Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wyświetlam 73 pracowników
na łącznie 4 stronach.

Strona 1 / 4

Jeśli szukasz konkretnego pracownika, to możesz skorzystać z wyszukiwarki osób.

Lista pracowników

Poniższa lista zawiera aktualnych pracowników dydaktycznych jednostki oraz jej 17 podjednostek.

mgr Angelika Andrzejczyk
2 koordynowane przedmioty
konsultacje: Obecnie jedynie kontakt: a.andrzejczyk@uwb.edu.pl
dr Anna Augustyn
10 koordynowanych przedmiotów
dr hab. Artur Bołtromiuk
starszy wykładowca - Wydział Ekonomii i Finansów
19 koordynowanych przedmiotów
mgr Renata Budlewska
9 koordynowanych przedmiotów
konsultacje: środa, godz. 10.00 - 11.30, Zakład  
dr Łukasz Bugowski
16 koordynowanych przedmiotów
dr Anna Busłowska
14 koordynowanych przedmiotów
prof. dr hab. Robert Ciborowski
Uniwersytetu w Białymstoku - Uniwersytet w Białymstoku
Kierownik Katedry Ekonomii Politycznej - Wydział Ekonomii i Finansów
Kierownik Zakładu Teorii Ekonomii - Wydział Ekonomii i Finansów
15 koordynowanych przedmiotów
dr Marta Czech
23 koordynowane przedmioty
dr Mariusz Dąbrowski
9 koordynowanych przedmiotów
dr Tomasz Dębowski
17 koordynowanych przedmiotów
dr hab. Ryta Dziemianowicz
profesor uczelni - Wydział Ekonomii i Finansów
Kier. Stud. Podypl. Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw - Uniwersytet w Białymstoku
Kierownik Studiów Doktoranckich - Wydział Ekonomii i Finansów
kier. St. Pod. Rachunkowośi i Audytu Wewnętrznego w Jednostkach Sektora Publicznego - Wydział Ekonomii i Finansów
Kierownik Zakładu Finansów Publicznych - Wydział Ekonomii i Finansów
25 koordynowanych przedmiotów
dr Agnieszka Ertman
20 koordynowanych przedmiotów
dr Monika Fiedorczuk
20 koordynowanych przedmiotów
dr hab. Anna Gardocka-Jałowiec prof.UwB
profesor uczelni - Wydział Ekonomii i Finansów
Prodziekan ds. studenckich - Wydział Ekonomii i Finansów
16 koordynowanych przedmiotów
dr hab. Jerzy Grabowiecki prof.UwB
profesor uczelni - Wydział Ekonomii i Finansów
Kier. St. Pod. Celno-Podatkowa i Logistyczna Obsługa Miedzyn. Obrotu Towarowego - Wydział Ekonomii i Finansów
Kierownik Zakładu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych - Wydział Ekonomii i Finansów
16 koordynowanych przedmiotów
dr hab. Ewa Gruszewska prof.UwB
profesor uczelni - Wydział Ekonomii i Finansów
Kierownik Zakładu Ekonomii Instytucjonalnej - Uniwersytet w Białymstoku
Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych - Wydział Ekonomii i Finansów
31 koordynowanych przedmiotów
konsultacje: semestr letni 2019/2020 21-27.09.2020  
dr Paweł Jamróz
10 koordynowanych przedmiotów
konsultacje: środa 18:15 - 19:45
mgr Emilia Jankowska-Ambroziak
17 koordynowanych przedmiotów
dr Anna Jurczuk
konsultacje: Konsultacje w semestrze letnim  
dr Zofia Karczewska
16 koordynowanych przedmiotów
konsultacje: Wydział Ekonomii i Finansów, ul.