Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

2L stac.II st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty obowiązkowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych)

Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: 2L stac.II st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty obowiązkowe
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023 2024
490-MS2-1BII brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
490-MS2-1DEN
Dyplomacja energetyczna (od 2024-10-01)
brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
490-MS2-2DYRP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
350-MS2-2DRP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Organizacja i funkcjonowanie dyplomacji Trzeciej Rzeczpospolitej

Strona przedmiotu
490-MS2-2ERO brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest: wyjaśnienie podstawowych problemów oraz zależności ekonomicznych w skali całej gospodarki narodowej krajów słabo

rozwiniętych; zapoznanie z teoretycznymi podstawami wzrostu społeczno-gospodarczego krajów słabo rozwiniętych; przedstawienie skali zróżnicowania poziomu rozwoju na świecie; zapoznanie z podstawowymi problemami krajów słabo rozwiniętych.

Strona przedmiotu
350-MS2-1GIG-22 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wprowadzenie pojęć geopolityka i geostrategia oraz przedstawienie najważniejszych autorów i ich teorii. Zapoznanie z początkami geopolityki na przełomie XIX i XX wieku (Ratzel, Mahan, Kjellén). Rozwój geopolityki w I połowie XX wieku (Mackinder, Haushofer, Spykman). Świat jako Wielka Szachownica - geopolityka amerykańska końca XX - początku XXI stulecia.(Brzeziński, Mearsheimer). Koniec historii czy zderzenie cywilizacji (Fukuyama, Huntington). Próby emancypacji Europy (Todt, Schlögel, Cooper). Eurazja i Turan - globalna polityka według Rosjan (Trubieckoj, Gumilow, Dugin, Panarin) i Polaków (Koneczny). Wejście smoka – geopolityka Chin. Subkontynent – geopolityka Indii. Czarnomorska forteca - geopolityka Ukrainy. Geopolityka Litwy i Białorusi. Pionierzy polskiej geopolityki (Żebrowski, Nałkowski, Romer, Wakar). Współczesna geopolityka polska (Moczulski, Sykulski, Bartkowiak). Międzymorze czy Trójmorze.

Strona przedmiotu
490-MS2-1GIG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia skupiają się nad wpływem czynników geograficznych, politycznych i kulturowych na stosunki międzynarodowe. Studenci analizują relacje między lokalizacją, zasobami naturalnymi i demografią a globalnymi układami sił. Kurs obejmuje również strategie państw na arenie międzynarodowej, umożliwiając identyfikację kluczowych czynników wpływających na geopolitykę. Integracja teorii z praktyką pozwala rozwijać umiejętności planowania strategicznego i zarządzania kryzysowego, umożliwiając studentom pełniejsze zrozumienie złożoności dzisiejszego świata.

Strona przedmiotu
350-MS2-1HDYP-22 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone dziejom dyplomacji europejskiej i światowej od początków XIX w. do współczesności

Strona przedmiotu
490-MS2-1HDYP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
490-MS2-2KMSG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem przedmiotu jest przekazanie studentom, w pogłębionym stopniu, wiedzy z zakresu badania konkurencyjności międzynarodowej gospodarek i przedsiębiorstw, determinant międzynarodowej konkurencyjności gospodarek, wykształcenie umiejętność analizy i oceny czynników konkurencyjności oraz określania sposobów jej poprawy w poszczególnych krajach. Student nabędzie umiejętności analizy konkurencyjności międzynarodowej wybranego kraju w oparciu o statystyki organizacji międzynarodowych.

Strona przedmiotu
350-MS2-1KBP-22 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
490-MS2-1KBP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
490-MS2-1MBS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
350-MS2-1MOPC-22 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przedstawienie znaczenia i roli praw człowieka we współczesnym świecie. Ukazane zostanie pojęcia praw człowieka w perspektywie ich historycznego rozwoju i rozwiązań współczesnych, wskazanie zagrożeń praw człowieka we współczesnym społeczeństwie. Instytucjonalne gwarancje i środki ochrony praw człowieka na szczeblu krajowym, europejskim i globalnym.

Strona przedmiotu
490-MS2-1MOPC brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przedstawienie znaczenia i roli praw człowieka we współczesnym świecie, zwłaszcza w państwie demokratycznym. Opis pojęcia i cech systemowych państwa demokratycznego ze szczególnym uwzględnieniem miejsca jednostki w takim państwie. Ukazanie pojęcia praw człowieka w perspektywie ich historycznego rozwoju i rozwiązań współczesnych, wskazanie zagrożeń praw człowieka we współczesnym społeczeństwie. Instytucjonalne gwarancje i środki ochrony praw człowieka na szczeblu krajowym, europejskim i globalnym.

Strona przedmiotu
350-MS2-2MOPC brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przedstawienie znaczenia i roli praw człowieka we współczesnym świecie. Ukazane zostanie pojęcia praw człowieka w perspektywie ich historycznego rozwoju i rozwiązań współczesnych, wskazanie zagrożeń praw człowieka we współczesnym społeczeństwie. Instytucjonalne gwarancje i środki ochrony praw człowieka na szczeblu krajowym, europejskim i globalnym.

