Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawoznawstwo 0700-PS5-1PWO
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 28
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Jamróz, Wprowadzenie do prawoznawstwa, Wyd. 2, LexisNexis, Warszawa 2015

2. A. Breczko, A. Jamróz (red.), S. Oliwniak, Wstęp do prawoznawstwa, Temida2, Białystok 2007

Literatura uzupełniająca:

1. A. Bator (red.) Wprowadzenie do nauk prawnych. Leksykon tematyczny, Wyd.5, Wolters Kluwer, Warszawa 2016

Efekty uczenia się:

Wykład:

Wiedza: K_W10 – forma weryfikacji egzamin pisemny

Umiejętności K_U11, K_U07 – forma weryfikacji egzamin pisemny.

Ćwiczenia:

Wiedza: K_W07 – forma weryfikacji: ocena uczestnictwa w zajęciach, kolokwium pisemne

Umiejętności: K_U07 – forma weryfikacji: ocena rozpoznawania rodzajów przepisów prawnych i norm prawnych zawartych w przedstawianych fragmentach aktu prawnego.

Kompetencje społeczne: K_K06 – ocena pracy w wyznaczonych grupach.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki uzyskania zaliczenia ćwiczeń:

Obecność na zajęciach, nieobecności zaliczane są na konsultacjach osoby prowadzącej ćwiczenia, liczba godzin nieobecności kwalifikujących do niezaliczenia przedmiotu: 6.

Kolokwium pisemne: 60 minut, 3 zagadnienia opisowe z listy podanej wcześniej – maksymalnie 15 pkt.

Do zaliczenia ćwiczeń konieczne jest uzyskanie 7 pkt.

Zakres tematów:

Treści programowe: Ćwiczenia:

Prawoznawstwo jako nauka prawna. Norma prawna jako norma społeczna. 2

Stanowienie prawa. Fakty prawotwórcze. Charakterystyka systemu źródeł prawa w Polsce.

Pojęcie i rola zasad techniki prawotwórczej. 4

Budowa aktu prawnego, struktura przepisu prawa, rozpoznawanie rodzajów przepisów prawa i ich umieszczenia w tekście aktu prawnego . 4

Norma prawna, budowa normy prawnej, rekonstruowanie normy prawnej na podstawie przepisów prawa – przykłady 4

Fakty prawne. Podmiot i przedmiot stosunku prawnego. Rodzaje podmiotów prawa, zakres zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych. 4

Koncepcje i zakresy obowiązywania prawa. Retroakcja. Przepisy intertemporalne i przepisy końcowe. 2

Więzi pomiędzy normami prawnymi w systemie prawa.

Zasady konstrukcji systemu prawa: hierarchiczność, niesprzeczność, zupełność. Reguły kolizyjne i reguły wnioskowań prawniczych – analiza przykładów. Stosowanie prawa.

6

Kolokwium zaliczeniowe 2

Metody dydaktyczne:

konsultacje, prezentacje multimedialne, metoda konwersatoryjna.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 215
Sławomir Oliwniak 26/ szczegóły
2 każda środa, 8:00 - 9:30, sala 214
Rafał Rejmaniak 24/ szczegóły
3 każdy piątek, 13:15 - 14:45, sala 214
Rafał Rejmaniak 24/ szczegóły
4 każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala 214
Rafał Rejmaniak 27/ szczegóły
5 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala 215
Sławomir Oliwniak 25/ szczegóły
6 każdy piątek, 9:45 - 11:15, sala 214
Rafał Rejmaniak 27/ szczegóły
7 każda środa, 9:45 - 11:15, sala 214
Rafał Rejmaniak 24/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.