Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

2L stac.II st.studia socjologiczne - przedmioty fakultatywne (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Historyczno-Socjologiczny)

Jednostka: Wydział Historyczno-Socjologiczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: 2L stac.II st.studia socjologiczne - przedmioty fakultatywne
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2020 - Rok akademicki 2020/21
2021 - Rok akademicki 2021/22
2022 - Rok akademicki 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2020 2021 2022
440-SS2-1KUI brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem fakultetu jest refleksja nad problemem kultury indywidualizmu i jego współczesnymi reinterpretacjami.

Strona przedmiotu
440-SS2-1FAK2 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
440-SS2-1SAN1 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Laboratorium - 16 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy

Język prowadzenia przedmiotu: język polski

Dziedzina prowadzenia przedmiotu: Nauki społeczne, socjologia

Rok studiów: rok II, semestr I

Poziom kształcenia: Studia pierwszego stopnia

Wymagania wstępne: Brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

30 godzin ćwiczeń, 30 godzin wykładów.

Metody dydaktyczne: Dyskusja w czasie zajęć, praca indywidualna i w grupie, prace domowe

Punkty ECTS:5

Bilans nakładu pracy studenta

Udział w zajęciach: 16

Udział w konsultacjach 3

Przygotowanie merytoryczne do ćwiczeń: 30

Praca domowa: 10

Przygotowanie do egzaminu: 6

Razem 65 godzin

Strona przedmiotu
440-SS2-1SAN2 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
440-SS2-1SPB1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
440-SS2-1SPB2 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
440-SS2-1SPZ1 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Laboratorium - 16 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
440-SS2-1SOR1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Laboratorium - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
440-SS2-1SPZ2 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma charakter praktyczny. Pozwala nauczyć się konstruowania narzędzi badawczych. Przygotowuje studentów i studentki do realizacji badania jakościowego ( wywiadu pogłębionego).

Strona przedmiotu
440-SS2-1STP1 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Laboratorium - 16 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem przedmiotu jest wyposażenie studentów i studentek w praktyczne umiejętności niezbędne przy projektowaniu i realizacji wywiadów pogłębionych dotyczących stosunku do zmian klimatycznych.

Strona przedmiotu
440-SS2-1STO2 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
440-SS2-1STP2 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
440-SS2-1STA1 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Laboratorium - 16 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są analizie danych dotyczących zmian klimatycznych. Uczestnicy będą posługiwać się danymi pochodzącymi z Europejskiego Sondażu Społecznego. Analizy prowadzone będą w programie SPSS.

Strona przedmiotu
440-SS2-1STO1 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Laboratorium - 16 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym założeniem prowadzonego kursu jest wyposażenie studentów i studentek w umiejętności praktyczne związane z konstruowaniem korpusu danych jakościowych oraz przeprowadzeniem jakościowej analizy dyskursu dotyczącego zmian klimatycznych na podstawie wybranych materiałów prasowych.

Strona przedmiotu
440-SS2-1TRS1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Postęp technologiczny i powszechny dostęp do Internetu pozwala na usprawnienie wielu aspektów życia. Niestety w nie-tak-bardzo-wirtualnej rzeczywistości czają się również rozmaite niebezpieczeństwa. Media społecznościowe oraz serwisy informacyjne przepełnione są trollami, botami i fake newsami. Na zajęciach studenci zapoznani zostaną z charakterystyką poszczególnych zagrożeń, poznają metody ochrony przed nimi oraz modus operandi poszczególnych aktorów pojawiających się w cyberprzestrzeni. Zajęcia skupiać się będą na aspektach praktycznych, pozwalających lepiej zrozumieć mechanikę poszczególnych zjawisk. Uzupełnieniem będzie humorystyczne pokazanie skutków analfabetyzmu cyfrowego na przykładzie jednej z polskich służb specjalnych.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)