Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia gospodarcza 0300-MS1-1HIG
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kaliński J., Przygodzka R., Zalesko M., Historia gospodarcza świata XIX i XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2014.

2. Kaliński J., Noniewicz Cz., Historia gospodarcza Polski XIX i XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2015

3. Kaliński J., Historia gospodarcza XIX i XX w., PWE, Warszawa 2008.

4. Skodlarski J., Historia gospodarcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

5. Szpak J., Historia gospodarcza powszechna, PWE, Warszawa 2007.

6. Dwilewicz Ł., Economic history - introduction and lectures, Warsaw School of Economics, Warsaw 2015.

Literatura uzupełniająca:

1. Ciepielewski J., Kostrowicka I., Landau Z., Tomaszewski J., Dzieje gospodarcze świata do roku 1980, PWE, Warszawa 1985.

2. Kaczyńska E., Piesowicz K., Wykłady z powszechnej historii gospodarczej, PWN, Warszawa 1977.

3. Morawski W., Dzieje gospodarcze Polski, Difin, Warszawa 2010.

4. Jezierski A., Leszczyńska C., Historia gospodarcza Polski. Wyd. Key Text, Warszawa 2010.

5. Skodlarski J., Zarys historii gospodarczej Polski, PWN, Warszawa 2007.

Efekty uczenia się:

Efekt kształcenia Udział w dyskusji Analiza przypadków Prezentacje multimedialne Prace pisemne Kolokwium

HIG_W01 (udział w dyskusji, prace pisemne, kolokwium);

HIG _W02 (udział w dyskusji, analiza przypadków, prezentacje multimedialne, prace pisemne, kolokwium);

HIG _W03 (udział w dyskusji, analiza przypadków, prezentacje multimedialne, prace pisemne, kolokwium);

HIG _W04 (udział w dyskusji, analiza przypadków, prezentacje multimedialne, prace pisemne, kolokwium);

HIG _W05 (udział w dyskusji, prezentacje multimedialne, prace pisemne);

HIG _U01 (udział w dyskusji, analiza przypadków, prezentacje multimedialne, prace pisemne, kolokwium);

HIG _U02 (prezentacje multimedialne, prace pisemne);

HIG _U03 (prezentacje multimedialne, prace pisemne);

HIG _K01(analiza przypadków, prezentacje multimedialne, prace pisemne);

Metody i kryteria oceniania:

- zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności na zajęciach i realizacji zadań umieszczonych w e-learningu oraz kolokwium (pisemne, w formie zamkniętego testu odpowiedzi).

Warunki zaliczenia ćwiczeń:

- obecność na zajęciach (dopuszczalna 1 nieobecność);

- uzyskanie pow. 50% punktów możliwych do uzyskania zajęciach (aktywny udział w zajęciach oraz kolokwium).

Zakres tematów:

1. Pierwsza wojna światowa i jej konsekwencje

2. Gospodarka w okresie międzywojennym 1919- 1939

3. Druga wojna światowa i jej konsekwencje

4. Rozwój gospodarczy w latach 1945-1989

5. Gospodarka w latach 90. XX i na początku XXI wieku

6. Test zaliczeniowy

Metody dydaktyczne:

Prezentacja zagadnień objętych nauczaniem, dyskusja, prezentacje multimedialne, filmy edukacyjne, studia przypadków, samodzielna praca studentów, realizacja zadań umieszczonych w e-learningu, studenci mogą również korzystać z konsultacji u prowadzącego zajęcia (wymiar konsultacji – 2 godz. w tygodniu).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi wtorek (parzyste), 9:45 - 11:15, sala 207
Marian Zalesko 28/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.