Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do matematyki 0900-FG1-1WDM
Wykład (WYK) Rok akademicki 2017/18

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Bogusław Gdowski, Edmund Pluciński, Zbiór zadań z matematyki dla kandydatów na wyższe uczelnie, WNT, Warszawa 1992.

2. Marian Gewert, Zbigniew Skoczylas, Algebra i geometria analityczna, GiS, Wrocław 2010

3. T Gerstenkorn, T. Sródka, Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa, PWN, Warszawa 1972

4. Przemysław Kajetanowicz, Jędrzej Wierzejewski, Algebra z geometrią analityczną, PWN 2008

Efekty uczenia się:

Student:

1. Nadrabia braki i niedostatki wiedzy i umiejętności wyniesione z wcześniejszego etapu kształcenia oraz poszerza swoją wiedzę w stopniu niezbędnym do dalszego studiowania na kierunku ścisłym

2. Poznaje terminologię i podstawowy aparat matematyczny niezbędny do dalszego studiowania fizyki.

3. Zdobywa sprawność rachunkową i umiejętność stosowania narzędzi matematycznych do stawiania oraz rozwiązywania problemów fizyki i dyscyplin pokrewnych.

4. Przeprowadza elementarne podstawowe rozumowania matematyczne

5. Posiada sprawność rachunkową w zakresie matematyki elementarnej

Metody i kryteria oceniania:

Po zakończeniu kształcenia z przedmiotu Wstęp do Matematyki odbywa się egzamin pisemny i ustny, który weryfikuje uzyskaną wiedzę.

Podstawowe znaczenie ma egzamin pisemny składający się z kilkunastu prostych pytań i zadań. Kilka wskazanych zadań jest wymaganych do zaliczenia przedmiotu na ocenę dostateczną.

Zakres tematów:

Wybrane zagadnienia matematyki elementarnej.

Podstawowe wiadomości z logiki matematycznej i teorii zbiorów.

Indukcja matematyczna.

Równania i nierówności algebraiczne. Wielomiany.

Własności i wykresy funkcji elementarnych.

Funkcja wykładnicza. Logarytm.

Funkcje trygonometryczne i cyklometryczne.

Podstawowe wiadomości o liczbach zespolonych.

Postać biegunowa i wykładnicza. Wzory de Moivre’a.

Pierwiastki z liczb zespolonych.

Wektory zaczepione i swobodne. Elementy geometrii analitycznej.

Iloczyn skalarny, iloczyn wektorowy.

Prosta, płaszczyzna, krzywe stożkowe, wybrane krzywe płaskie.

Przekształcenia płaszczyzny (rzut, odbicie, obrót).

Elementy kombinatoryki.

Elementarny wstęp do rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej. Twierdzenie Bayesa. Zmienne losowe (dyskretne), funkcje rozkładu, wartości średnie.

Metody dydaktyczne:

Forma wykładu: standardowa. Studenci są stymulowani do zadawania pytań i dyskusji.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 10:00 - 11:30, sala 2011
Jan Cieśliński 48/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Fizyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.