Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjoterapia 0800-SN1-2SOD
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 7
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

Sawicka K. (red.), (1998) : Socjoterapia. CMPPP MEN. Warszawa

Sobolewska Z.(1993) : Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży- zasady projektowania zajęć. OPTA. Warszawa.

Jakubowska B.(1997) : Świetlica socjoterapeutyczna , prezentacje MOP. Instytut Badań Edukacyjnych. Warszawa.

Okun B.F.( 2002): Skuteczna pomoc psychologiczna. Instytut Psychologii Zdrowia PTP. Warszawa.

H.S. Bernard, K.Roy MacKenzi(2000).; Podstawy terapii grupowej, GWP, Gdańsk

Deptula M. (2005): Diagnostyka, profilaktyka, socjoterapia w teorii i praktyce pedagogicznej, Bydgoszcz

Pluta T. (2007) Profilaktyczno-wychowawczy program przeciwdziałaniu agresji u dzieci w wieku szkolnym, Kraków, Wydawnictwo „Impuls”.

Literatura uzupełniająca:

CarsonR.C.,. Butcher J.N,.Mineka ,(2003).; Psychologia zaburzeń, GWP, Gdańsk

Jagieła J. .(2007): Socjoterapia w szkole, Rubikon, Kraków

Grzesiuk L. (red.), (1994);Psychoterapia. Szkoły, zjawiska, techniki i specyficzne problemy, PWN, Warszawa.

Santorski J. (red.), (1993);ABC psychologicznej pomocy, Agencja Wydawnicza Jacek Santorski & CO, Warszawa.

Dabrowska M., Rozesłaniec M. (2004): Korygowanie zachowań dzieci nadpobudliwych psychoruchowo i agresywnych. Marszałek, Toruń,

Wopel K.( 2004): Poradnik dla prowadzących grupy. Jedność Kielce,

Hank D.( 2003): Łagodzenie konfliktów w szkole i w pracy z młodzieżą. Jedność, Kielce .

Młyńczyk W. red. (2012): Socjoterapia teoria i praktyka. Część VI, WOAK. Białystok.

Młyńczyk W. red. (2011): Socjoterapia teoria i praktyka. Część V, WOAK. Białystok.

Młyńczyk W. red. (2010): Socjoterapia teoria i praktyka. Część IV, WOAK. Białystok.

Młyńczyk W. red. (2009): Socjoterapia teoria i praktyka .Część III, WOAK. Białystok.

Młyńczyk W. red. (2007),Socjoterapia teoria i praktyka .Część II, WOAK. Białystok.

Efekty uczenia się:

Student:

- posiada umiejętność stosowania strategii, technik i procedur pracy socjoterapeutycznej wobec dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym

- posiada umiejętność w zakresie zmian sposobów zachowań, odreagowania emocjonalnego i umiejętności motywacyjnych

- rozpoznaje treści urazowe uczestników grupy i projektuje ich niwelowanie poprzez zorganizowanie odpowiednich sytuacji korygujących w pracy z grupą

- zna mechanizmy i strategie rozwoju grupy socjoterapeutycznej

- nabył umiejętność kierowania grupą , rozpoznawania faz rozwojowych oraz budowy relacji w grupie

–zna zasady prowadzenia zajęć, nastawionych na realizację określonych celów

- potrafi dokonać diagnozy w procesie socjoterapeutycznym

–posiada umiejętności konstruowania i prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach oraz projekt zajęć socjoterapeutycznych

Ocena realizacji projektu socjoterapeutycznego.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pozytywna ocena zadań projektowych i prezentacji oraz minimum 90 % uczestnictwa w zajęciach. Nieobecności nieusprawiedliwione wymagają zliczenia w ramach konsultacji oraz dodatkowo opracowania programu zajęć socjoterapeutycznych z wybranych zagadnień .

Liczba godzin nieobecności kwalifikujących do niezaliczenia przedmiotu :2

51% punktów uzyskanych przez studenta z ćwiczeń, jest niezbędne do uzyskania przez niego oceny pozytywnej z danego przedmiotu.

Zakres tematów:

1. Funkcjonowanie małych grup społecznych. Dynamika rozwoju grupy socjoterapeutycznej i procesów w niej zachodzących. Metoda i proces w socjoterapii.

2. Prezentacja wybranych metod oddziaływania. Programy socjoterapeutyczne wokół określonego problemu. Wskazówki metodyczne.

3. Budowa umiejętności projektowania i prowadzenia warsztatów socjoterapeutycznych.

Analiza celów, funkcji i etapów procesu socjoterapii. Ocena doboru treści w zadaniach socjoterapeutycznych.

4. Konstruowanie samodzielnych projektów socjoterapeutycznych. Analiza programów w odniesieniu do procesu resocjalizacji.

5. Realizacja programów socjoterapeutycznych ukierunkowanych na wybrane cele korekcyjne w grupie. Praca nad integracją i współpracą w grupie.

6. Realizacja projektów rozwijających ukryte potencjały uczestników socjoterapii. Praca w oparciu o koncepcje terapii przez rozwój.

Metody dydaktyczne:

Gry dydaktyczne, zadania projektowe, prezentacja, dyskusja, praca zespołowa, pokaz,inscenizacja,metody symulacyjne.

Metoda zajęć praktycznych,

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda niedziela, 15:30 - 17:55, sala A203
Anna Chańko-Kraszewska, Piotr Chlebowski 22/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.