Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wilno - ekonomia 1 rok 1 st. stacjonarne sem.letni (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny)

Jednostka: Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Wilno - ekonomia 1 rok 1 st. stacjonarne sem.letni
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023 2024
400-ES1-1AN2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Lektorat - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Lektorat - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Lektorat - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
400-ES1-1RO2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Lektorat - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Lektorat - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Lektorat - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu rozwijanie podstawowych umiejętności językowych:mówienia, słuchania, czytania oraz pisania zarówno w kontekście

życia codziennego jak i w kontekście zawodowym.

Strona przedmiotu
400-ES1-1MI2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Druga część Mikroekonomii rozwija zagadnienia przedstawione na Mikroekonomii I. Celem przedmiotu jest pogłębienie znajomości metod analizy mikroekonomicznej i doskonalenie umiejętności ich zastosowań w bardziej złożonych sytuacjach, wynikających z potrzeby funkcjonowania przedsiębiorstwa w rożnych strukturach rynku. Ważne jest zdobycie umiejętności analizy problemów wynikających z niepewności i ryzyka oraz zawodności rynków.

W czasie zajęć praktycznych studenci zdobywają umiejętności w zakresie kalkulacji kosztów stałych i zmiennych, szacowania wyniku przedsiębiorstwa, podejmowania decyzji produkcyjnych, szacowania opłacalności inwestycji, obliczania wartości przyszłych przychodów i kosztów oraz określenia ryzyka i niepewności.

Strona przedmiotu
400-ES1-1OWI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student ma nabyć wiedzę, kompetencje z własności intelektualnej, z własności przemysłowej, z ustaw o prawie autorskim i praw pokrewnych. Nabyć wiedzę i umiejętności tworzenia własności intelektualnej, jei ochrony i zapoznać się z metodami twórczego myslenia.

Strona przedmiotu
400-ES1-1OIZ
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu organizacji i zarządzania. W trakcie zajęć studenci poznają podstawowe funkcje zarządzania i powiązania między nimi, zakres czynności, narzędzia i środki wykorzystane w ramach tych funkcji do rozwiązywania problemów decyzyjnych w organizacjach.

Strona przedmiotu
400-ES1-1RAC
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem zajęć jest przedstawienie podstawowych zasad prowadzenia rachunkowości w jednostce gospodarczej i przepisów prawnych obowiązujących w tym zakresie. Klasyfikacja aktywów i pasywów. Uzyskanie wiedzy o zasadach wyceny składników bilansu. Poznanie wiadomości o technice księgowania operacji zmieniających sytuację majątkową i finansową jednostek gospodarczych. Plan kont. Ewidencja analityczna i syntetyczna. Ustalanie wyniku finansowego. W czasie ćwiczeń studenci nabywają praktyczne umiejętności w zakresie ewidencji operacji gospodarczych w przedsiębiorstwie, stosowania zasad rachunkowości.

Strona przedmiotu
400-ES1-1POG
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Polityki społeczna i gospodarcza, związki z innymi naukami. Geneza polityki

społecznej. Uwarunkowania wewnętrzne i międzynarodowe polityki gospodarczej. Modele polityki społecznej i uwarunkowania systemowe polityki gospodarczej. Rola państwa w gospodarce. Niesprawności rynku. Mierniki rozwoju społecznego i zróżnicowania społecznego. Cele i narzędzia polityki gospodarczej. Polityka demograficzna. Polityka pieniężna. Rola banku centralnego w prowadzeniu polityki gospodarczej. Polityka fiskalno-budżetowa. Polityka prorodzinna. Problem deficytu i długu publicznego we współczesnej gospodarce. Ubezpieczenie społeczne: cele i mechanizmy. Polityka cenowo-dochodowa. Polityka antyinflacyjna. Polityka dotycząca rynku pracy. Wykluczenie społeczne. Polityka na rzecz zatrudnienia – wymiar społeczny i gospodarczy. Polityka strukturalna. Polityka edukacyjna. Pomoc publiczna: sektorowa, horyzontalna, regionalna. Patologie społeczne i możliwości

przeciwdziałania. Wybrane polityki sektorowe.

Strona przedmiotu
400-ES1-1PRE
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
400-ES1-1STA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci powinni zapoznać się z istotnymi elementami statystyki opisowej pozwalającymi na stosowanie metod statystycznych do danych rzeczywistych (pozyskiwanie, analizowanie, prezentowanie, interpretowanie danych statystycznych, dobieranie odpowiednich metod statystycznych do analizy badanego procesu).

Strona przedmiotu
400-ES1-1WF2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zasady BHP na zajęciach wychowania fizycznego, regulamin korzystania z obiektu sportowego. Nauka podstawowych elementów technicznych i taktycznych. Wykształcenie wśród studentów potrzeby dbałości o kondycję fizyczną oraz wsparcie rozwoju kompetencji społecznych dotyczących współpracy grupowej.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)