Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

1 rok 1 stopnia sem. letni Informatyka i ekonometria (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Informatyki)

Jednostka: Instytut Informatyki Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: 1 rok 1 stopnia sem. letni Informatyka i ekonometria
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021 - Rok akademicki 2021/22
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021
420-ES1-1ASD
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi strukturami danych oraz wybranymi algorytmami na nich działającymi, jak również z wybranymi technikami konstruowania i analizy algorytmów.

Strona przedmiotu
420-ES1-1AM2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie z podstawowymi pojęciami analizy matematycznej. Umiejętność formułowania poznanych definicji i twierdzeń oraz rozwiązywania prostych zadań rachunkowych w zakresie poznanych treści kształcenia

Strona przedmiotu
420-ES1-1IEK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu: celem zajęć jest zdobycie praktycznych umiejętności posługiwania się środowiskiem R (wybranych bibliotek tego środowiska) oraz podstaw programowania w języku R do analizy i wizualizacji danych ekonomicznych.

Strona przedmiotu
420-ES1-1LJA2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Lektorat - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu: Student pogłębia swą umiejętność władania językiem angielskim ze szczególnym uwzględnieniem terminologii i obcowania z literaturą fachową ekonometryczną i informatyczną.

Strona przedmiotu
420-ES1-1MAK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu: Celem zajęć jest zapoznanie studenta z: głównymi kategoriami ekonomicznymi; narzędziami badań makroekonomicznych; prawidłowościami składającymi się na mechanizm funkcjonowania gospodarki w skali makroekonomicznej. Program obejmuje zagadnienia: Struktura i funkcjonowanie gospodarki narodowej; Rachunek produktu narodowego; Warunki równowagi ogólnej; Budżet państwa i system fiskalny; Rynek pracy i bezrobocie; Inflacja w gospodarce współczesnej; Teoria wzrostu i rozwoju gospodarczego; Efektywność handlu zagranicznego

Strona przedmiotu
420-ES1-1PSK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze sposobami komunikacji w sieci, warstwowym modelem OSI i TCP/IP, typowymi protokołami TCP/IP oraz adresowaniem sieci IP

Strona przedmiotu
420-ES1-1PRS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest nauczenie podstaw programowania komputerów przy wykorzystaniu imperatywnego języka wysokiego poziomu. Poza opanowaniem podstawowych technik programistycznych ważne jest również, aby nauczyć właściwej metodologii rozwiązywania problemów poprzez tworzenia prostych algorytmów i ich realizację w paradygmacie programowania strukturalnego. Przedmiot powinien umożliwić studentom samodzielne tworzenie programów wykorzystujących podstawowe typy danych, a także korzystających z dynamicznego zarządzania pamięcią, podprogramów i rekurencji.

Strona przedmiotu
420-ES1-1SO
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wykształcenie podstawowych umiejętności stosowania metod opisu statystycznego, jak również samodzielnej interpretacji wyników opisywanych w literaturze.

Strona przedmiotu
420-ES1-1WF2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu: podniesienie kultury fizycznej.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)