Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Statystyka opisowa 0300-MS1-1STA
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Podstawowa:

1. Jóźwiak J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa 2012.

2. Kassyk-Rokicka (red.), Statystyka. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 2011.

3. Podgórski J., Statystyka dla studiów licencjackich, PWE, Warszawa 2010.

Uzupełniająca:

1. Kassyk-Rokicka H., Mierniki statystyczne, PWE, Warszawa 2011.

2. Roeske-Słomka I., Statystyka opisowa, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2010.

3. Rogowski J., Roszkowska E., Testy ze statystyki opisowej, Wydawnictwo UwB, Białystok 2009.

4. Sobczyk M., Statystyka opisowa, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010.

5. Frączak E., Statistics for management and economics, Warsaw School of Economics, Warsaw 2015.

6. W. Mendenhall, R. J. Beaver, B. M. Beaver, Introduction to probability and statistics, Belmont: Brooks/Cole, 2009.

Efekty uczenia się:

Efekt kształcenia - sposób weryfikacji

1STA_W01 - kolokwium, aktywność

1STA_W02 - kolokwium, aktywność

1STA_W03 - kolokwium, aktywność

1STA_U01 - kolokwium, aktywność

1STA_U02 - kolokwium, aktywność

1STA_K01 - aktywność

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń następuje na podstawie kolokwiów oraz aktywności. Zaliczanie nieobecności odbywa się na konsultacjach. Opuszczenie przez studenta więcej niż 4 godz. dydaktycznych (nieusprawiedliwionych i nieodrobionych) kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu.

Zakres tematów:

Rozwiązywanie zadań dotyczących opracowania i prezentacji materiału statystycznego.

Rozwiązywanie zadań dotyczących wyznaczania miar tendencji centralnej: średnia arytmetyczna, harmoniczna, geometryczna, dominanta oraz kwantyle.

Rozwiązywanie zadań dotyczących wyznaczania miar zmienności: odchylenie standardowe, wariancja, odchylenie przeciętne, odchylenie ćwiartkowe, współczynniki zmienności, rozstęp.

Rozwiązywanie zadań dotyczących miar asymetrii i koncentracji. Współczynniki i wskaźniki asymetrii. Krzywa Lorenza i współczynniki koncentracji. Kurtoza i eksces.

Rozwiązywanie zadań dotyczących dwuwymiarowego rozkładu empirycznego: tablica korelacyjna – rozkłady brzegowy i warunkowe.

Rozwiązywanie zadań dotyczących metod badania współzależności w dwuwymiarowym rozkładzie empirycznym: miary oparte na chi-kwadrat, stosunek korelacyjny Pearsona, współczynnik korelacji liniowej Pearsona.

Rozwiązywanie zadań dotyczących miar dynamiki: przyrosty absolutne (jednopodstawowe, łańcuchowe), względne (jednopodstawowe, łańcuchowe) oraz indeksy (jednopodstawowe, łańcuchowe). Indeksy agregatowe wielkości absolutnych: wartości, ceny i ilości.

Metody dydaktyczne:

Metody praktyczne oraz aktywizujące (praca indywidualna przy tablicy, praca w grupach, praca samodzielna, praca domowa).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 9:45 - 11:15, sala 133
Iwona Skrodzka 27/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.