do kreatywności i zarządzania kreatywnością i innowacyjnością w pracy intelektualnej.

Strona przedmiotu
490-MS1-3PF2 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Substancje chemiczne i ich właściwości.

Chemiczne skażenie powietrza, wód, gleby i żywności.

Substancje chemiczne jako broń chemiczna.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)