Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie 1 stopień 2 rok Niestacjonarne zima (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Zarządzania)

Jednostka: Instytut Zarządzania Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Zarządzanie 1 stopień 2 rok Niestacjonarne zima
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021 - Rok akademicki 2021/22
2022 - Rok akademicki 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021 2022
450-ZN1-2XBIP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student ma za zadanie nauczyć się sporządzać biznes plan i rozumieć jego istotę. Studenci powinni posiąść umiejętność analizy otoczenia pod względem możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, zagrożeń jakie mogą mieć miejsce oraz umieć sporządzić i przeanalizować projekt przedsięwzięcia od strony finansowej.

Strona przedmiotu
450-ZN1-2SEHA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie wykładów zostaną omówione liczne definicje, formy oraz uwarunkowania handlu. Ponadto poruszone zostaną kwestie związane z logistyką, polityką handlową, gospodarką zapasami, ekonomiką usług czy trendami we współczesnym handlu.

W trakcie ćwiczeń analizowane będą studia przypadków polskich przedsiębiorstw skutecznie działających w ramach e-commerce, handlu detalicznego, sieci franszyzowych, sieci handlowych czy na rynku usług, co pozwoli studentom na wskazanie kluczowych czynników sukcesu i połączenie teorii z praktyką gospodarczą.

Strona przedmiotu
450-ZN1-2SHHD
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką działalności handlowej prowadzonej na poziomie hurtowym i detalicznym.

Podczas wykładów studenci zaznajomią się z ogólną koncepcją i specyfiką obu form działalności handlowej. Szczególna uwaga zwrócona

jest na aspekty związane z zarządzaniem handlem hurtowym i detalicznym. W procesie dydaktycznym studenci zajmują się rozwojem obu

form aktywności handlowej, z uwzględnieniem dynamicznych przemian na współczesnym rynku, w tym rozwoju handlu internetowego,

specjalizacji asortymentowej czy koncentracji rynku hurtowego i detalicznego.

Strona przedmiotu
450-ZN1-2ANG3
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Lektorat - 23 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Lektorat - 23 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Lektorat języka angielskiego - ćwiczenia w praktycznym zastosowaniu języka obcego. Treścią przedmiotu są wybrane zagadnienia z języka angielskiego biznesowego i angielskiego ekonomicznego odpowiadające specjalizacjom poszczególnych grup.

Strona przedmiotu
450-ZN1-2XLUD
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnień z zakresu uwarunkowań lokalnych prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Studenci nabywają praktyczne umiejętności w zakresie poruszania się w obowiązujących przepisach prawnych z zakresu planowania przestrzennego, zasad funkcjonowania samorządu gminnego oraz realizowanej przez ten samorząd polityki podatkowej.

Strona przedmiotu
450-ZN1-2PRA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 18 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć prowadzonych z przedmiotu Prawo jest przekazanie Studentom podstawowej wiedzy na temat zagadnień ogólnych dotyczących prawa. Wykład koncentruje się w szczególności na omówieniu pojęcia prawa i normy prawnej, funkcji prawa, hierarchii źródeł prawa, podziału na prawo publiczne i prawo prywatne, pojęcia stosunku prawnego, metod regulacji i gałęzie prawa, a także podstawowych zagadnień z prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa karnego, prawa konstytucyjnego, prawa UE. Student w zaawansowanym stopniu zdobędzie ogólną wiedzę o polskim prawie, niezbędną do zdania egzaminu i przydatną w życiu codziennym i zawodowym.

Strona przedmiotu
450-ZN1-2XPUR
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie wiedzy na temat public relations, poznanie metod i narzędzi PR, rozwijanie umiejętności w zakresie diagnozowania czynników wpływających na reputację firm. Posiada umiejętności wyboru efektywnych metod budowania wyobrażenia o organizacji oraz korzystania z zewnętrznych usług w zakresie

kształtowania wizerunku.

Strona przedmiotu
450-ZN1-2RFN
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest:

-przedstawienie zakresu i przedmiotu rachunkowości finansowej,

-zapoznanie Studentów z podstawowymi pojęciami, zasadami i aktualnymi przepisami w zakresie rachunkowości,

-zapoznanie Studentów z podstawowymi zasadami ewidencji operacji gospodarczych oraz ukształtowanie praktycznych umiejętności w tym zakresie,

-przekazanie Studentom podstawowej wiedzy z zakresu sporządzania wyniku finansowego.

Strona przedmiotu
450-ZN1-2SOB
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot przedstawia podstawowe zagadnienia z zakresu społecznej odpowiedzialności.Studenci poznają możliwe obszary działań odpowiedzialnych oraz różnorodne instrumenty wykorzystywane w tych obszarach. Wskazane zostaną też korzyści płynące z bycia firmą społecznie odpowiedzialną.

Strona przedmiotu
450-ZN1-2REZ brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konsultacje - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
450-ZN1-2STA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie w zaawansowanym stopniu zagadnień ze statystyki opisowej w zakresie pozyskiwania, prezentowania, analizowania oraz interpretowania danych statystycznych a także dobierania odpowiednich metod statystycznych do analizy badanego zjawiska.

Strona przedmiotu
450-ZN1-2STSP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu techniki sprzedaży jest przekazanie studentom wiedzy związanej z realizacją procesu sprzedażowego realizowanego na różnych rynkach i w różnej formie. Studenci nabywają umiejętności identyfikacji potrzeb klienta, przygotowania oferty, podjęcia rozmów handlowych oraz zamykania sprzedaży i usług posprzedażowych. Ponadto rozumieją potrzebę profesjonalizmu w zakresie umiejętności handlowych we współczesnym środowisku biznesowym.

Strona przedmiotu
450-ZN1-2XZIN
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 18 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie studentom istoty i roli innowacji w rozwoju gospodarek i funkcjonujących w ich ramach podmiotów gospodarczych. Przedmiot obejmuje zagadnienia w zakresie organizacji i zarządzania innowacjami zarówno w ujęciu mikro- i makroekonomicznym.

Strona przedmiotu
450-ZN1-2SZPH
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką działalności handlowej prowadzonej na poziomie hurtowym i detalicznym. Student wszechstronnie zapoznaje się z zagadnieniami dotyczącymi planowania, organizacji i prowadzenia działalności sprzedażowej w przedsiębiorstwie. Zakres przedmiotu obejmuje zarówno funkcjonowanie działu sprzedaży w przedsiębiorstwach handlowych, produkcyjnych i usługowych. Połączenie teorii zarządzania sprzedażą z praktyką w oparciu rozwiązania stosowane przez określone przedsiębiorstwa i analizy przypadków pozwalają nabyć realne kompetencje i wykorzystać zdobytą wiedzę w realnej działalności handlowej.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)