Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

3L stac. I st. studia ekonomiczne - przedmioty obowiązkowe - WILNO (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny)

Jednostka: Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: 3L stac. I st. studia ekonomiczne - przedmioty obowiązkowe - WILNO
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023 2024
400-ES1-1BHP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 5 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 5 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu: celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z przepisami kodeksu pracy dotyczącymi obowiązków pracodawcy oraz praw i obowiązków pracownika w zakresie bhp w miejscu pracy, czynnikami oraz procesami pracy stwarzającymi szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników.

Strona przedmiotu
400-ES1-3EC1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Po zakończeniu kursu studenci powinni znać istotne elementy wiedzy o programowaniu matematycznym, w szczególności liniowym, a także o modelach ekonometrycznych jednorównaniowych z jedną zmienną objaśniającą. Powinni również umieć zastosować poznane techniki do przeprowadzenia analizy problemów ekonomicznych. Poza tym powinni posiąść umiejętność samodzielnego interpretowania uzyskanych wyników oraz tekstów ekonomicznych, w których przedstawiono powyższe metody.

Strona przedmiotu
400-ES1-2FTJL
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs ma na celu opanowanie przez studentów podstawowych terminów z zakresu ekonomii w języku litewskim, niezbędnych do poruszania się w sferze zawodowej i naukowej.

Najważniejszym aspektem ćwiczeń jest praca ze słownictwem ekonomicznym w języku litewskim. Zakres zagadnień obejmuje szerokie spektrum tematów. Na zajęciach omawiana jest terminologia związana z rynkiem, rachunkowością, finansami, marketingiem, kapitałem intelektualnym. Podczas ćwiczeń wykorzystuje się również artykuły prasowe, które są nie tylko cennym źródłem informacyjnym, lecz zarazem stanowią wartościowy materiał dydaktyczny.

Strona przedmiotu
400-ES1-2FPR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest: poznanie i zrozumienie podstawowych zależności występujących w finansach przedsiębiorstwa oraz metod wykorzystywanych do oceny ich stanu. Wśród głównych zagadnień, które zostaną omówione będą m.in. zasoby przedsiębiorstwa i źródła ich finansowania, analiza progu rentowności, poziom dźwigni finansowej i operacyjnej i ich wykorzystanie w działalności, podstawowe mierniki analizy wskaźnikowej, finansowej, istota wartości pieniądza w czasie oraz wartości przedsiębiorstwa.

Strona przedmiotu
400-ES1-1HIG
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka zajęć obejmuje rozwój stosunków ekonomicznych w gospodarce światowej w okresie od średniowiecza do XXI wieku.

Strona przedmiotu
400-ES1-2MA1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy o zjawiskach i procesach makroekonomicznych na poziomie średnio zaawansowanym.

Przedmiotem nauczania są prawidłowości funkcjonowania i rozwoju organizmu gospodarczego typu – gospodarka narodowa.

Strona przedmiotu
400-ES1-2MA2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy o zjawiskach i procesach makroekonomicznych na poziomie średnio zaawansowanym.

Przedmiotem nauczania są prawidłowości funkcjonowania i rozwoju organizmu gospodarczego typu – gospodarka narodowa. Student

poznaje współzależności między podstawowymi agregatami: dochód narodowy a produktywność czynników wytwórczych, wydatki na

konsumpcję i oszczędności a efekty mnożnikowe w gospodarce, dochody i wydatki budżetu państwa a stan równowagi gospodarczej.

Wyjaśniane są przyczyny niepełnego wykorzystania zdolności produkcyjnych, w tym problemy rynku pracy.

Strona przedmiotu
400-ES1-1MAT
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Program przedmiotu obejmuje elementy analizy matematycznej w zakresie funkcji jednej i dwóch zmiennych oraz algebry liniowej. Szczególna uwaga jest zwrócona na zapoznanie z metodami matematycznymi stosowanymi w ekonomii. Wykład zawiera definicje, wzory i twierdzenia z matematyki oraz przykłady. Na ćwiczeniach studenci rozwiązują zadania, które oswajają z teorią.

Strona przedmiotu
400-ES1-2MSG
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu: celem przedmiotu jest przedstawienie studentom podstawowych zagadnień dotyczacych gospodarki swiatowej i miedzynarodowych stosunków ekonomicznych, w szczególności

procesu ich ewolucji, przyczyn i konsekwencji. międzynarodowego podziału pracy, podmiotów gospodarki światowej, międzynarodowego

przepływu czynników wytwórczych i ich konsekwencji, kursów walutowych

i czynników determinujących kursy walutowe oraz narzędzi zagranicznej polityki ekonomicznej.

Strona przedmiotu
400-ES1-1MI1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ma za zadanie zapoznanie studenta z podstawowymi kategoriami mikroekonomicznymi oraz narzędziami badań ekonomisty. Głównym obszarem zainteresowania będą zachowania podstawowych podmiotów gospodarczych (konsumentów i producentów) w przestrzeni rynku, mechanizm rynkowy oraz czynniki kształtujące jego główne elementy. Ważne miejsce zajmują tematy poświęcone analizie zachowań konsumenta na rynku.

