Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Moduł specjalnościowy - stac. II stop. Pedagogika (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk o Edukacji)

Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Moduł specjalnościowy - stac. II stop. Pedagogika
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2020 - Rok akademicki 2020/21
2021 - Rok akademicki 2021/22
2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2020 2021 2022 2023
380-AS2-2BDO brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

umiejętność wykorzystania wybranych metod i technik arteterapeutycznych w działalności zawodowej arteterapeutycznej w edukacji.

Zapoznanie z twórczością i sztuką oraz ich wykorzystania w terapii w toku działań edukacyjnych, dydaktycznych

Strona przedmiotu
380-ZKS2-2HBT brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Dzięki omawianym zagadnieniom student będzie potrafił skonstruować diagnozę oraz sporządzić indywidualny plan oddziaływań resocjalizacyjnych. Będzie również w stanie zidentyfikować potencjalne trudności w ich realizacji. Studenci zdobędą również niezbędną wiedzę do projektowania oddziaływań wychowawczych w środowisku życia podopiecznego we współpracy z lokalnymi instytucjami wspierającymi procesy resocjalizacji i pomocy rodzinie.

Strona przedmiotu
380-OS2-2DSW
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z teorią z zakresu diagnostyki (na poziomie rozszerzonym) a w szczególności diagnozy środowisk wychowawczych

Przedstawienie studentom metod, technik i narzędzi stosowanych w diagnozie jednostek i ich środowisk wychowawczych

Przygotowanie studentów do praktycznego wykorzystywania zdobytej w trakcie zajęć wiedzy z zakresu diagnozy środowisk wychowawczych.

Strona przedmiotu
380-WS2-2GMM brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Problematyka przedmiotu obejmuje podstawy wiedzy z zakresu pedagogiki zdrowia/edukacji zdrowotnej.

Strona przedmiotu
380-WS2-2GHG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rys historyczny literatury pięknej dla dzieci. Przykłady najnowszej prozy i poezji dla dzieci w Polsce i na świecie. Rola literatury w procesie wychowania. Dorobek wybitnych twórców z dziedziny piśmiennictwa (poezja, baśń, fantastyka, komiks, proza obyczajowa). Recepcja lektury w różnych grupach wiekowych. Estetyczne wartościowanie książek. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych.

Strona przedmiotu
380-WS2-2GMO brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założeniem przedmiotu jest opanowanie prze z studentów wiedzy na temat sposobów rozwijania kompetencji społecznych i obywatelskich dzieci w wieku i młodszym wieku szkolnym oraz rozwijanie umiejętności niezbędnych do planowania i prowadzenia zajęć z edukacji społecznej, obywatelskiej w klasach I-III, a dotyczących: kształtowania poczucia przynależności społecznej; budowania systemu wartości i rozwijania postaw etycznych i obywatelskich; rozwijania nawyków kulturalnych oraz rozwijania u dziecka umiejętności funkcjonowanie w klasie w relacjach społecznych – przygotowanie do pełnienia ról społecznych.

Strona przedmiotu
380-OS2-2EPS brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy na temat współczesnych kierunków psychoterapii oraz podstawowych umiejętności z zakresu poradnictwa psychologicznego.

Zajęcia mają za zadanie zapoznanie studentów z podstawowymi i pogłębionymi zagadnieniami dotyczącymi psychoterapii oraz najważniejszymi współczesnymi osiągnięciami różnych kierunków psychoterapii. Pozwalają poznać ogólne i szczegółowe modele pomocy psychologicznej, poradnictwa oraz poszczególnych szkół psychoterapii oraz podstawy ich praktycznego zastosowania. Dają możliwość poznania umiejętności z zakresu budowania relacji terapeutycznej (m. in. nawiązywania kontaktu, aktywnego słuchania).

