Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

2L stac.II st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty fakultatywne (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych)

Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: 2L stac.II st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty fakultatywne
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023
350-MS2-1PF1-22 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
490-MS2-2PF1 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The main goal of this course is to show students the potential benefits of applying anthropology and cultural studies into the theories of international relations. Students will analyse contemporary world problems (like demographic problems, rise of undemocratic governments, the perils of social media, influence of swing states) from the anthropological point of view in order to seek for alternative solutions. This course will also present the wide range of methodological concepts (like Black Swans or Grey Rhinos) that will help students understand the current problems with much more clarity. Students will also learn how culture blends with politics, war, economics and state-making using examples from countries like United States of America, India, China, Poland and many more.

Strona przedmiotu
350-MS2-1PF2-22 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
490-MS2-1PF2 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem wykładu jest omówienie, w przystępny sposób, stanu wiedzy o bliskim i odległym otoczeniu Ziemi oraz typowych astronomicznych metod badawczych. W poglądowy sposób omówione będą najważniejsze, bądź budzące szczególne zainteresowanie, obiekty astronomiczne (Układ Słoneczny, gwiazdy, galaktyki, poza słoneczne układy planetarne) - ich budowa, ruch, zachodzące w nich procesy i powolne ewolucyjne zmiany. Ważną część wykładu stanowić będzie omówienie istoty astronomicznych metod wyznaczania odległości do obiektów, mocy ich świecenia, prędkości ruchu lub wirowania, a także rozmiarów i masy. Na marginesie tych tematów wspomniane będą dotychczas przyjęte regulacje prawne dotyczące przestrzeni kosmicznej.

Główny wątek wykładu uzupełniony będzie przekazaniem podstawowych wskazówek umożliwiających najprostsze samodzielne obserwacje astronomiczne. Zachętę do takich obserwacji stanowić będzie wizyta w Obserwatorium Astronomicznym UwB.

Strona przedmiotu
490-MS2-1PF1 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zachowanie bioróżnorodności jest jednym z głównych problemów współczesnego świata. Utrata różnorodności biologicznej wywołana jest szeregiem czynników związanych z działalnością człowieka. Jednym z ważniejszych jest nasilający się proces inwazji biologicznych. W ostatnich dekadach coraz więcej uwagi poświęca się wpływowi obcych, inwazyjnych gatunków na różnorodność biologiczną, gospodarkę, zdrowie i inne sfery naszego życia. Celem niniejszego przedmiotu jest zapoznanie studentów z problemem zachowania i utraty bioróżnorodności na różnych poziomach organizacji biologicznej i w różnych skalach geograficznych oraz wpływem czynników (zanieczyszczenie wód i gleby, zmian klimatycznych, urbanizacją, itp.) kształtujących bioróżnorodność. Student poznaje problemy od strony teoretycznej na wykładach oraz od strony praktycznej na zajęciach konwersatoryjnych.

Strona przedmiotu
490-MS2-2PF2 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)