Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Oferta przedmiotowa jednostki Instytut Zarządzania

Jednostka: Instytut Zarządzania Wymienione są te przedmioty, które są oferowane dla wybranej jednostkę oraz jej podjednostek.
wybierz inną powiązane grupy przedmiotów Kliknij powiązane grupy przedmiotów, aby wyświetlić listę grup przedmiotów zdefiniowanych przez tę jednostkę (czyli np. przedmioty obowiązkowe dla I roku).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022
450-ZN1-2AEK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 27 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs przedstawia podstawowe zagadnienia dotyczące oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa. Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z przedmiotem i zakresem analizy finansowej, analizy ekonomiczno-technicznej, metodami wykorzystywanymi w analizie ekonomicznej. Do zakresu analizy finansowej wchodzi wstępna analiza podstawowych sprawozdań finansowych, składających się z bilansu, rachunku zysków i strat i rachunku przepływów pieniężnych oraz ocena wskaźnikowa rentowności, płynności, zadłużenia i sprawności funkcjonowania firmy oraz czynników kształtujących wynik finansowy, czyli analiza i ocena przychodów i kosztów prowadzonej działalności. W skład analizy techniczno-ekonomicznej wchodzi analiza i ocena gospodarowania środkami trwałymi, zasobami ludzkimi, zapasami.

Strona przedmiotu
450-ZS1-2AEK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs przedstawia podstawowe zagadnienia dotyczące oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa. Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z przedmiotem i zakresem analizy finansowej, analizy ekonomiczno-technicznej, metodami wykorzystywanymi w analizie ekonomicznej. Do zakresu analizy finansowej wchodzi wstępna analiza podstawowych sprawozdań finansowych (bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych) i ocena wskaźnikowa rentowności, płynności, zadłużenia i sprawności funkcjonowania firmy oraz czynników kształtujących wynik finansowy, czyli analiza i ocena przychodów i kosztów prowadzonej działalności, a także opłacalności podejmowanych decyzji typu make or buy. W skład analizy techniczno-ekonomicznej wchodzi analiza i ocena gospodarowania środkami trwałymi, zasobami ludzkimi, zapasami.

Strona przedmiotu
450-SPL-1APZ
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 4 godzin
 • Wykład - 6 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest identyfikacja zadań w obszarze analizy pracy. Nabycie umiejętności konstruowania opisu stanowiska pracy. Zapoznanie uczestników studiów z istotą i ekonomicznymi przesłankami wykorzystywania nowoczesnych form zatrudnienia.

Strona przedmiotu
450-ZN1-1BMA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest uzyskanie przez studentów wiedzy związanej pozyskaniem i wykorzystywaniem informacji rynkowych do podejmowania decyzji marketingowych, poznanie metod badawczych, a także przyswojenie sobie zasad etyki. Ponadto spodziewane jest nabycie określonych umiejętności związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem, analizą oraz prezentacją wyników badania marketingowego oraz ujęcie tego w formie raportu z badania.

Strona przedmiotu
450-ZS1-1BMA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest uzyskanie przez studentów wiedzy związanej pozyskaniem i wykorzystywaniem informacji rynkowych do podejmowania decyzji marketingowych, poznanie metod badawczych, a także przyswojenie sobie zasad etyki. Ponadto spodziewane jest nabycie określonych umiejętności związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem, analizą oraz prezentacją wyników badania marketingowego oraz ujęcie tego w formie raportu z badania.

Strona przedmiotu
450-SPL-1BHP
BHP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 2 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie uczestników studiów z bezpieczeństwem i higieną pracy w trakcie realizacji zajęć i na stanowisku pracy.

Strona przedmiotu
450-ZN1-2XBIP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student ma za zadanie nauczyć się sporządzać biznes plan i rozumieć jego istotę. Studenci powinni posiąść umiejętność analizy otoczenia pod względem możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, zagrożeń jakie mogą mieć miejsce oraz umieć sporządzić i przeanalizować projekt przedsięwzięcia od strony finansowej.

Strona przedmiotu
450-ZS1-2XBIP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student ma za zadanie nauczyć się sporządzać biznes plan i rozumieć jego istotę. Studenci powinni posiąść umiejętność analizy otoczenia pod względem możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, zagrożeń jakie mogą mieć miejsce oraz umieć sporządzić i przeanalizować projekt przedsięwzięcia od strony finansowej.