Strona przedmiotu
380-AS2-2BDP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów i studentki z teorią filmoterapii jako samodzielnego rodzaju arteterapii oraz możliwościami praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu filmoterapii podczas działań terapeutycznych, edukacyjnych, profilaktycznych i innych. Studenci i studentki nabędą umiejętności określania terapeutycznych właściwości dzieł filmowych oraz umiejętności konstruowania filmoterapeutycznych warsztatów profilaktycznych w oparciu o gotowe dzieło filmowe lub własny scenariusz filmu. W ramach zajęć, studenci i studentki rozwiną umiejętność dyskusji, umiejętność krytycznego myślenia oraz kształtowania własnej opinii na temat oglądanych obrazów filmowych.

Strona przedmiotu
380-AS2-2BDK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

zastosowanie poznanych form manualnych w terapii,

przygotowanie studentów do organizacji zajęć manualnych w terapii

Strona przedmiotu
380-ZKS2-2HDS brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

- zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami metodyki pracy kuratora sądowego

- zapoznanie studentów z warsztatem pracy kuratora sądowego

- zrozumienie kwestii psychopedagogicznych, społecznych, które pojawiają się podczas kontaktów z przestępcami - młodocianymi i dorosłymi

- zrozumienie poziomu i trendów nieprzystosowania i przestępczości nieletnich i dorosłych

- zrozumie etiologii nieprzystosowania i przestępczości oraz konsekwencji społecznych wynikających z tej wiedzy

- wdrażanie do pracy z „żywym klientem” w środowisku otwartym i instytucjach resocjalizacyjnych

- nawiązywanie współpracy z różnymi podmiotami systemu resocjalizującego

- kształcenie kompetencji zawodowych

- wdrażanie do wykorzystywania nabytej wiedzy teoretycznej w praktycznej działalności zawodowej i kontaktach międzyludzkich

- wyrabianie właściwych nawyków metodycznych

Strona przedmiotu
380-WS2-2GMN brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-AS2-2BDM brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-AS2-2BDL brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-WS2-2PKR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Nauk o Edukacji

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Poziom kształcenia: Jednolite studia magisterskie

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, pedagogika i psychologia twórczości

ECTS: 3 pkt.

Język przedmiotu - polski

Rodzaj przedmiotu Obowiązkowy, Moduł IX

Rok studiów /II rok/ IV semestr

Wymagania wstępne: Pedagogika ogólna

Liczba godzin dydakt. – 30, w tym 15 wykładów i 15 ćwiczeń

Bilans nakładu pracy studenta –30 godz. wykłady i ćwiczenia, 5 godz. konsultacje indywidualne, 15 godz. – przygotowanie autorskiego projektu, 25 samodzielne studiowanie literatury naukowej i metodycznej.

Wskaźniki ilościowe – 35 godz. – 1,5 pkt – zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela;

40 godz. – 1,5 pkt – praca własna studenta, w tym przygotowanie projektu zaliczeniowego i przygotowanie się do zaliczenia.

Strona przedmiotu
380-ZKS2-2HDN brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-ZKS2-2HDL brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 20 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 20 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-OS2-2ADI brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z teorią z zakresu profilaktyki społecznej (na poziomie rozszerzonym) a w szczególności profilaktyki problemów społecznych

Strona przedmiotu
380-WS2-2GML brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 35 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 35 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest doskonalenie przez studenta umiejętności niezbędnych do efektywnej i innowacyjnej organizacji zajęć zintegrowanych na pierwszym etapie edukacyjnym. Studenci wzbogacą umiejętności planowania i organizacji interakcyjnego środowiska uczenia się z uwzględnieniem adekwatnych do potrzeb i możliwości uczniów metod i form; doskonalić będą kompetencje w zakresie stymulowania i wspierania aktywności edukacyjnej uczniów, optymalnej realizacji założeń pracy opiekuńczo-wychowawczej, tworzenia zespołu klasowego.

