Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Moduł podstawowy - niestac. I stop. Praca socjalna (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk o Edukacji)

Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Moduł podstawowy - niestac. I stop. Praca socjalna
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2020 - Rok akademicki 2020/21
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2020
380-SN1-1ABW
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 7 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

• Wdrażanie studentów do samodzielnego i sprawnego korzystania z literatury przedmiotu;

• Rozbudzanie zainteresowań studentów problematyką środowiska życia współczesnego człowieka.

Strona przedmiotu
380-SN1-1HEL
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 7 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele:

• zapoznanie studentów z podstawowymi kategoriami pojęciowymi, dotyczącymi przedmiotu (auksologia, ontogeneza, rozwój, doświadczenie, zdarzenia życiowe, zmiana rozwojowa, czas,akceleracja, dymorfizm płciowy, zdrowie, choroba, wychowanie w kontekście rozwoju człowieka),

• ukazanie etapów rozwoju ontogenetycznego człowieka w kontekście cyklu życia

• przedstawienie koncepcji rozwoju człowieka

• potrzeby człowieka na poszczególnych etapach rozwoju w kontekście Psychospołecznej Teorii Rozwoju Erika Eriksona i Teorii Potrzeb Abrahama Maslowa

• zapoznanie studentów z problemami seksualności współczesnej młodzieży,

• prezentacja zaburzeń rozwoju i chorób człowieka na poszczególnych etapach życia

• wdrażanie studentów do analizowania literatury przedmiotu.

Strona przedmiotu
380-SN1-1PPS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 7 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-SN1-1PSL
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 7 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-SN1-1PSS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 7 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym zadaniem kształcenia w ramach przedmiotu jest ukazanie związków jednostki z jej otoczeniem społecznym i wzajemnego wpływu, jaki na siebie wywierają. Zrozumienie zasad i mechanizmów funkcjonowania człowieka jako części różnorodnych układów społecznych, stanowi podstawę rozpoznania problemów społecznych i wychowawczych, a w konsekwencji budowania trafnych programów pomocy czy interwencji.

Strona przedmiotu
380-SN1-1SOC
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 7 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem przedmiotu jest:

• Przedstawienie zasadniczych pojęć używanych na gruncie socjologii.

• Zapoznanie się z problemami będącymi przedmiotem analizy socjologicznej.

• Wskazanie możliwości zastosowania wiedzy socjologicznej w życiu codziennym.

• Kształtowanie umiejętności wnikliwej obserwacji otaczającej rzeczywistości

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)