Strona przedmiotu
450-ZN1-3SECO
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wiedza zdobyta na zajęciach pozwoli na zdobycie wiedzy w zakresie aplikacji internetowych i technik multimedialnych w zakresie przekazów reklamowych i marketingowych oraz kreowania wizerunku firmy. W ramach przedmiotu studenci nabywają umiejętności kreowania i kompleksowej realizacji przedsięwzięć biznesowych w obszarze e-commerce z wykorzystaniem technologii internetowych i technik multimedialnych. W trakcie przedmiotu zdobędą kompetencje w zakresie uczestniczenia w przygotowaniu projektów oraz zrozumienia potrzeby doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności.

Strona przedmiotu
450-ZS1-3SECO
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wiedza zdobyta na zajęciach pozwoli na zdobycie wiedzy w zakresie aplikacji internetowych i technik multimedialnych w zakresie przekazów reklamowych i marketingowych oraz kreowania wizerunku firmy. W ramach przedmiotu studenci nabywają umiejętności kreowania i kompleksowej realizacji przedsięwzięć biznesowych w obszarze e-commerce z wykorzystaniem technologii internetowych i technik multimedialnych. W trakcie przedmiotu zdobędą kompetencje w zakresie uczestniczenia w przygotowaniu projektów oraz zrozumienia potrzeby doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności.

Strona przedmiotu
450-ZN1-2SEHA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie wykładów zostaną omówione liczne definicje, formy oraz uwarunkowania handlu. Ponadto poruszone zostaną kwestie związane z logistyką, polityką handlową, gospodarką zapasami, ekonomiką usług czy trendami we współczesnym handlu.

W trakcie ćwiczeń analizowane będą studia przypadków polskich przedsiębiorstw skutecznie działających w ramach e-commerce, handlu detalicznego, sieci franszyzowych, sieci handlowych czy na rynku usług, co pozwoli studentom na wskazanie kluczowych czynników sukcesu i połączenie teorii z praktyką gospodarczą.

Strona przedmiotu
450-ZS1-2SEHA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie wykładów zostaną omówione liczne definicje, formy oraz uwarunkowania handlu. Ponadto poruszone zostaną kwestie związane z logistyką, polityką handlową, gospodarką zapasami, ekonomiką usług czy trendami we współczesnym handlu.

W trakcie ćwiczeń analizowane będą studia przypadków polskich przedsiębiorstw skutecznie działających w ramach e-commerce, handlu detalicznego, sieci franszyzowych, sieci handlowych czy na rynku usług, co pozwoli studentom na wskazanie kluczowych czynników sukcesu i połączenie teorii z praktyką gospodarczą.

Strona przedmiotu
450-ZN1-3XEKP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z prowadzeniem działalności gospodarczej na poziomie mikroekonomicznym w przedsiębiorstwie. Zostaną oni zapoznani z formami organizacyjno-prawnymi przedsiębiorstw, instrumentami i sposobami racjonalnego gospodarowania.

W ramach wykładu zostaną omówione historyczne i współczesne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, zagadnienia dotyczące formułowania i realizacji celów przedsiębiorstwa, analizy jego otocznia, kwestii konkurencyjności i innowacyjności, racjonalnego gospodarowania zasobami pracy i kapitału w przedsiębiorstwie oraz inne obszary jego aktywności.

W ramach ćwiczeń analizowane będą studia przypadków przyczyn sukcesów i porażek wybranych przedsiębiorstw, co pozwoli studentom na wskazanie kluczowych czynników sukcesu i połączenie teorii z praktyką gospodarczą. Ponadto zostaną omówione zagadnienia związane m.in. z cyklem życia, procesem inwestycyjnym i konkurencyjnością przedsiębiorstwa.

Strona przedmiotu
450-ZS1-3XEKP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z prowadzeniem działalności gospodarczej na poziomie mikroekonomicznym w przedsiębiorstwie. Zostaną oni zapoznani z formami organizacyjno-prawnymi przedsiębiorstw, instrumentami i sposobami racjonalnego gospodarowania.

W ramach wykładu zostaną omówione historyczne i współczesne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, zagadnienia dotyczące formułowania i realizacji celów przedsiębiorstwa, analizy jego otocznia, kwestii konkurencyjności i innowacyjności, racjonalnego gospodarowania zasobami pracy i kapitału w przedsiębiorstwie oraz inne obszary jego aktywności.

W ramach ćwiczeń analizowane będą studia przypadków przyczyn sukcesów i porażek wybranych przedsiębiorstw, co pozwoli studentom na wskazanie kluczowych czynników sukcesu i połączenie teorii z praktyką gospodarczą. Ponadto zostaną omówione zagadnienia związane m.in. z cyklem życia, procesem inwestycyjnym i konkurencyjnością przedsiębiorstwa.

