Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
dr

Barbara Dudel

Imiona
Barbara
Nazwisko
Dudel
Stopnie i tytuły
dr
plan zajęć
Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

starszy wykładowca w jednostce Wydział Nauk o Edukacji

Terminy konsultacji dla studentów

konsultacje w semestrze zimowym odbywają się
w środę w godzinach 13.30- 14.15

zapraszam
czekam pod poniższym adresem:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDA1YmYzZmMtMDZkZi00MjQzLWExMmYtNGE1ZWUwZGVmNjdk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2276762ec9-1fab-4dce-86c4-ccae9ca8333d%22%2c%22Oid%22%3a%2278e98645-c6ca-4341-97c4-841b86c97664%22%7d

Koordynowane przedmioty

2018 - Praktyka pedagogiczna 1500-MN-PPP-KPP-PZ
2018 - Praktyki zawodowe 0800-PIWS1-3GIS
2019 - Praktyki zawodowe 0800-PIWN1-3GIS

Prowadzone przedmioty