Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy socjologii dewiacji 0800-SN1-2GUG
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 7
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Dziewanowska H. Przejawy dewiacji społecznej i postępowanie z dewiantami, Warszawa 1980,

2. B. Łukaszewski, Subkultury młodzieżowe- dewiacja, czy kapitał społeczny? Eksploracja i aplikacja wyników badań na przykładzie warszawskiej subkultury hip-hopowej, (w:) Prace Katedry Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej IPSIR UW, Warszawa 2014

3. J.I. Klingemann , Horyzonty zmiany zachowania nałogowego w Polsce, Prace Katedry Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej IPSIR UW, Warszawa 2010

4. Siemaszko A., Granice tolerancji, PWN, Warszawa1993

5. M. Sosnowska, Programy interwencyjne realizowane w środowisku osób świadczących usługi seksualne w Polsce(w:) Prace Katedry Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej IPSIR UW, Warszawa 2011

Efekty uczenia się:

Wiedza:

K_W05

Ma uporządkowaną elementarną wiedzę na temat procesów społecznych, psychologicznych i pedagogicznych. Zna wybrane koncepcje człowieka: filozoficzne, pedagogiczne, psychologiczne, społeczne stanowiące teoretyczne podstawy pracy socjalnej. Sposób weryfikacji: test, dyskusja

K_W08

Ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur, więzi społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjami.Sposób weryfikacji: test, dyskusja

K_W09

Zna definicję podstawowych problemów społecznych. Posiada wiedzę dotyczącą ich mechanizmów, genezy, identyfikacji oraz strategii ich rozwiązywania. Sposób weryfikacji: test, dyskusja

Umiejętności:

K_U13

Posiada umiejętność prezentowania własnych poglądów, pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych.Sposób weryfikacji: dyskusja

Kompetencje społeczne:

K_K02

Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych, wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pracy socjalnej.Sposób weryfikacji: dyskusja

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę składa się pozytywne zaliczenie testu, obecność i aktywność na zajęciach.

Zakres tematów:

1. Kapitał społeczny a zachowania dewiacyjne

2. Stygmatyzacja społeczna w kontekście pracy socjalnej

3. Prostytucja jako zachowanie dewiacyjne a interwencja instytucji pomocowych

4. Zachowania dewiacyjne a praca socjalna

Metody dydaktyczne:

- dyskusja

- praca w grupach

- prezentacja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda sobota, 15:30 - 17:00, sala A113
Katarzyna Winiecka 22/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.