Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 2 stopień 2 rok (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Ekonomii i Finansów)

Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 2 stopień 2 rok
wybierz inną grupę

Plany zajęć grupy przedmiotów

Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022
330-MS2-2EGL
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie, w pogłębionym stopniu, uwarunkowań, przejawów i kierunków procesu globalizacji oraz uporządkowanie wiedzy w zakresie jej mechanizmów i znaczenia instytucji międzynarodowych we współczesnej gospodarce światowej.

Strona przedmiotu
330-MS2-2EMI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem przedmiotu jest przekazanie studentom, w pogłębionym stopniu, wiedzy dotyczącej funkcjonowania gospodarki światowej i wybranych relacji między poszczególnymi podmiotami gospodarki światowej, zachodzącymi w skali międzynarodowej. W szczególności zadania przedmiotu to omówienie: teoretycznych aspektów międzynarodowych przepływów czynników produkcji, funkcjonowania międzynarodowych rynków finansowych, zjawiska cykliczności w gospodarce światowej i mechanizmu kryzysów finansowych, mechanizmu i uwarunkowań integracji monetarnej krajów.

Strona przedmiotu
330-MS2-2ETY
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie, w pogłębionym stopniu zagadnień dotyczących etykiety i zasad jej praktycznego wykorzystania. Studenci potrafią wykorzystać teoretyczną wiedzę o etykiecie w praktyce dyplomatycznej i biznesowej.

Strona przedmiotu
330-MS2-2GGS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest prezentacja, w pogłębionym stopniu, podstawowych procesów ekonomicznych o zasięgu światowym zachodzących we współczesnej gospodarce. Dokonana zostanie analiza globalizacji i jej wpływu na gospodarki narodowe.

Strona przedmiotu
330-MS2-2LOG
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy, w pogłębionym stopniu, z problematyką logistyki międzynarodowej we współczesnej gospodarce.

Słuchacze powinni posiąść wiedzę o podmiotach, zasadach zarządzania i procesach logistycznych w skali globalnej.

Strona przedmiotu
330-MS2-2ODWPU
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia dla Studentów realizowane w związku z projektem "Zwiększenie kompetencji kadry dydaktycznej Uniwersytetu w Białymstoku z zakresu projektowania uniwersalnego” (POWR.03.04.00-00-KP15/21)" finansowanym w szczególności z funduszy UE;

https://weif.uwb.edu.pl/nowosci/aktualnosci/projekt-pt-zwiekszenie-kompetencji-kadry-dydaktycznej-uniwersytetu-w-bialymstoku-z-zakresu-projektowania-uniwersalnego/8d8ab9dd.

Strona przedmiotu
330-MS2-2PGA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom, w pogłębionym stopniu, wiedzy dotyczącej miejsca i roli Azji w gospodarce światowej oraz zjawisk i procesów zachodzących w regionie. Omówione zostaną: uwarunkowania ekonomiczne, polityczne, kulturowe rozwoju gospodarczego Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej i najważniejszych gospodarek tego regionu, w tym Japonii, Chin, nowych krajów przemysłowych (NKP), Indii i krajów ASEAN. Przekazana zostanie pogłębiona wiedza z zakresu obecnej sytuacji gospodarczej i politycznej krajów Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej, prowadzonej przez nie polityki gospodarczej i perspektyw rozwoju.

Strona przedmiotu
330-MS2-2PIG
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem przedmiotu jest przekazanie studentom, w pogłębionym stopniu, wiedzy z zakresu teorii integracji gospodarczej, mechanizmów integracji wybranych ugrupowań w Europie, Ameryce Północnej i Południowej, Azji, Australii i Afryce.

Strona przedmiotu
330-MS2-2PDY
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie, w pogłębionym stopniu zagadnień dotyczących protokołu dyplomatycznego i zasad ich praktycznego wykorzystania. Studenci potrafią wykorzystać teoretyczną wiedzę w praktyce protokołu dyplomatycznego.

Strona przedmiotu
330-MS2-2SEM1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest:

- zapoznanie studenta, w pogłębionym stopniu, ze specyfiką badań w dziedzinie nauk społecznych,

- zapoznanie studenta z metodyką pisania pracy magisterskiej i jej formalnymi aspektami,

- przygotowanie studenta do samodzielnego napisania pracy magisterskiej,

- wspieranie studenta i nadzór nad procesem samodzielnego pisania pracy magisterskiej,

- udział studentów w badaniach prowadzonych w jednostce.

Strona przedmiotu
330-MS2-2UBZ
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie, w pogłębionym stopniu, problematyki poszczególnych rodzajów ubezpieczeń w handlu zagranicznym oraz uporządkowanie wiedzy w zakresie zarządzania ryzykiem, skutecznych narzędzi przeciwdziałania ryzyku i podstawowych dokumentów ubezpieczeniowych wykorzystywanych w transakcjach międzynarodowych.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)