Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

2 rok 2st. PW stac. sem. letni (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk o Edukacji)

Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: 2 rok 2st. PW stac. sem. letni
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022
380-WS2-2GMN
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-WS2-2PKR
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
  • Ćwiczenia - 15 godzin
  • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Nauk o Edukacji

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Poziom kształcenia: Jednolite studia magisterskie

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, pedagogika i psychologia twórczości

ECTS: 3 pkt.

Język przedmiotu - polski

Rodzaj przedmiotu Obowiązkowy, Moduł IX

Rok studiów /II rok/ IV semestr

Wymagania wstępne: Pedagogika ogólna

Liczba godzin dydakt. – 30, w tym 15 wykładów i 15 ćwiczeń

Bilans nakładu pracy studenta –30 godz. wykłady i ćwiczenia, 5 godz. konsultacje indywidualne, 15 godz. – przygotowanie autorskiego projektu, 25 samodzielne studiowanie literatury naukowej i metodycznej.

Wskaźniki ilościowe – 35 godz. – 1,5 pkt – zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela;

40 godz. – 1,5 pkt – praca własna studenta, w tym przygotowanie projektu zaliczeniowego i przygotowanie się do zaliczenia.

Strona przedmiotu
380-WS2-2GML
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
  • Ćwiczenia - 35 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest doskonalenie przez studenta umiejętności niezbędnych do efektywnej i innowacyjnej organizacji zajęć zintegrowanych na pierwszym etapie edukacyjnym. Studenci wzbogacą umiejętności planowania i organizacji interakcyjnego środowiska uczenia się z uwzględnieniem adekwatnych do potrzeb i możliwości uczniów metod i form; doskonalić będą kompetencje w zakresie stymulowania i wspierania aktywności edukacyjnej uczniów, optymalnej realizacji założeń pracy opiekuńczo-wychowawczej, tworzenia zespołu klasowego.

Strona przedmiotu
380-S2-2YJEG
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
  • Ćwiczenia - 20 godzin
  • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Pogłębienie wiedzy na temat idei integracji/ inkluzji społecznej i społeczeństwa równych szans, konkretnych rozwiązań wspierających dostępność i dobrych praktyk na rzecz budowania środowiska włączającego. Doskonalenie umiejętności praktycznego zastosowania zasad projektowania uniwersalnego oraz diagnozowania dostępności środowiska (przestrzeni fizycznej, produktów, usług, systemów informacyjno-komunikacyjnych) z uwzględnieniem indywidualnych lub zbiorowych potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, zwłaszcza osób z niepełnosprawnością. Kreowanie nowych rozwiązań odpowiadających na zróżnicowane potrzeby użytkowników, zgodnie z metodologią projektowania uniwersalnego. Nabycie umiejętności pracy w zespole interdyscyplinarnym i prowadzenie procesu projektowego w partycypacji z ostatecznymi użytkownikami zastosowanych uniwersalnych rozwiązań.

Strona przedmiotu
380-S2-2XJJL
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
  • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest wprowadzenie studentów w problematykę twórczości człowieka oraz możliwości oddziaływań psychoedukacyjnych, stymulujących aktywność twórczą . Zajęcia mają charakter warsztatowy, ćwiczenia umocowane są w poszczególnych teoriach twórczości.

Strona przedmiotu
380-WS2-2AJP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
  • Ćwiczenia - 30 godzin
  • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Teoretyczne podstawy psychopedagogicznych aspektów trudności w uczeniu się. Specjalne potrzeby edukacyjne. Podstawy prawne organizacji pomocy pedagogiczno-psychologicznej w przedszkolu i szkole podstawowej. Modele kształcenia i wspomagania uczniów należących do różnych grup dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – specyfika ich funkcjonowania

i możliwości kształcenia. Planowanie oddziaływań terapeutycznych wobec dzieci ze SPE. Kształcenie inkluzyjne.

Strona przedmiotu
380-S2-2YSEM
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
  • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)