Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Oferta przedmiotowa jednostki Instytut Filozofii

Jednostka: Instytut Filozofii Wymienione są te przedmioty, które są oferowane dla wybranej jednostkę oraz jej podjednostek.
wybierz inną powiązane grupy przedmiotów Kliknij powiązane grupy przedmiotów, aby wyświetlić listę grup przedmiotów zdefiniowanych przez tę jednostkę (czyli np. przedmioty obowiązkowe dla I roku).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023
410-FS2-1AFI brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs oferuje przegląd kluczowych odpowiedzi filozoficznych na pytanie: „Kim/czym jest człowiek?”

Materiał w ramach kursu zorganizowany jest chronologicznie - od starożytności po transhumanizm - jednak w zależności od specyfiki grupy przewiduje się możliwość pogłębionej refleksji nad wybranymi zagadnieniami.

Kurs może mieć charakter nieco bardziej propodeutyczny w sytuacji, gdy w grupie przeważają absolwenci kierunków niefilozoficznych lub, przeciwnie, bardziej zawansowany i techniczny w sytuacji, gdy zainteresowania słuchaczy są sprecyzowane (na przykład ze względu na tematykę planowanej pracy magisterskiej).

Strona przedmiotu
410-KS1-1AK1 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest omówienie podstawowych zagadnień związanych z antropologią kulturową. Studenci zapoznają się z podstawowymi kategoriami pojęciowymi tej dyscypliny wiedzy, jej zakresem problemowym, umiejscowieniem pośród innych nauk, metodami badawczymi.

Porządek wykładu i ćwiczeń będzie raczej problemowy niż historyczny, ale poznanie dziejów dyscypliny będzie możliwe dzięki podręcznikowi.

Zagadnienia łączące antropologie społeczno-kulturową z kognitywistyką będą tylko dotknięte, z uwagi na to, że te treści będą obecne podczas innych zajęć na tym kierunku studiów.

Strona przedmiotu
410-FS1-2AR4 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach studenci poznają podstawowe narzędzia teorii argumentacji i retoryki oraz wykorzystują je w praktyce, analizując i dyskutując

wybrane argumenty filozoficzne i nie tylko.

Strona przedmiotu
410-KS1-2ARG4 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
410-FS1-1BHP
BHP
brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 2 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
410-KS1-1BHP
BHP
brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 2 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
410-FS1-3BE6 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi problemami bioetyki. Bioetyka jest dziedziną interdyscyplinarną, z pogranicza biologii, medycyny, filozofii, socjologii i psychologii. W szerszym ujęciu stanowi nurt etyki ekologicznej, obejmującej w swoich rozważaniach wszelkie formy życia. W związku z tym na wykładach poruszane będą zagadnienia dotyczące praw i interesów zwierząt oraz ekologii płytkiej i ekologii głębokiej. Węższe ujęcie bioetyki stanowi nurt etyki medycznej, w ramach której obserwuje się coraz większy rozdźwięk między postępem naukowym i tradycyjną moralnością. Omawiane podczas ćwiczeń konkretne problemy, takie jak, np. aborcja, inżynieria genetyczna czy transplantacje, prezentują również nasilający się współcześnie konflikt między ujmowaniem życia ludzkiego w kategoriach wartości i w kategoriach jakości.

Strona przedmiotu
410-KS1-3BIN6 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest refleksja nad wybranymi zagadnieniami bioetyki z uwzględnieniem ustaleń neuroetyki. W szczególności refleksji poddane będą źródła moralności - z perspektywy interdyscyplinarnej, zagadnienia etyki i medycyny oraz etyki ekologicznej.

Strona przedmiotu
410-FS2-2CKO4 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
410-FS2-2CMD3 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
410-KS1-3DEL
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
410-FS2-1EFI1 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest namysł nad statusem etycznym zwierząt pozaludzkich i relacją między ludźmi a środowiskiem naturalnym. Podczas zajęć staramy się nawiązywać zarówno do klasycznych stanowisk filozofii Zachodu, jak i do nowszych, bardziej rewolucyjnych głosów, szczególnie ekologii głębokiej i ekofeminizmu. Jakie mamy powinności wobec zwierząt i środowiska naturalnego? Z czego one wynikają? Jakimi zasadami powinniśmy się kierować? Co może zrobić filozofka w obliczu kryzysu klimatycznego? Jak połączyć namysł etyczny z wiedzą społeczną i ekologiczną?

