Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia kliniczna 0800-N2-1YPKL
Wykład (WYK) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Martin E.P. Seligman, Elaine F. Walker, David L. Rosenhan (dowolne wydanie). Psychopatologia. Poznań: Zysk i S-ka.

Sachs, O. (dowolne wydanie). Mężczyzna, który pomylił swoją żonę z kapeluszem. Poznań: Zysk i S-ka.

Cierpiałkowska, L., Sęk, H. (2014). Psychologia kliniczna. Warszawa: PWN.

Efekty uczenia się:

1. Ma pogłębioną wiedzę na temat psychologicznych aspektów tworzenia więzi, funkcjonowania systemów rodzinnych i ich wpływu na powstawanie zaburzeń natury psychicznej (K_W06) Weryfikacja: test pisemny lub egzamin ustny.

2. Ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę na temat psychologicznych podstaw wychowania. Rozumie istotę funkcjonalności i dysfunkcjonalności psychicznej, harmonii i dysharmonii psychicznej, normy i patologii psychicznej (K_W11) Weryfikacja: test pisemny lub egzamin ustny.

3. Ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania zaburzonego psychologicznego funkcjonowania człowieka (K_U07) Weryfikacja: test pisemny lub egzamin ustny.

4. Potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi psychologii klinicznej w celu analizowania podejmowanych działań praktycznych (K_U08) Weryfikacja: test pisemny lub egzamin ustny.

5. Jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej. Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą. Poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowych działań pedagogicznych (K_U05) Weryfikacja: test pisemny lub egzamin ustny.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny (pytania zamknięte jednokrotnego wyboru; 60% punktów jest niezbędne do uzyskania pozytywnej oceny) lub ustny (konieczność podpisania oceny w protokole)

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie. Psychologia kliniczna jako nauka stosowana

2. Norma (rodzaje normy). Diagnoza kliniczna (typy diagnozy)

3. Klasyfikacje zaburzeń psychicznych (DSM, ICD)

4. Wybrane ujęcia teoretyczne psychologii klinicznej (techniki, opis zjawisk, metody terapeutyczne): podejście psychodynamiczne, behawioralne, poznawcze, humanistyczne

5. Mechanizmy obronne

6. Zaburzenia dysocjacyjno-konwersyjne

7. Zaburzenia osobowości

8. Zaburzenia nastroju

9. Schizofrenie

10. Zaburzenia lękowe

11. Uzależnienia

Metody dydaktyczne:

Wykład

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda sobota, 13:45 - 15:15, sala C2.3
Katarzyna Skok 81/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.