Strona przedmiotu
380-AS2-2PAS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wyrobienie u studentów umiejętności interpretacji dzieł artystycznych , szczególnie literatury pięknej i innych wytworów kultury w oparciu o psychoanalizę stosowaną (psychologię głębi). Celem przedmiotu jest wyrobienie u studentów umiejętności interpretacji dzieł artystycznych i innych wytworów kultury w oparciu o psychologię głębi. Umiejętność ta może pozwolić na stawianie diagnoz społecznych oraz prognozować niebezpieczeństwa czyhające na jednostkę i kulturę w przyszłości. Również treści przedmiotu podkreślają autoterapeutyczne właściwości procesu twórczego.

Strona przedmiotu
380-WS2-2AJP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Teoretyczne podstawy psychopedagogicznych aspektów trudności w uczeniu się. Specjalne potrzeby edukacyjne. Podstawy prawne organizacji pomocy pedagogiczno-psychologicznej w przedszkolu i szkole podstawowej. Modele kształcenia i wspomagania uczniów należących do różnych grup dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – specyfika ich funkcjonowania

i możliwości kształcenia. Planowanie oddziaływań terapeutycznych wobec dzieci ze SPE. Kształcenie inkluzyjne.

Strona przedmiotu
380-AS2-2GGA brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-OS2-2GMP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

• wprowadzenie studentów w współczesne aspekty problemów opieki w Europie,

• omówienie modeli opiekuńczych systemów opiekuńczych w krajach UE

• Zapoznanie studentów z metodami i formami pracy stosowanymi w krajach UE

• Omówienie dyrektyw prawa UE w zakresie świadczenia usług opiekuńczych

Strona przedmiotu
380-ZKS2-2HDR brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treść zajęć obejmuje prezentację filozofii i analizę porównawczą charakterystycznych cech różnych systemów probacyjnych i rozstrzygnięć resocjalizacyjnych stosowanych w warunkach wolnościowych w wybranych państwach europejskich, w tym w Polsce.

Strona przedmiotu
380-AS2-2BDN brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do umiejętnego wykorzystania sztuk wizualnych (plastycznych) i artystycznego procesu twórczego do oddziaływań terapeutycznych o różnorodnym charakterze.

Strona przedmiotu
380-ZKS2-2BIT brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia obejmują wiedzę z zakresu strategii i procedur oddziaływań resocjalizacyjnych w warunkach probacji, metody, fazy oddziaływania wychowawczego, oddziaływania na środowisko rodzinne. Jednocześnie wskazać należy doniosłą rolę kuratorów sądowych wykonujących orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich.

Strona przedmiotu
380-ZKS2-2HDP brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-ZKS2-2HDO brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z organizacyjnymi formami systemu resocjalizacji w środowisku otwartym, ze zwróceniem szczególnej uwagi na znaczenie środowiska lokalnego w procesie inkluzji nieletnich i dorosłych sprawców przestępstw oraz zapoznanie z metodami pracy w środowisku otwartym . Szczególnym punktem odniesienia jest wykorzystanie twórczej resocjalizacji jako perspektywy teoretycznej i wykładni metodycznej dla działań resocjalizacyjnych.

Strona przedmiotu
380-OS2-2GMS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 35 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 35 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 35 godzin
Rok akademicki 2023/24
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

· Zapoznanie z modelowymi działaniami doradców oraz metodami i technikami wykorzystywanymi w pracy z klientem.

· Zapoznanie z elementarną wiedzą oraz umiejętnościami działań poradniczych podejmowanych względem rodziny.

· Opanowanie warsztatu pracy doradcy rodziny, poprzez nabycie umiejętności pomocnych w wykorzystywaniu technik w zależności od wybranego modelu działania, specyfiki problemu oraz kontekstu sytuacyjnego.

· Zapoznanie z praktycznym zastosowaniem wybranych technik w pracy

z klientem.

Strona przedmiotu
380-OS2-2GMR
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Rok akademicki 2023/24
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

- zapoznanie z funkcjonowaniem systemu opieki i wsparcia rodziny w Polsce (aspekty prawne)

- przygotowanie studentów do pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

- kształtowanie umiejętności diagnozy grupy wychowawczej oraz umiejętności odpowiedniego doboru środków i metod do realizacji zajęć w grupie

Strona przedmiotu
380-OS2-2ADK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)