Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wykład specjalizacyjny - Intellectual Property Commercialization 0700-PS5-4WSPRN
Wykład (WYK) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 16
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

• L. Bently, B. Sherman, Intellectual Property Law, Oxford 2010

• H.C. Hansey, Intellectual property law and policy, Hart Publishing 2010

• EUIPO, EPO, WIPO - updated materials

• case law – indicated by the teacher

• legal acts

Efekty uczenia się:

Wiedza:

K_W07 - student zna i rozumie podstawową terminologię prawniczą

K_W13 - zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu prawa własności intelektualnej; rozumie konieczność należytej ochrony własności intelektualnej i zarządzania jej zasobami

Umiejętności:

K_U01 - potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa

K_U04 - rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian zachodzących w prawie; poddaje merytorycznej ocenie wybrane regulacje, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych

Kompetencje społeczne:

K_K01 - rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

Sposób weryfikacji: egzamin pisemny

K_K02 - potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

Metody i kryteria oceniania:

• in class participation

• public presentation

• oral exam or final written essay

Zakres tematów:

1. INTELLECTUAL PROPERTY SYSTEM – GENERAL OVERVIEW

2. INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS – FORMAL PROTECTION

3. LICENSING AND THE TRANSFER OF TECHNOLOGY

4. ADMINISTRATION OF INDUSTRIAL PROPERTY

5. INTELLECTUAL PROPERTY PROFESSIONALS

6. COMMERCIALIZATION OF UNIVERSITY INTELLECTUAL PROPERTY

7. INDUSTRIAL PROPERTY STRATEGIES – CASE LAW

Metody dydaktyczne:

Lecture with elements of discussion and work with the legal acts and case law.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 15:15 - 18:15, sala 106
Magdalena Rutkowska-Sowa 1/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.