Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia cz. 2 0300-MS1-1EKO2
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

1EKO2_W01 - kolokwium, aktywność

1EKO2_W02 - kolokwium, aktywność, praca domowa

1EKO2_W03 - praca w grupach,

1EKO2_U01 - praca w grupach, aktywność

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach (dopuszczalne są 2 nieobecności w semestrze) oraz zaliczenie kolokwium pisemnego. Na ocenę końcową będzie miała wpływ indywidualna aktywność studenta oraz wynik uzyskany z kolokwium (w formie testu). Nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być zaliczane na konsultacjach. Nieobecność nieusprawiedliwiona i niezaliczona na konsultacjach, przekraczająca 2 zajęcia, kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu.

Zakres tematów:

1. Struktura i funkcjonowanie gospodarki narodowej.

2. Rachunek produktu narodowego.

3. Wzrost gospodarczy i jego pomiar.

4. Budżet państwa i jego struktura. Deficyt budżetowy i dług publiczny.

5. Pieniądz, banki, polityka pieniężna, inflacja

6. Rynek pracy i bezrobocie.

7. Koniunktura, cykle koniunkturalne

8. Ustroje gospodarcze

9. Bilans płatniczy i wymiana międzynarodowa

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, analiza tekstu, analiza danych statystycznych, praca w grupach, rozwiązywanie zadań.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 13:15 - 14:45, sala 318
Karolina Trzaska 29/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.