Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Innowacje i polityka innowacyjna 0300-ES1-2PIPI
Wykład (WYK) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Janasz W., „Innowacje w zrównoważonym rozwoju organizacji”, Difin, Warszawa 2011.

2. Duraj J., „Przedsiębiorczość i innowacyjność”, Difin, Warszawa 2010.

3. Jasiński A., Innowacje małych i średnich przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych, Wyd. Promocja XXI, Warszawa, 2009

Literatura uzupełniająca:

1. Fagerberg J., Mowery D. C., Nelson R. R., The Oxford Handbook of Innovation, Oxford University Press, New York 2005.

2. Dworczyk M., Szlasa R., Zarządzanie innowacjami: wpływ innowacji na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001

3. Brzeziński M., Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi,DIFIN, Warszawa 2001

Efekty uczenia się:

WIEDZA

2PIPI_W01 , posiada elementarną wiedzę z zakresu ekonomii i relacjami zachodzącymi między poszczególnymi elementami rynku-dyskusja na wykładzie i egzamin E1_W01

UMIEJĘTNOŚCI

2PIPI_U01 potrafi, w oparciu o dyscyplinę naukową ekonomia,prawidłowo analizować i interpretować przyczyny i przebieg procesów mających wpływ na innowacje i politykę innowacyjną E1_U01-dyskusja na wykładzie i egzamin

2PIPI__U02 potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną, pozyskiwać i analizować dane do oceny polityki innowacyjnej, jej roli i znaczenia E1_U02

KOMPETENCJE

2PIPI__K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę stałego uczenia się E1_K01

Metody i kryteria oceniania:

Studenci są oceniani na postawie egzaminu pisemnego o pytaniach otwartych i zamkniętych.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

Zakres tematów:

Temat 1. Innowacja (istota, typologia i źródła innowacji), proces innowacyjny, firma innowacyjna

Temat 2. Innowacyjność a konkurencyjność

Temat 3. Źródła innowacji. Proces dyfuzji innowacji

Temat 4. Źródła finansowania innowacji

Temat 5. Transfer technologii a procesy gospodarcze

Temat 6. Polityka innowacyjna i jej ewolucja

Temat 7. Systemy wspierania innowacji

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem prezentacji Power Point angażujące studentów do dyskusji

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
5 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala 132
Dorota Roszkowska 17/27 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.