Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do matematyki 0900-FG1-1WDM
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2017/18

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Bogusław Gdowski, Edmund Pluciński, Zbiór zadań z matematyki dla kandydatów na wyższe uczelnie, WNT, Warszawa 1992.

2. Marian Gewert, Zbigniew Skoczylas, Algebra i geometria analityczna, GiS, Wrocław 2010

3. T Gerstenkorn, T. Sródka, Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa, PWN, Warszawa 1972

4. Przemysław Kajetanowicz, Jędrzej Wierzejewski, Algebra z geometrią analityczną, PWN 2008

Efekty uczenia się:

Student:

1. Nadrabia braki i niedostatki wiedzy i umiejętności wyniesione z wcześniejszego etapu kształcenia oraz poszerza swoją wiedzę w stopniu niezbędnym do dalszego studiowania na kierunku ścisłym

2. Poznaje terminologię i podstawowy aparat matematyczny niezbędny do dalszego studiowania fizyki.

3. Zdobywa sprawność rachunkową i umiejętność stosowania narzędzi matematycznych do stawiania oraz rozwiązywania problemów fizyki i dyscyplin pokrewnych.

4. Przeprowadza elementarne podstawowe rozumowania matematyczne

5. Posiada sprawność rachunkową w zakresie matematyki elementarnej

Metody i kryteria oceniania:

Efekty sprawdzane są poprzez dwa sprawdziany pisemne. Oceniana jest także aktywność na zajęciach oraz kreatywność w podejściu do rozwiązywanych problemów.

Zakres tematów:

Prawa rachunku zdań i algebry zbiorów. Indukcyjne dowody wybranych równań i nierówności w dziedzinie liczb naturalnych i całkowitych.

Równania i nierówności algebraiczne. Wartość bezwzględna. Tożsamości trygonometryczne.

Działania na liczbach zespolonych. Zespolone pierwiastki wielomianów, równania i nierówności zespolone – obszary płaszczyzny zespolonej. Wielokąty foremne.

Obliczanie współrzędnych wektorów, kątów między wektorami, iloczynów wektorowych, rzutów ortogonalnych, wektorów odbitych.

Rozwiązywanie zagadnień geometrii płaskiej i trójwymiarowej: wyznaczanie równań krzywych, punktów przecięcia krzywych i płaszczyzn.

Wyliczanie wielkości kombinatorycznych w zastosowaniach praktycznych. Rozwiązywanie prostych zadań związanych z zastosowaniem rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej w problemach praktycznych.

Metody dydaktyczne:

Studenci rozwiązują zadania rachunkowe na zajęciach oraz otrzymują zadania do samodzielnego rozwiązania. Nacisk położony jest na uzyskanie przez nich umiejętności, opisanych jako główne efekty kształcenia.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 10:00 - 11:30, sala 2002
Jan Żochowski 25/ szczegóły
2 każdy wtorek, 8:15 - 9:45, sala 2004
Jan Żochowski 23/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Fizyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.