Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika porównawcza 0800-S2-1YPPO
Wykład (WYK) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Cudowska Agata, Tendencje rozwojowe edukacji w społeczeństwie zaawansowanej nowoczesności, [w:] Edukacja jutra. Aksjologia, innowacje i strategie rozwoju, (red.) K. Denek, A. Kamińska, W. Kojs, P. Oleśniewicz, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2011 (s. 143-161).

Kępski Czesław, Pedagogika porównawcza. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016.

Nowakowska-Siuta Renata, Pedagogika porównawcza. Problemy stanu badań i perspektywy rozwoju, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2014.

Nowakowska-Siuta Renata, Dmitruk-Sierocińska Katarzyna (red.), Polityka oświatowa w perspektywie porównawczej, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2018.

Pachociński Ryszard, Pedagogika porównawcza. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2007.

Prokop Jiri, Wprowadzenie do pedagogiki porównawczej. Teoria i praktyka europejska, Instytut Wydawniczy Erica, Warszawa 2013.

Průcha Jan, Pedagogika porównawcza. Podręcznik akademicki, PWN, Warszawa 2006

Váňová Miroslava, Pedagogika porównawcza, [w:] Pedagogika, t. 2, Pedagogika wobec edukacji, polityki oświatowej i badań naukowych, (red.) B. Śliwerski, GWP, Gdańsk 2006 (s. 49-105).

Efekty uczenia się:

1. Studentka/Student zna elementarną terminologię używaną w komparatystyce oświatowej, ma wiedzę o usytuowaniu pedagogiki porównawczej w systemie innych nauk oraz o jej specyfice.

Sposób weryfikacji: egzamin pisemny.

2. Studentka/Student zna różne modele kształcenia na świecie, rozumie istotę i sens edukacji, potrafi przeprowadzić analizę funkcjonowania edukacji w kontekście politycznych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych uwarunkowań rozwoju społeczeństwa globalnego.

Sposób weryfikacji: egzamin pisemny.

Egzamin pisemny obejmuje pytania otwarte wymagające opisowej odpowiedzi studenta.

Metody i kryteria oceniania:

Do egzaminu dopuszczony jest student, który zaliczył ćwiczenia i był obecny na minimum 51% wykładów. Zaliczenie przedmiotu odbywa się w formie egzaminu pisemnego, który obejmuje 4 polecenia otwarte wymagające opisowej odpowiedzi studenta, za każde z nich można uzyskać od 0 do 3 punktów. Otrzymanie pozytywnej oceny z egzaminu wymaga zdobycia przez studenta minimum 51% punktów (czyli 6,5 pkt. na 12 pkt. możliwych). Pozytywna ocena z egzaminu nie podlega poprawie.

Zakres tematów:

1. Komparatystyka oświatowa jako samodzielna dyscyplina naukowa, jej przedmiot, cele, zadania i funkcje.

2. Podstawowe pojęcia komparatystyki oświatowej i zależności między nimi.

3.Teoretyczne założenia i metodologiczne podstawy międzynarodowych analiz porównawczych.

4. Międzynarodowe badania komparatystyczne: typy, rodzaje i wyniki analiz edukacji na świecie.

5. Wskaźniki rozwoju nowoczesnych systemów oświatowych.

6. Polityka oświatowa w kreowaniu nowoczesnych systemów oświatowych.

7. Modele edukacji na świecie w zakresie szkolnictwa obowiązkowego, średniego i wyższego.

Metody dydaktyczne:

Metody podające i dialogowe, wyjaśnianie, prezentacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga środa (parzyste), 10:15 - 11:45, sala C02
Agata Cudowska 56/ szczegóły
2 co druga środa (nieparzyste), 10:15 - 11:45, sala C02
Agata Cudowska 52/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.