Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawa człowieka w państwie demokratycznym 0700-PS5-3CPD
Wykład (WYK) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Hołda J., Hołda Z., Ostrowska P., Rybczyńska J.A., Prawa człowieka. Zarys wykładu, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o, Warszawa 2011.

2. Rybczyńska J.A., Demczuk A (red.), Ochrona praw człowieka w Polsce po 1989 r. na tle standardów międzynarodowych, Wydawnictwo

UMCS, Lublin 2012 (wybrane rozdziały).

3. A. Jamróz, L. Jamróz, Prawa jednostki w demokratycznym państwie prawa, Temida2, Białystok 2016 (wybrane rozdziały).

Literatura dodatkowa:

1. Koba L., Wacławczyk W. (red.), Prawa człowieka. Wybrane zagadnienia i problemy, Wolters Kluwer, Warszawa 2009 (wybrane

rozdziały)

2. Z. Brodecki, T.T. Koncewicz, Karta Praw Podstawowych i ogólne zasady prawa wspólnotowego, (w:) A. Wróbel (red.), Karta Praw

Podstawowych w europejskim i krajowym porządku prawnym, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009

3. T. Jurczyk, Prawa jednostki w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości,Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa

2009 (rozdział I i II)

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny lub ustny. Odpowiedź na 3 pytania opisowe z podanej wcześniej listy zagadnień egzaminacyjnych.

Zakres tematów:

Prawa człowieka a prawa jednostki. Generacje praw człowieka.

Godność, wolność, równość. Antropologiczne i filozoficzne podstawy praw człowieka.

Demokracja – sposoby definiowania pojęcia.

Państwo demokratyczne i jego cechy systemowe.

Państwo prawne a ochrona praw człowieka. Formuła Radbrucha.

Legalizm działania organów władzy a kwestia wolności jednostki.

Wolności i prawa. Katalog praw człowieka.

Pozytywizacja praw człowieka: Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, akty prawne ONZ, EKPCz, Karta Praw Podstawowych UE. Rola orzecznictwa ETPCz i TSUE w kształtowaniu zasad ochrony praw człowieka

Treść podstawowych praw człowieka w świetle Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

Prawa jednostki w prawie wspólnotowym.

Środki ochrony praw człowieka w prawie europejskim, prawie unijnym i prawie krajowym. Standardy Rady Europy i Unii Europejskiej.

Skarga konstytucyjna w świetle Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego.

Metody dydaktyczne:

Wykład klasyczny oraz wyświetlane prezentacje komputerowe.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala 313
Maciej Aleksandrowicz 178/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.