Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Stosunki Międzynarodowe I rok I stopnia sem. zimowy (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych)

Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Stosunki Międzynarodowe I rok I stopnia sem. zimowy
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021 - Rok akademicki 2021/22
2022 - Rok akademicki 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021 2022
350-MS1-1CDE brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
350-MS1-1DCB brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nakreślenie szerokiej perspektywy historycznej i kulturowej obszarów europejskiego Południa i Wschodu, objętych przez dziedzictwo Bizancjum służyć ma pogłębieniu wśród studentów umiejętności syntetyzowania wiedzy oraz sprawnego poruszania się w gąszczu różnorodnych dyskursów w ramach nauk historycznych. Jednocześnie celem zajęć jest uwrażliwienie na specyfikę tożsamości Europejczyków ukształtowanych przez szeroko pojętą cywilizację grecką i prawosławie. Na przykładzie Rzeczpospolitej i unii kościelnych wskażemy również na pewne węzłowe problemy, związane z dialogiem kultur i kulturowymi pograniczami.

Strona przedmiotu
350-MS1-1GPG brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Geografia polityczna i gospodarcza jako nauka

Ewolucja zmian na mapie politycznej świata na przestrzeni wieków

Państwo jako główny przedmiot badań geografii politycznej i gospodarczej

Państwa dysfunkcyjne

Granice panstwa

Szczególny charakter geograficzno-polityczny niektórych państw

Geografia ludności świata

Migracje we współczesnym świecie

Strona przedmiotu
350-MS1-1HSM brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student w trakcie zajęć powinien opanować umiejętność właściwego odczytywania międzynarodowego kontekstu przyczyn i skutków najważniejszych wydarzeń w dziejach świata w latach 1815-1945.

Strona przedmiotu
350-MS1-1KSP brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest omówienie podstawowych zagadnień z zakresu współczesnych systemów politycznych, w tym pojęcia systemu politycznego i jego klasyfikacji, elementów, funkcji i struktury systemu politycznego, zasad konstytucyjno-prawnych państw demokratycznych, instytucji demokratycznych systemów politycznych oraz system polityczny wybranych państw.

Strona przedmiotu
350-MS1-1JAN1 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Lektorat - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs języka angielskiego opiera się o tematykę specjalistyczną (dotyczącą stosunków międzynarodowych) z elementami tematyki ogólnej.

Strona przedmiotu
350-MS1-1JAN2 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Lektorat - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs języka angielskiego opiera się o tematykę specjalistyczną (dotyczącą stosunków międzynarodowych) z elementami tematyki ogólnej.

Strona przedmiotu
350-MS1-1MAK brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu:

Przekazanie wiedzy na temat podstawowych praw ekonomicznych, kategorii makroekonomicznych i zależności pomiędzy nimi;

Przekazanie wiedzy na temat podstawowych podmiotów polityk makroekonomicznych;

Wykształcić umiejętności identyfikacji i analizy podstawowych uwarunkowań i konsekwencji polityk makroekonomicznych;

Wykształcić umiejętność wyszukiwania, analizowania, oceniania, selekcjonowania i interpretowania podstawowych danych odnoszących

się do gospodarki krajowej i międzynarodowej;

Rozwijanie zdolności formułowania sądów na temat przyczyn, przebiegu i konsekwencji podstawowych problemów i procesów gospodarczych współczesnej gospodarki.

Wykład dostarcza podstawową wiedzę na temat głównych problemów gospodarki narodowej oraz interpretacji zjawisk i procesów gospodarczych na gruncie przede wszystkim szkoły klasycznej i keynesowskiej.

Ćwiczenia mają za zadanie omówienie głównych problemów makroekonomicznych na konkretnych przykładach i zadaniach.

Strona przedmiotu
350-MS1-1MIK brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z: głównymi kategoriami ekonomicznymi; narzędziami badań mikroekonomicznych; istotą zachowań podstawowych podmiotów gospodarczych; mechanizmem rynkowym i czynnikami określającymi podstawowe kategorie rynku (popyt, podaż, cena); prawidłowościami składającymi się na mechanizm funkcjonowania gospodarki w skali

mikroekonomicznej.

