Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy socjologii dewiacji 0800-SN1-2GUG
Wykład (WYK) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 8
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Perzanowski A., Odmieńcy: antropologiczne studium dewiacji, Warszawa 2009

2. Prokosz M., (red.) Dewiacyjne aspekty współczesnego świata, Toruń 2004

3. Siemaszko A., Granice tolerancji, PWN, Warszawa1993

4. Becker H. S., Outsiderzy. Studia z socjologii dewiacji, PWN, Warszawa 2009

5. Dziewanowska H. Przejawy dewiacji społecznej i postępowanie z dewiantami, Warszawa 1980

6. Goffman E., Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości, Gdańska 2005

7. Hołyst B., Zagrożenia ładu społecznego, t. 1, PWN, Warszawa 2013

Efekty uczenia się:

Wiedza:

K_W05

Ma uporządkowaną elementarną wiedzę na temat procesów społecznych, psychologicznych i pedagogicznych. Zna wybrane koncepcje człowieka: filozoficzne, pedagogiczne, psychologiczne, społeczne stanowiące teoretyczne podstawy pracy socjalnej. Sposób weryfikacji: test, dyskusja

K_W08

Ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur, więzi społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjami.Sposób weryfikacji: test, dyskusja

K_W09

Zna definicję podstawowych problemów społecznych. Posiada wiedzę dotyczącą ich mechanizmów, genezy, identyfikacji oraz strategii ich rozwiązywania. Sposób weryfikacji: test, dyskusja

Umiejętności:

K_U13

Posiada umiejętność prezentowania własnych poglądów, pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych.Sposób weryfikacji: dyskusja

Kompetencje społeczne:

K_K02

Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych, wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pracy socjalnej.Sposób weryfikacji: dyskusja

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się: pozytywne zaliczenie testu oraz obecność i dyskusja na wykładzie.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do socjologii dewiacji

2. Teorie socjologii dewiacji

3. Kontrola społeczna

4. Anomia społeczna

Metody dydaktyczne:

- wykład

- prezentacja

- film

- dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda sobota, 11:00 - 12:45, sala A113
Katarzyna Winiecka 22/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.