Strona przedmiotu
450-ZN1-3SETR
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie zajęć zostaną poruszone tematy związane z ekonomiką transportu.

Zadaniem studenta będzie umiejscowienie transportu w nauce i gospodarce (teoretyczne i praktyczne). Cykl zajęć pozwoli na zrozumienie

roli jaką pełni transport w gospodarce XXI w. W toku kolejnych spotkań studenci będą pracować nad organizacją i pomiarem transportu,

omówią popyt i podaż w poszczególnych gałęziach transportu, a także zajmą się kosztami, w tym środowiskowymi transportu. Ważnym

zagadnieniem będzie również cena usługi transportowej i zapewnianie efektywności przedsiębiorstwu transportowemu.

Student zdobędzie podstawowa wiedzę o roli ekonomiki transportu w systemie nauk, zna podstawowa terminologie w odniesieniu do

ekonomiki transportu W szczególności celem przedmiotu jest:

1. Poznanie czynników kształtujących rynek transportowy: popyt, podaż, koszty, cena

2. Poznanie i analiza rynków gałęziowych w transporcie

3. Poznanie procesów, zjawisk, podmiotów i struktur transportowych.

Strona przedmiotu
450-ZS1-3SETR
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie zajęć zostaną poruszone tematy związane z ekonomiką transportu.

Zadaniem studenta będzie umiejscowienie transportu w nauce i gospodarce (teoretyczne i praktyczne). Cykl zajęć pozwoli na zrozumienie

roli jaką pełni transport w gospodarce XXI w. W toku kolejnych spotkań studenci będą pracować nad organizacją i pomiarem transportu,

omówią popyt i podaż w poszczególnych gałęziach transportu, a także zajmą się kosztami, w tym środowiskowymi transportu. Ważnym

zagadnieniem będzie również cena usługi transportowej i zapewnianie efektywności przedsiębiorstwu transportowemu.

Student zdobędzie podstawowa wiedzę o roli ekonomiki transportu w systemie nauk, zna podstawowa terminologie w odniesieniu do

ekonomiki transportu W szczególności celem przedmiotu jest:

1. Poznanie czynników kształtujących rynek transportowy: popyt, podaż, koszty, cena

2. Poznanie i analiza rynków gałęziowych w transporcie

3. Poznanie procesów, zjawisk, podmiotów i struktur transportowych.

Strona przedmiotu
450-SPL-1PSP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 8 godzin
 • Wykład - 7 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest:

- zapoznanie z psychologicznymi przesłankami efektywnego zarządzania i kierowania ludźmi oraz nabycie umiejętności zastosowania wiedzy z tego zakresu w pracy zawodowej.

- przekazanie wiedzy z zakresu socjologii pracy odnośnie sytuacji społecznej pracownika w środowisku pracy.

- poznanie czynników społecznych wyznaczających efektywność zachowań zawodowych pracowników,

- poznanie metod pozyskiwania odpowiednich pracowników, skutecznego motywowania do pracy, neutralizowania czynników stresogennych oraz zwiększania własnych kompetencji ważnych w relacjach pracowniczych.

Strona przedmiotu
450-SPL-1ESP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 6 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kształcenia jest uwrażliwienie słuchaczy na etyczne problemy powstające w stosunkach pracy.

Strona przedmiotu
450-ZN2-1EWZ
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach przedstawione zostaną podstawowe problemy etyczne występujące w ramach zarządzania przedsiębiorstwem. Uwaga zwrócona zostanie zarówno na kwestie związane z problemami etycznymi w ramach prowadzenia walki konkurencyjnej, jak i na problemy etyczne dotyczące wewnętrznych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Strona przedmiotu
450-ZS2-1EWZ
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach przedstawione zostaną podstawowe problemy etyczne występujące w ramach zarządzania przedsiębiorstwem. Uwaga zwrócona zostanie zarówno na kwestie związane z problemami etycznymi w ramach prowadzenia walki konkurencyjnej, jak i na problemy etyczne dotyczące wewnętrznych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Strona przedmiotu
450-ZN1-3XFMN
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy dotyczącej funkcjonowania międzynarodowego rynku finansowego oraz jego

ewolucji. Studenci nabywają umiejętność analizowania zjawisk zachodzących na międzynarodowych rynkach finansowych i ich wpływu na poszczególne gospodarki narodowe. W szczególności poznają znaczenie kursów walutowych, zasady prowadzenia polityki kursowej, mechanizm międzynarodowych przepływów kapitału, równoważenia bilansu płatniczego, mechanizm integracji walutowej.

