Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka pracy w przedszkolu cz.2 0800-PIWS1-3GOL2
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Szmidt K. J (2013) Pedagogika twórczości, Wydawnictwo GWP, Gdańsk.

Nęcka E. (2010) Psychologia twórczości, Wydawnictwo GWP, Gdańsk.

Dymara B. (red.) (2012) Dziecko w świecie sztuki, Wydawnictwo "Impuls", Kraków.

Dobrowolska B. (2009) Nauczyciel wobec postaw twórczych uczniów. Pedagogiczne uwarunkowania kompetencji zawodowych, Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", Toruń.

Literatura uzupełniająca

Materiały dostępne na stronie Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego.

Artykuły dotyczące świadomości i ekspresji kulturalnej (www.przedszkola.edu.pl).

Ustawa w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie z dnia 22 maja 2018.

Program dotyczący rozwijania umiejętności kodowania www.przedszkolopedia.pl

Efekty uczenia się:

1. Zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów - K_W09

2. Ma elementarna wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, procedurach stosowanych w obszarze wychowania przedszkolnego - K_W16

3. Posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów - K_U08

4. Potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym - K_U09

5. Potrafi projektować rozwiązania konkretnych problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań - K_U10

6. Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych - K_U13

7. Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej prac - K_K08

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

- frekwencja 90%

- aktywność na zajęciach

- kolokwium

Zakres tematów:

Rozwijanie twórczego myślenia. Analiza dostępnych środków środków dydaktycznych. Kodowanie i analiza wybranych programów z kodowania. Kompetencje obywatelskie. Świadomość i ekspresja kulturalna. Przedsiębiorczość.

Metody dydaktyczne:

Metody pracy: dyskusja, metoda zajęć praktycznych, metoda problemowa.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi czwartek (parzyste), 13:45 - 16:45, sala B9
co drugi poniedziałek (parzyste), 17:00 - 20:00, sala A209
Anna Nosorowska-Mohyluk 23/ szczegóły
2 co drugi poniedziałek (parzyste), 13:45 - 16:45, sala C1.6
co drugi czwartek (parzyste), 17:00 - 20:00, sala B9
Anna Nosorowska-Mohyluk 20/ szczegóły
3 każdy poniedziałek, 17:00 - 20:00, sala A113
Agnieszka Laskowska 17/ szczegóły
4 każdy czwartek, 15:30 - 17:45, sala A208
Monika Żak-Skalimowska 20/ szczegóły
5 każdy czwartek, 18:00 - 20:15, sala A208
Monika Żak-Skalimowska 18/ szczegóły
6 każdy czwartek, 12:45 - 15:00, sala A105
Monika Żak-Skalimowska 19/ szczegóły
7 każdy czwartek, 10:15 - 12:30, sala B9
Monika Żak-Skalimowska 22/ szczegóły
8 każdy piątek, 8:30 - 10:45, sala A208
Monika Żak-Skalimowska 16/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.