Strona przedmiotu
350-MS2-2MNP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Charakterystyka i analiza mitologii narodowych wybranych państw świata:

Strona przedmiotu
490-MS2-2MPWP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest umożliwienie studentom zdobyciu podstawowych i uporządkowanych informacji na temat mitologizacji przeszłości wybranych państw europejskich z uwzględnieniem stanowiska historiografii polskiej i obcej.

Strona przedmiotu
350-MS2-1NAP-22 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
490-MS2-1NAP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Druga połowa XX wieku, a tym bardziej pierwsze lata XXI wieku przyniosły wzrost znaczenia nowych podmiotów na arenie międzynarodowej - aktorów niepaństwowych. Pojawianie się rosnącej liczby aktorów pozapaństwowych, a wraz z tym procesem postępująca prywatyzacja stosunków międzynarodowych, powodują znaczne przewartościowania ról i wpływu na politykę światową. Podmioty niepaństwowe mają ważną misję do spełnienia, nie tylko pod względem bezpośredniego wpływu, jaki wywierają na stosunki międzynarodowe, ale także pod względem instytucjonalizacji ich wymiarów prawnych i politycznych.

Celem przedmiotu jest przekazanie podstaw wiedzy o uczestnikach stosunków międzynarodowych oraz ich atrybutów, a także przybliżenia zjawiska kształtowania się nowych form uczestnictwa w polityce międzynarodowej.

Strona przedmiotu
350-MS2-1OPW-22 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
490-MS2-1OPW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Pojęcie i ogólna charakterystyka praw autorskich. Źródła prawa autorskiego. Rozwój prawa autorskiego w Polsce i na świecie. Modele prawa autorskiego. Zasady prawa autorskiego. Przedmiot i podmiot prawa autorskiego. Cecha twórczości i indywidualności. Wyłączenia spod ochrony prawa autorskiego. Rodzaje utworów. Powstanie praw autorskich i czas ochrony. Autorskie prawa osobiste i majątkowe. Cywilnoprawna ochrona praw autorskich. Dozwolony użytek osobisty i publiczny. Programy komputerowe. Utwory audiowizualne. OZZ prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi. Rodzaje umów prawno autorskich. Plagiat. Odpowiedzialność karna. Szczególne postacie utworów. Utwory audiowizualne i programy komputerowe. Ochrona wizerunku i adresata korespondencji. Prawa pokrewne. Międzynarodowa ochrona praw autorskich. Pojęcie i rodzaje praw pokrewnych. Ochrona baz danych. Prawo własności przemysłowej. Charakter norm prawa własności przemysłowej. Zakres prawa własności przemysłowej.

Strona przedmiotu
350-MS2-2PHS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi polityki historycznej. Zasadnicza część wykładów dotyczyć będzie współczesnego obszaru Białorusi i zachodzących na tym obszarze przemian w polityce i pamięci historycznej.

Strona przedmiotu
350-MS2-1PAK-22 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs będzie składać się z dwóch części:

W ramach zajęć (I część) studenci zapoznają się z podstawami formy jaką jest esej i jego struktura. W ramach zajęć praktycznych będą mieli możliwość przećwiczyć czytanie krytyczne i pisanie poprzez podsumowywanie, analizowanie, ocenianie i syntezę pomysłów. Główny nacisk zostanie położony na esej argumentacyjny jako podstawowy element większości gatunków pisarstwa akademickiego.

W drugiej części Studenci będą dowiedzą się jak przygotować się do napisania pracy magisterskiej, jak efektywnie pracować ze źródłami naukowymi i włączać je do własnych tekstów.

Strona przedmiotu
490-MS2-1PAK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs będzie składać się z dwóch części:

W ramach zajęć (I część) studenci zapoznają się z podstawami formy jaką jest esej i jego struktura. W ramach zajęć praktycznych będą mieli możliwość przećwiczyć czytanie krytyczne i pisanie poprzez podsumowywanie, analizowanie, ocenianie i syntezę pomysłów. Główny nacisk zostanie położony na esej argumentacyjny jako podstawowy element większości gatunków pisarstwa akademickiego.

W drugiej części Studenci będą dowiedzą się jak przygotować się do napisania pracy magisterskiej, jak efektywnie pracować ze źródłami naukowymi i włączać je do własnych tekstów.

Strona przedmiotu
350-MS2-1PMM-22 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
490-MS2-1PMM brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
490-MS2-2PDK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
490-MS2-2RSP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie zajęć student zdobywa podstawową i uporządkowaną wiedzę na temat ruchów społecznych i politycznych XIX-XX wieku.

Strona przedmiotu
350-MS2-2SEM2 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Realizacja przez studiujących zgodnie ze standardami akademickimi projektu badawczego w postaci rozprawy magisterskiej z zakresu stosunków międzynarodowych

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)