Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

3 rok 1st. AKzA stac. sem. zimowy (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk o Edukacji)

Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: 3 rok 1st. AKzA stac. sem. zimowy
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2020 - Rok akademicki 2020/21
2021 - Rok akademicki 2021/22
2022 - Rok akademicki 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2020 2021 2022
380-AS1-3ART brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do umiejętnego wykorzystania sztuk wizualnych (plastycznych) i artystycznego procesu twórczego w praktyce oddziaływań terapeutycznych o różnorodnym charakterze.

Strona przedmiotu
380-AS1-3AJU brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-AS1-3AJE brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach studenci realizują symulacje procesów wydawniczych różnych typów publikacji, a także poznają narzędzia do składu tekstu, programy graficzne, fotograficzne i malarskie, programy do realizacji dźwięku, narzędzia do prezentacji multimedialnych oraz służące przygotowaniu publikacji internetowych.

Zajęcia połączone są z realizacją zadań edytorskich – od ćwiczeń logotypicznych przez projekty wydawnicze zawierające elementy redakcji i składu tekstu po projekty multimedialne i hipermedialne.

Strona przedmiotu
380-AS1-3BBI brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wzbogacenie wiedzy studenta na temat możliwości finansowania działalności w obszarze kultury środkami

zewnętrznymi w szczególności pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej.

Strona przedmiotu
380-AS1-3BBK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zakres tematyczny:

1. Sztuka i arteterapia w życiu człowieka

2. Filmoterapia jako samodzielny rodzaj filmoterapii

3. Film jako narzędzie terapeutyczne

4. Analiza i interpretacja wybranych dzieł filmowych o potencjale terapeutycznym

Cele przedmiotu:

- zapoznanie z teorią filmoterapii jako samodzielnego rodzaju arteterapii oraz możliwościami praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu filmoterapii podczas działań terapeutycznych, edukacyjnych, profilaktycznych

i innych

- zrozumienie i nabycie umiejętności określania terapeutycznych właściwości dzieł filmowych

- rozwijanie umiejętność dyskusji, umiejętność krytycznego myślenia oraz kształtowania własnej opinii na temat oglądanych obrazów filmowych

Strona przedmiotu
380-AS1-3AKP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie zajęć studenci zapoznają się z najbardziej charakterystycznym zjawiskami wpływającymi na kształt współczesnego kina i osadzenia go w kulturze. Omawiając poszczególne zjawiska zawsze zostają one osadzone w szerszym, kulturowym kontekście. na przykład mówiąc o neomodernizmie w kinie zostaje zarysowana również problematyka slow life, slow reading, fomo, modernizmu, zmian jakie zachodzą w przypadku recepcji dzieła filmowego. Studenci zapoznają się również z metodami interpretacji dzieła filmowego jako tekstu kultury nasączonego znaczeniami.

Strona przedmiotu
380-AS1-3KMU brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-AS1-3KPL brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi (tradycyjnymi) dziedzinami sztuk plastycznych na podstawie opisu i analizy wybranych dzieł sztuki, a także praktyczna realizacja zadań plastycznych z wybranych dziedzin sztuki (m.in. malarstwo, grafika, rzeźba).

Strona przedmiotu
380-AS1-3AKR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot realizowany w wymiarze teoretycznym (wykłady dotyczące sztuki teatralnej w kontekście historycznym ze szczególnym uwzględnieniem współczesności; różnych form, stylistyk, gatunków; wybitnych twórców; dramaturgii; wiedzy związanej z praktyką sceniczną) oraz praktycznym (ćwiczenia ukierunkowane na grupowe i indywidualne działania sceniczne w zakresie: rozwoju ekspresji ruchowej i emocjonalnej, elementarne zadania aktorskie, różnorodnych technik teatralnych)

Strona przedmiotu
380-AS1-3MUZ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-S1-3YSEM
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Seminarium - 60 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium - 60 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-AS1-3BBH brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-AS1-3WIN brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)