Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonometria 0300-MS2-1EKN
Wykład (WYK) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Dziechciarz J. (red.), Ekonometria. Metody, przykłady, zadania., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.

Gruszczyński M., Podgórska M. (red.), Ekonometria, SGH, Warszawa 2004.

Kufel T., Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, PWN, Warszawa 2007.

Maddala G.S., Ekonometria, PWN, Warszawa 2008.

Sobczyk M., Ekonometria, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013.

Stock J.H., Watson M.W., Introduction to econometrics, Updated 3rd ed. Global ed., Boston 2015.

Broszkiewicz R. (red.), Ekonometryczne modele wzrostu gospodarczego (Studium przykładu: Francja, Niemcy, Włochy i Wielka Brytania), Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2009.

Welfe A., Ekonometria, PWE, Warszawa 1998 i nast. wydanie.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia - sposób weryfikacji

1EKN_W01 - egzamin pisemny

1EKN_W02 - egzamin pisemny

1EKN_W03 - egzamin pisemny

1EKN_W04 - egzamin pisemny

Metody i kryteria oceniania:

Do egzaminu dopuszczone są osoby posiadające zaliczenie ćwiczeń na ocenę co najmniej dostateczną. Egzamin pisemny, w formie testowej zawierającej pytania otwarte i/lub zamknięte i krótkie zadania testowe

Zakres tematów:

1. Specyfikacja modelu ekonometrycznego

2. Estymacja parametrów liniowego modelu ekonometrycznego.

3. Weryfikacja jednorównaniowego modelu ekonometrycznego

4. Wykorzystanie programów Excel i GRETL do modelowania ekonometrycznego

5. Prognozowanie na podstawie modelu jednorównaniowego

6. Przykłady modeli ekonometrycznych wykorzystywanych w handlu międzynarodowym

Metody dydaktyczne:

Metody podające, metody praktyczne oraz aktywizujące.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga środa (nieparzyste), 15:00 - 16:30, sala 302
Dorota Perło 31/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.