Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Instytucje i instytucjonalizm w ekonomii 0300-MS2-1IIE
Wykład (WYK) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Iwanek M., Wilkin J., Instytucje i instytucjonalizm w ekonomii. WNE UW, Warszawa 1998.

2. Williamson O.E., Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. PWN, Warszawa 1998.

3. Stankiewicz W., Ekonomika instytucjonalna. Zarys wykładu. Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2014.

4. Wilkin J., Instytucjonalne i kulturowe podstawy gospodarowania. Humanistyczna perspektywa ekonomii, Wydawnictwo naukowe SCHOLAR, Warszawa 2016.

5. North D., Institutions, institutional change, and economic performance, Cambridge University Press, Cambridge 2009.

Literatura uzupełniająca:

1. Lissowska M., Instytucje gospodarki rynkowej w Polsce, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008.

2. Morawski W., Socjologia ekonomiczna. Problemy. Teoria. Empiria. PWN, Warszawa 2001.

3. Morawski W., Zmiana instytucjonalna. PWN, Warszawa 2000.

4. Wilkin, J., Jaki kapitalizm jaka Polska?, PWN, Warszawa 1995.

Efekty uczenia się:

IIE _W01 (egzamin)

IIE _W02 (egzamin)

IIE _W03 (egzamin)

IIE _W04 (egzamin)

IIE _U01 (dyskusja w czasie wykładu)

IIE _U02 (dyskusja w czasie wykładu)

IIE _K01 (dyskusja w czasie wykładu)

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu:

- egzamin z zagadnień omawianych w formie stacjonarnej i w formie e-zajęć (wymagane jest ponad 50% prawidłowych odpowiedzi)

Zakres tematów:

1. Instytucje w naukach ekonomicznych

2. Tradycyjny instytucjonalizm i nowa ekonomia instytucjonalna

3. Ekonomia kosztów transakcyjnych

4. Teoria praw własności

5. Teoria agencji

6. Przedsiębiorstwo w ekonomii instytucjonalnej

7. Instytucjonalne uwarunkowania integracji gospodarczej

8. Transformacja gospodarcza jako przykład zmiany instytucjonalnej

Metody dydaktyczne:

Metody nauczania:

-wykład tradycyjny (angażujący studentów do zadawania pytań i dyskusji), prezentacja multimedialna przygotowana w oparciu o dostępna literaturę naukową i w formie e-zajęć, studenci mogą również korzystać z konsultacji u prowadzącego zajęcia (wymiar konsultacji – 2 godz. w tygodniu).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 201
Marian Zalesko 31/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.