Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
mgr

Agnieszka Laskowska

Imiona
Agnieszka Dominika
Nazwisko
Laskowska
Stopnie i tytuły
mgr
adres email jest ukryty
plan zajęć
Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

asystent w jednostce Wydział Nauk o Edukacji

Terminy konsultacji dla studentów

Konsultacje w semestrze letnim odbywają się za pośrednictwem platformy Teams. W celu nawiązania połączenia, należy użyć poniższego linku:

Studia stacjonarne:
każdy wtorek w godzinach 15:15 - 16:00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTQzMTg0NTUtMDI5ZS00MmIzLWIxNzgtOTE4ODVhZmYxYjlk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2276762ec9-1fab-4dce-86c4-ccae9ca8333d%22%2c%22Oid%22%3a%22fefc22ea-dd45-47ae-b2f3-8859533a50fc%22%7d

Studia niestacjonarne:
13.03.2021 w godzinach 13:30 - 14:15

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGM4YzU0NjItYmNjZi00ZDRiLWJiMjUtNmUxODQ4YmUwMzdl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2276762ec9-1fab-4dce-86c4-ccae9ca8333d%22%2c%22Oid%22%3a%22fefc22ea-dd45-47ae-b2f3-8859533a50fc%22%7d

Zainteresowania

Obszarem zainteresowań badawczych jest edukacja przedszkolna w szczególności realizacja zadań dydaktycznych z zakresu form rozwijania mowy dziecka, roli ilustracji w książkach dla dzieci. Planowanie pracy nauczyciela edukacji przedszkolnej, analiza dokumentacji pedagogicznej pracy przedszkola oraz współpraca wychowawcy z rodzicami dzieci. Realizacja zadań wychowawczych w tym wychowanie ku wartościom.

Koordynowane przedmioty

Prowadzone przedmioty