Strona przedmiotu
410-FS1-1KFS brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przedstawienie początków filozofii w starożytnej Grecji i Rzymie na tle epoki, zapoznanie studentów z najistotniejszymi przedstawicielami filozofii starożytnej, najbardziej wpływowymi szkołami oraz wprowadzaną w tym okresie terminologią filozoficzną, w oparciu o teksty źródłowe i opracowania. Wybrane dzieła lub fragmenty dzieł pozwolą zilustrować najważniejsze kwestie filozoficzne podejmowane w tym okresie, ale również ukazać metody filozofowania.

Strona przedmiotu
410-FS1-1KFSR brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przedstawienie kształtowania się i rozwijania w okresie średniowiecza myśli filozoficznej oraz zapoznanie studentów z podstawowymi systemami, terminami i zagadnieniami filozoficznymi tej epoki na przykładzie konkretnych filozofów i ich dzieł. Wybrane dzieła lub fragmenty dzieł pozwolą zilustrować najważniejsze kwestie dyskutowane w filozofii średniowiecznej, tak aby ukazać nie tylko merytoryczne treści, ale również charakterystyczne dla średniowiecza odmiany stylu filozofowania i stosowaną przy nich metodę.

Strona przedmiotu
410-KS1-3ETD6 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
410-KS1-3EIS5 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest analiza procesów afektywnych jako zjawiska o interdyscyplinarnym charakterze.Podczas kursu będziemy podejmować analizy związane z neurobiologią emocji i empatii oraz zastanawiać się będziemy nad ewolucyjnym rodowodem tych zjawisk. Następnie podejmiemy rozważania dotyczące umysłu ucieleśnionego, koncepcji markera somatycznego, inteligencji emocjonalnej i altruizmu. W dalszej części kursu zajmiemy się emocjami w kontekście interakcji społecznych, omówimy koncepcje dotyczące: wpływu procesów emocjonalnych na powstawanie systemów kulturowych.

Strona przedmiotu
410-FS1-1EPI brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykłady prowadzone w formie prezentacji multimedialnych

Ćwiczenia w formie dyskusji nad zagadnieniami poruszonymi w lekturach.

Egzamin z wykładu – sprawdzian pisemny

Ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Strona przedmiotu
410-KS1-2EPI3 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykłady prowadzone w formie prezentacji multimedialnej.

Ćwiczenia w formie dyskusji i dodatkowych objaśnień zagadnień, na podstawie lektur.

Zaliczenie wykładu – sprawdzian pisemny.

Zaliczenie na ocenę (ćwiczenia) – na podstawie aktywności podczas zajęć, wyników kartkówek i pracy pisemnej.

Strona przedmiotu
410-FS1-3EST6 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
410-FS1-3EEK5 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma wprowadzić słuchaczy w problematykę różnorodnych zjawisk związanych z dziedziną przedsięwzięć gospodarczych. Ma też ich uwrażliwić, że kategoria skuteczności (ekonomicznej) nie jest kategorią ostateczną, albowiem ostateczne są standardy moralne rozumiane jako sfera ocen formułowanych z punktu widzenia optymalizacji relacji społecznych. Problem ten jest wyraźnie widoczny w kontekście relacji prawo-moralność, podobnie w relacji ekonomia-etyka. Inaczej mówiąc, zagadnienia gospodarcze, analizowane w kategoriach skuteczności/efektywności muszą być przedmiotem analiz etycznych.

Strona przedmiotu
410-FS1-2EPO4 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem zajęć jest związek etyki, filozofii i polityki. Na prowadzonych przeze mnie książki przekazują nam to, co mają do powiedzenia na temat życia i jego inwariantnych składników: dobra i zła, przebaczenia, pamięci, czasu, miłości, wierności i tym podobnych zjawisk.

Strona przedmiotu
410-FS1-1EPR brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot wprowadza w postawy teoretyczne i praktyczne interdyscyplinarnych związków etyki i prawa dotyczących pojęcia i koncepcji prawa, relacji między prawem a innymi systemami normatywnymi. Zapoznaje z problematyką dylematów etyczno-prawnych współczesności, które mogą pojawić się w przyszłej pracy osoby wykonującej zawody związane z filozofią i etyką.

