Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

2L stac.II st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty obowiązkowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych)

Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: 2L stac.II st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty obowiązkowe
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021 - Rok akademicki 2021/22
2022 - Rok akademicki 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021 2022
350-MS2-2DRP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Organizacja i funkcjonowanie dyplomacji Trzeciej Rzeczpospolitej

Strona przedmiotu
350-MS2-1ER brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest: wyjaśnienie podstawowych problemów oraz zależności ekonomicznych w skali całej gospodarki narodowej krajów słabo

rozwiniętych; zapoznanie z teoretycznymi podstawami wzrostu społeczno-gospodarczego kraju słabo rozwiniętego w kontekście

globalizacji; przedstawienie skali zróżnicowania poziomu rozwoju na świecie; zapoznanie z podstawowymi problemami krajów słabo

rozwiniętych.

Zakres przedmiotu: Pojęcie, przedmiot, zarys rozwoju ekonomii rozwoju; Teorie wzrostu i rozwoju gospodarczego; Mierniki wzrostu i

rozwoju gospodarczego; Diagnoza współczesnych problemów rozwojowych krajów słabo rozwiniętych; Czynniki rozwoju krajów słabo

rozwiniętych; Teoria i praktyka rozwoju krajów słabo rozwiniętych; Ubóstwo;

Strona przedmiotu
350-MS2-1GIG-22 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
350-MS2-1HDY brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
350-MS2-1HDYP-22 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone dziejom dyplomacji europejskiej i światowej od początków XIX w. do współczesności

Strona przedmiotu
350-MS2-1KWM brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie z problematyką klasycznej i współczesnej myśli politycznej (od Platona i Arystotelesa po wybrane zagadnienia z przełomu XX i XXI wieku), ze szczególnym uwzględnieniem: podłoża światopoglądowego i filozoficznego poszczególnych nurtów; ich koncepcji człowieka i społeczeństwa; wizji ustrojowych i gospodarczych; teorii narodu i kultury

Strona przedmiotu
350-MS2-1KMN brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Moduł: MK_2 Prawno-Ekonomiczny

Cel realizacji przedmiotu:

- nabycie wiedzy z zakresu konkurencyjności międzynarodowej gospodarek;

- opanowanie umiejętności analizy sytuacji wybranego kraju w oparciu o statystyki organizacji międzynarodowych.

Strona przedmiotu
350-MS2-1KBP-22 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
350-MS2-1MNH brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi kwestiami dotyczącymi metodologii nauk społecznych i humanistycznych. Bazując na doświadczeniach zdobytych przez studentów podczas pierwszego stopnia studiów, w zwłaszcza w trakcie pisania pracy licencjackiej, omawiane będą tu zagadnienia takie jak:

a) natura wyjaśniania naukowego;

b) właściwe formułowanie hipotez i pytań badawczych;

c) dobór technik adekwatnych do danego zadania badawczego;

d) uczciwość naukowa rozumiana zarówno w znaczeniu plagiatów i autoplagiatów, jak społecznego zaangażowania badaczy, replikowalności oraz p hacking.

Strona przedmiotu
350-MS2-1MOPC-22 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
350-MS2-2MOPC
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
350-MS2-2MNP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Charakterystyka i analiza mitologii narodowych wybranych państw świata:

Strona przedmiotu
350-MS2-1NAP-22 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
350-MS2-1OPW brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Pojęcie i ogólna charakterystyka praw autorskich. Źródła prawa autorskiego. Rozwój prawa autorskiego w Polsce i na świecie. Modele prawa autorskiego. Zasady prawa autorskiego. Przedmiot i podmiot prawa autorskiego. Cecha twórczości i indywidualności. Wyłączenia spod ochrony prawa autorskiego. Rodzaje utworów. Powstanie praw autorskich i czas ochrony. Autorskie prawa osobiste i majątkowe. Cywilnoprawna ochrona praw autorskich. Dozwolony użytek osobisty i publiczny. Programy komputerowe. Utwory audiowizualne. OZZ prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi. Rodzaje umów prawno autorskich. Plagiat. Odpowiedzialność karna. Szczególne postacie utworów. Utwory audiowizualne i programy komputerowe. Ochrona wizerunku i adresata korespondencji. Prawa pokrewne. Międzynarodowa ochrona praw autorskich. Pojęcie i rodzaje praw pokrewnych. Ochrona baz danych. Prawo własności przemysłowej. Charakter norm prawa własności przemysłowej. Zakres prawa własności przemysłowej.

Strona przedmiotu
350-MS2-1OPW-22 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
350-MS2-2PHS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi polityki historycznej. Zasadnicza część wykładów dotyczyć będzie współczesnego obszaru Białorusi i zachodzących na tym obszarze przemian w polityce i pamięci historycznej.

Strona przedmiotu
350-MS2-1PAK-22 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs będzie składać się z dwóch części:

W ramach zajęć (I część) studenci zapoznają się z podstawami formy jaką jest esej i jego struktura. W ramach zajęć praktycznych będą mieli możliwość przećwiczyć czytanie krytyczne i pisanie poprzez podsumowywanie, analizowanie, ocenianie i syntezę pomysłów. Główny nacisk zostanie położony na esej argumentacyjny jako podstawowy element większości gatunków pisarstwa akademickiego.

W drugiej części Studenci będą dowiedzą się jak przygotować się do napisania pracy magisterskiej, jak efektywnie pracować ze źródłami naukowymi i włączać je do własnych tekstów.

Strona przedmiotu
350-MS2-1PMM-22 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
350-MS2-1PDK brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
350-MS2-1RSP brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie zajęć student zdobywa podstawową i uporządkowaną wiedzę na temat ruchów społecznych i politycznych XIX-XX wieku.

Strona przedmiotu
350-MS2-1SEM1 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas seminarium omawiane są poszczególne części pracy, konstruowany plan pracy, omawiana literatura przedmiotu. zajęcia mają charakter warsztatowych, omawiana metodologia powstawania pracy mgr.

Strona przedmiotu
350-MS2-2SEM2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium - 60 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
350-MS2-1SEM1-22 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
350-MS2-1SEM2-22 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
350-MS2-1STA-22 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
350-MS2-1BHP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 5 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
350-MS2-1TIN brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest uporządkowanie i pogłębienie nabytej wcześniej przez studentów wiedzy na temat systemów komputerowych i pakietów oprogramowania oraz ich praktycznego zastosowania w zakresie przydatnym

studentów (wspomaganie procesu nauczania). Dodatkowym celem jest przygotowanie studentów do świadomego i bezpiecznego posługiwania się komputerem, jego oprogramowaniem oraz wykorzystania technologii

informacyjnej i komunikacyjnej w nowych dziedzinach.

Ponadto wypracowanie umiejętności doboru odpowiednich narzędzi informatycznych do określonych zadań oraz przygotowanie

studentów do świadomego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym.

Strona przedmiotu
350-MS2-1TINF-22 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest rozwinięcie najważniejszych praktycznych umiejętności komputerowych, dostarczenie praktycznej wiedzy, pogłębienie zrozumienia rozwoju i funkcjonowania technologii informatycznych oraz podanie głównych kierunków rozwoju technologii informatycznych wraz ze wskazaniem ich przydatności w pracy naukowej i zawodowej w dziedzinie humanistyki.

Strona przedmiotu
350-MS2-1TSM brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
350-MS2-1WJA-22 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs języka angielskiego specjalistycznego - z zakresu stosunków międzynarodowych.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)