Strona przedmiotu
350-MS1-1NRS brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie słuchaczy z chronologią, dziejami, doktrynami oraz aktualnym stanem najważniejszych religii niechrześcijańskich występujących we współczesnym świecie. Celem jest także ukazanie roli religii we współczesnych stosunkach społecznych i politycznych oraz wynikających stąd implikacji.

Strona przedmiotu
350-MS1-1OPW brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Pojęcie i ogólna charakterystyka praw autorskich. Źródła prawa autorskiego. Rozwój prawa autorskiego w Polsce i na świecie. Modele prawa autorskiego. Zasady prawa autorskiego. Przedmiot i podmiot prawa autorskiego. Cecha twórczości i indywidualności. Wyłączenia spod ochrony prawa autorskiego. Rodzaje utworów. Powstanie praw autorskich i czas ochrony. Autorskie prawa osobiste i majątkowe. Cywilnoprawna ochrona praw autorskich. Dozwolony użytek osobisty i publiczny. Programy komputerowe. Utwory audiowizualne. OZZ prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi. Rodzaje umów prawno autorskich. Plagiat. Odpowiedzialność karna. Szczególne postacie utworów. Utwory audiowizualne i programy komputerowe. Ochrona wizerunku i adresata korespondencji. Prawa pokrewne. Międzynarodowa ochrona praw autorskich. Pojęcie i rodzaje praw pokrewnych. Ochrona baz danych. Prawo własności przemysłowej. Charakter norm prawa własności przemysłowej. Zakres prawa własności przemysłowej.

Strona przedmiotu
350-MS1-1STA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot składa się z dwóch części.

Pierwsza z nich ma za zadanie zapoznanie studentów z podstawami metodami statystycznymi i sposobami ich wykorzystania w naukach społecznych.

Druga poświęcona jest podstawowym problemom i metodom demografii oraz możliwościom ich wykorzystania w analizie procesów zachodzących we współczesnym świecie.

Strona przedmiotu
350-MS1-1PDA brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
350-MS1-1TIN brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest uporządkowanie i pogłębienie nabytej wcześniej przez studentów wiedzy na temat systemów komputerowych i pakietów oprogramowania oraz ich praktycznego zastosowania w zakresie przydatnym

studentów (wspomaganie procesu nauczania). Dodatkowym celem jest przygotowanie studentów do świadomego i bezpiecznego posługiwania się komputerem, jego oprogramowaniem oraz wykorzystania technologii

informacyjnej i komunikacyjnej w nowych dziedzinach.

Ponadto wypracowanie umiejętności doboru odpowiednich narzędzi informatycznych do określonych zadań oraz przygotowanie

studentów do świadomego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym.

Strona przedmiotu
350-MS1-1WDP brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
350-MS1-1WNP brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest omówienie podstawowych zagadnień dotyczących stosunków międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem spraw związanych z funkcjonowaniem państw współczesnych.

Strona przedmiotu
350-MS1-1WFZ brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykształcenie wśród studentów potrzeby dbałości o kondycję fizyczną i zdrowie oraz wsparcie rozwoju kompetencji społecznych dotyczących współpracy grupowej.

Strona przedmiotu
350-MS1-1ZT1 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Zajęcia terenowe - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
350-MS1-1ZFX brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi koncepcjami i pojęciami filozoficznymi - zwłaszcza w ich wymiarze społeczno-politycznym i z naciskiem na autorów i koncepcje, które powstały w XX wieku.

Kurs prowadzony jest w formie zdalnego wykładu przez platformę Zoom. Wykład kładzie nacisk na koncepcje XX-wieczne, jednak ze względu na ich zakorzenienie w tradycji filozoficznej tematyka wykładu, zwłaszcza na początku, porusza się między historią a współczesnością.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)