W czasie zajęć praktycznych studenci zdobywają umiejętności w zakresie kalkulacji zmian popytu, podaży, ceny równowagi rynkowej, szacowania elastyczności popytu i podaży, ustalania optimum konsumenta.

Strona przedmiotu
400-ES1-1MI2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Druga część Mikroekonomii rozwija zagadnienia przedstawione na Mikroekonomii I. Celem przedmiotu jest pogłębienie znajomości metod analizy mikroekonomicznej i doskonalenie umiejętności ich zastosowań w bardziej złożonych sytuacjach, wynikających z potrzeby funkcjonowania przedsiębiorstwa w rożnych strukturach rynku. Ważne jest zdobycie umiejętności analizy problemów wynikających z niepewności i ryzyka oraz zawodności rynków.

W czasie zajęć praktycznych studenci zdobywają umiejętności w zakresie kalkulacji kosztów stałych i zmiennych, szacowania wyniku przedsiębiorstwa, podejmowania decyzji produkcyjnych, szacowania opłacalności inwestycji, obliczania wartości przyszłych przychodów i kosztów oraz określenia ryzyka i niepewności.

Strona przedmiotu
400-ES1-1OWI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student ma nabyć wiedzę, kompetencje z własności intelektualnej, z własności przemysłowej, z ustaw o prawie autorskim i praw pokrewnych. Nabyć wiedzę i umiejętności tworzenia własności intelektualnej, jei ochrony i zapoznać się z metodami twórczego myslenia.

Strona przedmiotu
400-ES1-1OIZ
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu organizacji i zarządzania. W trakcie zajęć studenci poznają podstawowe funkcje zarządzania i powiązania między nimi, zakres czynności, narzędzia i środki wykorzystane w ramach tych funkcji do rozwiązywania problemów decyzyjnych w organizacjach.

Strona przedmiotu
400-ES1-1RAC
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem zajęć jest przedstawienie podstawowych zasad prowadzenia rachunkowości w jednostce gospodarczej i przepisów prawnych obowiązujących w tym zakresie. Klasyfikacja aktywów i pasywów. Uzyskanie wiedzy o zasadach wyceny składników bilansu. Poznanie wiadomości o technice księgowania operacji zmieniających sytuację majątkową i finansową jednostek gospodarczych. Plan kont. Ewidencja analityczna i syntetyczna. Ustalanie wyniku finansowego. W czasie ćwiczeń studenci nabywają praktyczne umiejętności w zakresie ewidencji operacji gospodarczych w przedsiębiorstwie, stosowania zasad rachunkowości.

Strona przedmiotu
400-ES1-2PZA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Praktyka - godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Praktyka - godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Praktyka - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest opanowanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w rozwiązywaniu konkretnych problemów praktycznych, nawiązywanie bezpośrednich kontaktów z potencjalnymi pracodawcami, poznanie sposobu funkcjonowania różnego rodzaju organizacji gospodarczych i społecznych oraz wykształcenie umiejętności identyfikowania i rozwiązywania pojawiających się problemów.

Strona przedmiotu
400-ES1-2PSE
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zapoznać studentów z zasadami przygotowania pisemnej pracy dyplomowej. W trakcie zajęć student powinien opanować technikę pisania pracy, rozwijać umiejętności samodzielnego studiowania, kształtować umiejętności dostrzegania, formułowania i rozwiązywania problemów naukowych, zapoznać się z warsztatem naukowym, nabyć umiejętności posługiwania się nim.

Strona przedmiotu
400-ES1-1RJP brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia skupione są na doskonaleniu kompetencji językowych, kształtowaniu umiejętności poprawnego pod względem gramatycznym, leksykalnym i stylistycznym budowania wypowiedzi pisemnej i ustnej. Szczególną uwagę poświęca się eliminowaniu form charakterystycznych dla polszczyzny litewskiej, które na gruncie języka ogólnego rozpatrywane są w kategoriach błędów językowych.

Strona przedmiotu
400-ES1-1STA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci powinni zapoznać się z istotnymi elementami statystyki opisowej pozwalającymi na stosowanie metod statystycznych do danych rzeczywistych (pozyskiwanie, analizowanie, prezentowanie, interpretowanie danych statystycznych, dobieranie odpowiednich metod statystycznych do analizy badanego procesu).

Strona przedmiotu
400-ES1-1TEI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu: celem przedmiotu jest poznanie przez studentów narzędzi i usług technologii informacyjnych. Ponadto wypracowanie umiejętności doboru odpowiednich narzędzi informatycznych do realizacji własnych zadań, przygotowanie studentów do świadomego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym.

Strona przedmiotu
400-ES1-1WF2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zasady BHP na zajęciach wychowania fizycznego, regulamin korzystania z obiektu sportowego. Nauka podstawowych elementów technicznych i taktycznych. Wykształcenie wśród studentów potrzeby dbałości o kondycję fizyczną oraz wsparcie rozwoju kompetencji społecznych dotyczących współpracy grupowej.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)