Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

2 rok 2 stopnia sem. letni Informatyka spec. Technologie Internetowe i Mobilne (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Informatyki)

Jednostka: Instytut Informatyki Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: 2 rok 2 stopnia sem. letni Informatyka spec. Technologie Internetowe i Mobilne
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023
510-IS2-2BPL-22
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
  • Laboratorium - 15 godzin
  • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student ma za zadanie nauczyć się sporządzać biznes plan i rozumieć jego istotę. Studenci powinni posiąść umiejętność analizy otoczenia pod względem możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, zagrożeń jakie mogą mieć miejsce oraz umieć sporządzić i przeanalizować projekt przedsięwzięcia od strony finansowej.

Strona przedmiotu
510-IS2-2PM2-22
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
  • Laboratorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest dalsze ukierunkowywanie studenta do opracowania i napisania pracy magisterskiej. Treści przedmiotu: opis uzasadnienia celu

pracy dyplomowej, opis aktualnego stanu wiedzy związanej z tematem pracy, poszukiwanie informacji w literaturze, również w językach obcych, planowanie, przeprowadzanie i krytyczna ocena eksperymentów, przedstawienie wyników badań w samodzielnie napisanej pracy.

Treści dobierane są do tematyki realizowanych prac dyplomowych.

Strona przedmiotu
510-IS2-2SM2-22
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
  • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot służy prezentacji własnych osiągnięć naukowych studentów, nauce komunikatywnego przekazywania wiedzy, przygotowania i prezentacji zagadnień z listy zagadnień egzaminacyjnych. Treść przedmiotu stanowią referaty związane z tematyką seminarium i z opracowywaną pracą dyplomową oraz prezentacje opracowanych zagadnień. Zakres tematów jest adekwatny do tematów przygotowywanych prac dyplomowych.

Strona przedmiotu
510-IS2-2ZPI-22
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
  • Projekt - 15 godzin
  • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treści przedmiotu:

Cykl życia, ocena sukcesu i plan projektu. Podział zadań i dobór członków zespołu. Zarządzanie: wymaganiami użytkownika, ryzykiem i budżetem. Budowa harmonogramu. Śledzenie postępów, metoda Earned Value. Dokumentacja. Testowanie. Wdrożenie projektu. Szkolenie użytkowników. Gwarancja i konserwacja.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z zarządzaniem projektami informatycznymi.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)