Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

fizyka medyczna 2 rok I stopień sem.zimowy 2022/2023 (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Fizyki)

Jednostka: Wydział Fizyki Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: fizyka medyczna 2 rok I stopień sem.zimowy 2022/2023
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022
390-FM1-2EIM
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu (realizowanego w formie wykładu, konwersatorium oraz laboratorium) jest zapoznanie studentów z: (i) podstawowymi pojęciami oraz z formalizmem związanym z opisem źródeł pola elektrycznego, i magnetycznego; (ii) podstawowymi zjawiskami elektromagnetycznymi; (iii) podstawami optyki geometrycznej i falowej. Studenci mają możliwość zapoznania się z tymi zjawiskami poprzez ich prezentacje na wykładzie oraz w trakcie własnoręcznie wykonanych doświadczeń w laboratorium. Wykład jest ilustrowany materiałami multimedialnymi. Na konwersatorium wykonywane są ćwiczenia rachunkowe umożliwiające jakościową i ilościową analizę wybranych praw z elektryczności, magnetyzmu i optyki.

Strona przedmiotu
390-FM1-2EPM
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ma łączyć wybrane wątki historyczne w medycynie z jej współczesną problematyką. Tradycyjna refleksja etyczna - sięgająca czasów Hipokratesa - staje się tłem dla obecnych problemów etycznych i prawnych, które pojawiają się wraz z rozwojem nowoczesnych technologii medycznych. W trakcie wykładu studenci zapoznają się z różnymi dylematami implikowanymi postępem.

Strona przedmiotu
390-FM1-2FKH
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w zagadnienia struktury i funkcjonowania komórek jako podstawowej jednostki strukturalnej i funkcjonalnej organizmów żywych. W trakcie zajęć student poznaje budowę komórki, strukturę i funkcje poszczególnych organelli oraz podstawowe procesy fizjologiczne na poziomie komórkowym. Zajęcia mają na celu również przybliżenie struktury, właściwości i funkcjonowania tkanek zwierzęcych

Strona przedmiotu
390-FM1-2KMO
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot w formie laboratorium komputerowego, na którym studenci zapoznają się z wybranym przez prowadzącego pakietem oprogramowania do obliczeń numerycznych (np. Matlab, Octave, Mathematica, Maxima). Na ćwiczeniach rozwiązują problemy numeryczne (obliczenia) z wykorzystaniem danego oprogramowania.

Strona przedmiotu
390-FM1-2PED
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

.Celem przedmiotu jest ogólne przygotowanie pedagogiczne obejmujące opanowanie podstawowej wiedzy, umiejętności i kompetencji z

zakresu pedagogiki. Studenci w ramach przedmiotu będą przygotowywani do realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych,

wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela.

Strona przedmiotu
390-FM1-2PPO
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

.

Strona przedmiotu
390-FM1-2PR
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

.

Strona przedmiotu
390-FM1-2SAD
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rozszerzenie wiadomości z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej zdobytych na wcześniejszych etapach edukacji i na wstępie do matematyki. Wykład połączony z zajęciami laboratoryjnymi, na których student rozwiązuje zadania rachunkowe oraz przeprowadza analizy symulowanych oraz prawdziwych danych za pomocą odpowiedniego oprogramowania komputerowego.

Strona przedmiotu
390-FM1-2TER
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Definicje podstawowych pojęć; Zerowa zasada termodynamiki, temperatura, praca, energia wewnętrzna; Pierwsza zasada termodynamiki, druga zasada termodynamiki, entropia; Cykl Carnota, sprawność, praca dostępna, nieodwracalne zmiany układów; Własności entropii, statystyczna interpretacja entropii; Połączenie I i II zasady termodynamiki, trzecia zasada termodynamiki; Funkcje termodynamiczne, równania termodynamiczne Maxwella; Kinetyczna teoria gazów, emisja termoelektronowa; Rozkład Maxwella; Kinetyczna teoria promieniowania, wzór Rayleigh’a-Jeans’a, prawo Wiena; Hipoteza kwantowa Plancka, prawo promieniowania Stefana, ciśnienie promieniowania; Teoria kinetyczna ciepła właściwego, ciepło właściwe wg Einsteina, ciepło właściwe wg Debye’a; Procesy spontaniczne pod stałym ciśnieniem i w stałej temperaturze, energia swobodna Gibbsa i potencjał chemiczny; Przejścia fazowe w czystych substancjach, klasyfikacja przejść fazowych, warunek równowagi faz;

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)