Strona przedmiotu
410-FS1-3EZ6 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są wybranym zagadnieniom z zakresu etyk zawodowych. W szczególności: roli moralności w społeczeństwie, kwestii norm moralnych w sferze prywatnej i publicznej, "kodeksowości" moralności, etycznym wyzwaniom współczesności, specyfice etyki zawodowej; etyce w biznesie czy polityce, a także analizom wybranych zawodowych kodeksów etycznych (np. nauczycieli, lekarzy, dziennikarzy).

Strona przedmiotu
410-KS1-2EPK3 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
410-KS1-2FEB brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone feministycznej bioetyce będą rozwijały się w 3 nurtach tematycznych. 1. przyjrzymy się wybranym koncepcjom z zakresu feministycznej filozofii nauki (obiektywność, relatywizm, wiedze usytuowane, rola rozumu i emocji w uprawianiu nauki) oraz relacjom między teoriami feministycznymi a wybranymi dziedzinami nauki (biologia, fizyka, genetyka, epigenetyka, neuronauki). 2. poddamy analizie szczegółowe zjawiska poruszane w ramach bioetyki takie między innymi jak transseksualność (transgender studies), rasa, kwestie związane z prawami reprodukcyjnymi i technologiami reprodukcyjnymi, technologiami ciała, rak piersi, HIV oraz AIDS, etyka życia i umierania w kontekście bio- i nekropolityki oraz podejście do zwierząt oraz do środowiska (zagadnienie antropocenu). 3. zapoznamy się ze specyfiką feministycznego podejścia do etyki (tu zwłaszcza z koncepcjami etyki troski – jej konceptualizacjami począwszy od lat 80. XX wieku oraz najnowszymi – posthumanistycznymi ujęciami).

Strona przedmiotu
410-ks1-3FEB brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone feministycznej bioetyce będą rozwijały się w 3 nurtach tematycznych. 1. przyjrzymy się wybranym koncepcjom z zakresu feministycznej filozofii nauki (obiektywność, relatywizm, wiedze usytuowane, rola rozumu i emocji w uprawianiu nauki) oraz relacjom między teoriami feministycznymi a wybranymi dziedzinami nauki (biologia, fizyka, genetyka, epigenetyka, neuronauki). 2. poddamy analizie szczegółowe zjawiska poruszane w ramach bioetyki takie między innymi jak transseksualność (transgender studies), rasa, kwestie związane z prawami reprodukcyjnymi i technologiami reprodukcyjnymi, technologiami ciała, rak piersi, HIV oraz AIDS, etyka życia i umierania w kontekście bio- i nekropolityki oraz podejście do zwierząt oraz do środowiska (zagadnienie antropocenu). 3. zapoznamy się ze specyfiką feministycznego podejścia do etyki (tu zwłaszcza z koncepcjami etyki troski – jej konceptualizacjami począwszy od lat 80. XX wieku oraz najnowszymi – posthumanistycznymi ujęciami).

Strona przedmiotu
410-KS1-1FNU1 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Centralnym problemem kursu powinno być to, co we współczesnych naukach o poznaniu nazywa się często "trudnym problemem świadomości". Punktem wyjścia byłaby fenomenologiczna idea świadomości, którą można znaleźć przede wszystkim w filozofii Husserla, ale także jego nieortodoksyjnych uczniów i następców: Sartre'a, Merleau-Ponty'ego, Heideggera, punktem dojścia zaś próba łączenia podejścia fenomenologicznego z podejściem naturalistycznym ilustrowana np. propozycjami Dana Zahaviego.

Strona przedmiotu
410-FS1-3FG5 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs filozofii gospodarki ma na celu zaznajomienie studentów z najważniejszymi problemami, jakie z perspektywy filozoficznej wiążą się z życiem gospodarczym i rozwinięcie w nich zdolności do jego krytycznej analizy.

Strona przedmiotu
410-FS1-3PRL5 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Omawiam ikony humanistyki polskiej 2 połowy XX – na ich dzieła oraz ich życie patrzę poprzez pewne wyrazy, pojęcia, idee, które nabierają rozpędu wraz z lekturą najważniejszych prac myślicieli wymienionych w dziale "Literatura".

Strona przedmiotu
410-FS2-2FIL3 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zasadniczym celem zajęć jest przedstawienie związków moralności, filozofii i literatury. Chciałbym oderwać twórczość literacką od łatwych skojarzeń i osadzić ją w myśli filozoficznej, w której kształtują się podstawowe pojęcia nowoczesności.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)