Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka społeczna 0800-S2-1YPOS
Wykład (WYK) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

Auleytner J.: Polityka społeczna czyli ujarzmianie chaosu. Warszawa, 2002.

Cudowska A.: Teoria służby społecznej w świecie globalnych nierówności. W: Przemiany w kształceniu pedagogów. Red. A. Krajewska. Olecko 2010 (s. 167-182).

Gabryszak R., Magierek D.: Wprowadzenie do polityki społecznej. Wydawnictwo Difin. Warszawa 2009.

Polityka społeczna. Podręcznik akademicki. Pod red. G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny. Warszawa, 2007.

Literatura uzupełniająca:

Auleytner J.: Polska polityka społeczna. Ciągłość i zmiany, wyd. I. Warszawa, 2004.

Cudowska A.: Nierówności społeczne w globalizującym się świecie. Wybrane zagadnienia. W: Człowiek w obliczu wykluczenia i marginalizacji. Red. naukowa K. Białobrzeska i S. Kawula. Toruń, 2006 (s. 35-43).

Polityka społeczna. Pod red. A. Kurzynowskiego. Warszawa, 2002.

Praca i polityka społeczna w perspektywie XXI wieku. Warszawa, 2000.

Ratyński W.: Problemy i dylematy polityki społecznej w Polsce. Tom 1 i 2. Warszawa, 2003.

Uwarunkowania współczesnej polityki społecznej. Pod red. B. Pańkowskiego i J. Zarzecznego. Wrocław, 2002.

Efekty uczenia się:

1) Zdobycie przez studentów ogólnej orientacji w problematyce przedmiotu, jako dyscyplinie naukowej i działalności praktycznej: student posiada wiedzę z zakresu podstawowych zagadnień polityki społecznej.

Sposoby weryfikacji: obecność na wykładach, dyskusja, kolokwium zaliczeniowe.

2) Rozwijanie kompetencji poznawczych w zakresie analizy

kwestii społecznych w nowoczesnym społeczeństwie: student potrafi krytycznie analizować procesy i zjawiska zachodzące w rzeczywistości społecznej.

Sposoby weryfikacji: obecność na wykładach, dyskusja, kolokwium zaliczeniowe.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie uczestnictwa w wykładach i kolokwium pisemnego. Do kolokwium dopuszczony jest student, który uczestniczył w minimum 51% wykładów (w czterech spotkaniach z siedmiu). Warunkiem uzyskania zaliczenia z przedmiotu jest obecność na wykładach (min. 51%) i pozytywna ocena z kolokwium pisemnego. Ocena pozytywna z kolokwium nie podlega poprawie.

Zakres tematów:

1. Nauka o polityce społecznej jako teoria służby społecznej, jej przedmiot, podstawowe pojęcia, metodologiczne podstawy analiz w polityce społecznej

2. Polityka społeczna jako działalność praktyczna, jej źródła, historia i stan obecny

3. Kwestia społeczna i podstawowe koncepcje pomocy społecznej

4. Globalne nierówności społeczne. Światowe kwestie społeczne, marginalizacja i wykluczenie

5. Podmioty polityki społecznej w Polsce i w Unii Europejskiej

6. Modele i strategie w polityce społecznej na świecie

7. Rozwój naukowych metod pracy społecznej, organizacji i stowarzyszeń, rozwój służb społecznych i form pomocy społecznej na świecie

Metody dydaktyczne:

Metody podające i dialogowe, wyjaśnianie, prezentacje, konsultacje indywidualne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga środa (parzyste), 12:00 - 13:30, sala C02
Agata Cudowska 48/ szczegóły
2 co druga środa (nieparzyste), 12:00 - 13:30, sala C02
Agata Cudowska 52/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.