University of Bialystok - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

Elements of Cryptography and Coding Theory

General data

Course ID: 0600-MS1-2KTK Erasmus code / ISCED: 11.104 / (unknown)
Course title: Elements of Cryptography and Coding Theory Name in Polish: Elementy kryptografii i teorii kodowania
Department: (in Polish) Instytut Matematyki
Course groups: (in Polish) 2 rok 1 stopnia sem. zimowy Matematyka spec. Teoretyczna
(in Polish) 3L stac. I st. studia matematyki - przedmioty obowiązkowe
ECTS credit allocation (and other scores): 4.00
view allocation of credits
Language: Polish
Type of course:

obligatory courses

Requirements:

Elementary Number Theory 0600-MS1-1ETL
Linear Algebra II 0600-MS1-1AL2

Mode:

(in Polish) w sali

Short description:

Course objectives: Introduction to classical and modern cryptography.

Full description:

Course profile: academic

Form of study: stationary

Course type: obligatory

Academic discipline: Mathematics, field of study in the arts and science: mathematics

Year: 2, semester: 3

Prerequisities: Algebra I, Elementary Number Theory, Linear Algebra II

lecture 15 h. exercise class 30 h.

Verification methods: lectures, exercises, consultations, studying literature, home works, discussions in groups.

ECTS credits: 4

Balance of student workload:

attending lectures15x1h = 15h

attending exercise classes 7x4h + 2h(preliminary teaching) = 30h

preparation for classes 7x3h = 21h

completing notes after exercises and lectures 7x3h = 21h

consultations 5x1h = 5h

small projects: preparation and defense 40h = 40h

final work: preparation and take 10h + 2h = 12h

Quantitative description

Direct interaction with the teacher: 53 h., 2 ECTS

Practical exercises: 117 h., 4 ECTS

Bibliography:

Rosen, Kenneth H., Elementary number theory and its applications.

Third edition. Addison-Wesley Publishing Company, Advanced Book

Program,

Learning outcomes:

Learning outcomes:

Knowledge of elements of finite field algebra, linear algebra and number theory, which are needed to describe error-correcting codes and cryptosystems, among other things, knowledge of base-b representation (especially binary and hexadecimal expansions), ability of conversion between two different base-b representations, ability of the use of the extended Euclidean algorithm, ability of the use of modular exponentiation, ability to find inverses of the ring Z/mZ, ability to solve systems of linear congruences.K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03

Knowledge of chosen cryptosystems (symmetric ones and asymmetric ones): ability to encript and decript messages.K_U29, K_U25, K_U17, K_U11

Knowledge of basic definitions and properties of block codes. K_U29, K_U25, K_U17, K_U06

Knowledge of notions: linear codes, encoding and decoding information..K_U29, K_U25, K_U17, K_U16

Uzyskuje metodologiczne podstawy do pogłębiania wiedzy o metodach kodowania informacji i problemów z tym związanychK_K01, K_K02, K_K06

Assessment methods and assessment criteria:

The overall form of credit for the course: test

Classes in period "Academic year 2018/2019" (past)

Time span: 2018-10-01 - 2019-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: Class, 30 hours more information
Lecture, 15 hours more information
Coordinators: Izabela Malinowska
Group instructors: Izabela Malinowska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Grading
Class - Grading
Type of course:

obligatory courses

Requirements:

Elementary Number Theory 0600-MS1-1ETL
Linear Algebra II 0600-MS1-1AL2

Mode:

(in Polish) w sali

Short description: (in Polish)

Założenia i cele przedmiotu: Wprowadzenie do klasycznej i współczesnej kryptografii.

Full description: (in Polish)

Podzielność i reprezentacja liczb całkowitych, systemy liczbowe.

Rozszerzony algorytm Euklidesa.

Kongruencje i elementy odwrotne w pierscieniu Z/mZ, efektywny

algorytm obliczania potęg w pierscieniu Z/mZ. Układy kongruencji

liniowych: metody rozwiązywania.

Systemy kryptograficzne symetryczne i asymetryczne.