Strona przedmiotu
450-ZS1-3XFMN
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy dotyczącej funkcjonowania międzynarodowego rynku finansowego oraz jego

ewolucji. Studenci nabywają umiejętność analizowania zjawisk zachodzących na międzynarodowych rynkach finansowych i ich wpływu na poszczególne gospodarki narodowe. W szczególności poznają znaczenie kursów walutowych, zasady prowadzenia polityki kursowej, mechanizm międzynarodowych przepływów kapitału, równoważenia bilansu płatniczego, mechanizm integracji walutowej.

Strona przedmiotu
450-ZS2-1XFPE
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy dotyczącej funkcji personalnej w przedsiębiorstwie. Przedstawione zostaną trzy obszary tej funkcji - obszar regulacyjny, wykonawczy i doradczy, przy czym szczególna uwaga zwrócona zostanie na ostatni z wymienionych obszarów.

Strona przedmiotu
450-ZN2-1GOZ
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie zajęć studenci dowiedzą się, czym jest gospodarka obiegu zamkniętego, jakie wyzwania przedsiębiorstwom stawia polityka w tym zakresie i jakie działania mogą podejmować przedsiębiorstwa w celu realizacji zasad GOZ. W szczególności, studenci poznają metody analizy i minimalizacji wpływu przepływów materialnych na środowisko, takich jak ekologiczna analiza cyklu życia, ekobilansowanie i ekoprojektowanie.

Strona przedmiotu
450-ZS2-1GOZ
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie zajęć studenci dowiedzą się, czym jest gospodarka obiegu zamkniętego, jakie wyzwania przedsiębiorstwom stawia polityka w tym zakresie i jakie działania mogą podejmować przedsiębiorstwa w celu realizacji zasad GOZ. W szczególności, studenci poznają metody analizy i minimalizacji wpływu przepływów materialnych na środowisko, takich jak ekologiczna analiza cyklu życia, ekobilansowanie i ekoprojektowanie.

Strona przedmiotu
450-ZN1-2SHHD
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką działalności handlowej prowadzonej na poziomie hurtowym i detalicznym.

Podczas wykładów studenci zaznajomią się z ogólną koncepcją i specyfiką obu form działalności handlowej. Szczególna uwaga zwrócona

jest na aspekty związane z zarządzaniem handlem hurtowym i detalicznym. W procesie dydaktycznym studenci zajmują się rozwojem obu

form aktywności handlowej, z uwzględnieniem dynamicznych przemian na współczesnym rynku, w tym rozwoju handlu internetowego,

specjalizacji asortymentowej czy koncentracji rynku hurtowego i detalicznego.

Strona przedmiotu
450-ZS1-2SHHD
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką działalności handlowej prowadzonej na poziomie hurtowym i detalicznym. Podczas wykładów studenci zaznajomią się z ogólną koncepcją i specyfiką obu form działalności handlowej. Szczególna uwaga zwrócona jest na aspekty związane z zarządzaniem handlem hurtowym i detalicznym. W procesie dydaktycznym studenci zajmują się rozwojem obu form aktywności handlowej, z uwzględnieniem dynamicznych przemian na współczesnym rynku, w tym rozwoju handlu internetowego, specjalizacji asortymentowej czy koncentracji rynku hurtowego i detalicznego.

Strona przedmiotu
450-ZN1-2SHZA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem przedmiotu jest omówienie najważniejszych zagadnień związanych z handlem zagranicznym, tj. roli handlu

zagranicznego w rozwoju gospodarczym kraju; narzędzi polityki handlowej krajów, wpływu kursu walutowego na rozwój handlu

zagranicznego.

Strona przedmiotu
450-ZS1-2SHZA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem przedmiotu jest omówienie najważniejszych zagadnień związanych z handlem zagranicznym, tj. roli handlu zagranicznego w rozwoju gospodarczym kraju; narzędzi polityki handlowej krajów, wpływu kursu walutowego na rozwój handlu zagranicznego.

Strona przedmiotu
450-ZS2-2XISZ
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawową tendencją polityki firm w zakresie informatycznych systemów zarządzania, spójności strategii biznesu ze strategiami informatycznymi oraz stosowania systemów zintegrowanych. Studenci nabywają umiejętności w zakresie podstawowych funkcji informatycznego systemu zarządzania, zakładania nowej firmy w systemie, wprowadzania i edycji podstawowych kartotek systemu, przygotowania i wprowadzenie zakładowego planu kont w systemie, dekretowania operacji gospodarczych w systemie, rejestrowania zdarzeń gospodarczych w systemie f-k oraz raportowania i analizowania zgromadzonych danych.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)