Ważne klasy szyfrów: szyfry podstawieniowe, przestawieniowe,

afiniczne, Vigenera, Hilla i ich kryptoanaliza

Szyfry blokowe

Szyfr RSA.

Szukanie błędów, poprawianie i dekodowanie

Bibliography: (in Polish)

Lindsey N. Childs, A concrete introduction to higher algebra,

Springer-Verlag 2000

Johannes A. Buchmann, Wprowadzenie do kryptografii, Wydawnictwo

Naukowe PWN, Warszawa 2006.

William J. Gilbert, W. Keith Nicholson, Algebra współczesna z

zastosowaniami, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne Warszawa 2008.

Koblitz Neal, Wykład z teorii liczb i kryptografii, Springer-Verlag, WNT

Warszawa 2000.

Rosen, Kenneth H., Elementary number theory and its applications.

Third edition. Addison-Wesley Publishing Company, Advanced Book

Program,

Stinson Douglas R., Kryptografia w teorii i praktyce, WNT, Warszawa

2005

Notes: (in Polish)

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Nieobecność na 20% zajęć może być podstawą do niezaliczenia przedmiotu. Zaliczenie przedmiotu wymaga zaliczenia wszystkich sprawdzianów oraz aktywnego uczestnictwa w ćwiczeniach: dobrego rozwiązywania zadań w czasie ćwiczeń, pomysłowości w poszukiwaniu rozwiązań. Przewidziane są 2 kolokwia w semestrze. Listy zadań są wysyłane kilka dni przed ćwiczeniami.

Classes in period "Academic year 2019/2020" (past)

Time span: 2019-10-01 - 2020-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: Class, 30 hours more information
Lecture, 15 hours more information
Coordinators: Izabela Malinowska
Group instructors: Izabela Malinowska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Grading
Class - Grading
Type of course:

obligatory courses

Requirements:

Elementary Number Theory 0600-MS1-1ETL
Linear Algebra II 0600-MS1-1AL2

Mode:

(in Polish) w sali

Short description: (in Polish)

Założenia i cele przedmiotu: Wprowadzenie do klasycznej i współczesnej kryptografii.

Full description: (in Polish)

Podzielność i reprezentacja liczb całkowitych, systemy liczbowe.

Rozszerzony algorytm Euklidesa.

Kongruencje i elementy odwrotne w pierscieniu Z/mZ, efektywny

algorytm obliczania potęg w pierscieniu Z/mZ. Układy kongruencji

liniowych: metody rozwiązywania.

Systemy kryptograficzne symetryczne i asymetryczne.

Ważne klasy szyfrów: szyfry podstawieniowe, przestawieniowe,

afiniczne, Vigenera, Hilla i ich kryptoanaliza

Szyfry blokowe

Szyfr RSA.

Szukanie błędów, poprawianie i dekodowanie

Bibliography: (in Polish)

Lindsey N. Childs, A concrete introduction to higher algebra,

Springer-Verlag 2000

Johannes A. Buchmann, Wprowadzenie do kryptografii, Wydawnictwo

Naukowe PWN, Warszawa 2006.

William J. Gilbert, W. Keith Nicholson, Algebra współczesna z

zastosowaniami, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne Warszawa 2008.

Koblitz Neal, Wykład z teorii liczb i kryptografii, Springer-Verlag, WNT

Warszawa 2000.

Rosen, Kenneth H., Elementary number theory and its applications.

Third edition. Addison-Wesley Publishing Company, Advanced Book

Program,

Stinson Douglas R., Kryptografia w teorii i praktyce, WNT, Warszawa

2005

Notes: (in Polish)

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Nieobecność na 20% zajęć może być podstawą do niezaliczenia przedmiotu. Zaliczenie przedmiotu wymaga zaliczenia wszystkich sprawdzianów oraz aktywnego uczestnictwa w ćwiczeniach: dobrego rozwiązywania zadań w czasie ćwiczeń, pomysłowości w poszukiwaniu rozwiązań. Przewidziane są 2 kolokwia w semestrze. Listy zadań są wysyłane kilka dni przed ćwiczeniami.

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Bialystok.